Bob Homan: Is er een recessie op komst?

Bob Homan: Is er een recessie op komst?

Inflatie Rente Vooruitzichten
Bob Homan

Door Bob Homan, Hoofd van het ING Investment Office

Sinds het uitbreken van de vreselijke oorlog in Oekraïne worden de verwachtingen over de economische groei in veel delen van de wereld in rap tempo naar beneden bijgesteld. Gelukkig kunnen de meeste economieën een stootje hebben.

Voor de oorlog bevond de verwachte groei zich, gevoed door het einde van de COVID-19-maatregelen, op een hoog niveau. Hoewel de groei terugvalt van dit hoge niveau, en voorlopig boven de nullijn lijkt te blijven, komt het woord recessie weer regelmatig langs. Mede ingegeven door de rentecurve, die in de Verenigde Staten richting invers ging.

De inverse rentecurve als voorbode voor een recessie?

Nu maak ik me om een inverse rentecurve niet zo druk. Die heb ik in mijn loopbaan te vaak genoemd horen worden als indicator, terwijl het aantal werkelijke recessies op één hand te tellen was.

Zo’n recessie is overigens wel iets om je als belegger druk om te maken. Er zijn vast uitzonderingen te vinden, maar een echte bear-markt voor aandelen komt eigenlijk alleen voor in combinatie met een recessie, waarbij aandelenbeurzen zoals altijd iets, zeg een half jaar, vooruitlopen op de werkelijke economische ontwikkelingen.

Het verschil tussen een vraag-gedreven en een aanbod-gedreven recessie

Zonder te willen voorspellen of en wanneer er een recessie komt, denk ik wel dat we een onderscheid moeten maken tussen een vraag-gedreven of een aanbod-gedreven recessie. Verreweg de meeste recessies zijn in mijn ogen vraag-gedreven. Oftewel: mensen houden, door bijvoorbeeld afnemend vertrouwen, hun geld in hun zakken en lagere vraag leidt tot afnemende omzet- en winst(groei) bij bedrijven. Op de financiële markten vertaalt dit zich in lagere koersen.

Wanneer de recessie wat meer vanuit de aanbodkant komt, kan het effect op financiële markten in mijn ogen wat milder zijn. Als we naar de huidige situatie kijken, zijn het met name de hoge energieprijzen die een flinke hap uit de koopkracht nemen. Hierdoor kan er minder worden besteed aan andere producten en diensten.

De gevolgen van een aanbod-gedreven recessie voor de beurs

Dit zal de omzetten en winsten van die bedrijven en daarmee de koersen van die bedrijven geen goed doen. Zolang er echter voldoende vertrouwen is en mensen niet over de hele linie minder gaan uitgeven, is het meer een verschuiving van omzetten en winsten dan dat het per saldo minder wordt. Het is dan ook niet gek dat, ondanks de verwachte lagere  economische groei, bedrijfswinsten niet neerwaarts worden bijgesteld.

Onder de oppervlakte gebeurt er met die winsten wel veel. Bedrijven met prijszettingskracht zullen geen last hebben en sommigen, zoals energiebedrijven, zullen er juist garen bij spinnen. Bedrijven die te maken hebben met een lagere omzet, weinig prijszettingskracht en wellicht hogere kosten, zijn de dupe. Voor actieve beleggers liggen hier kansen.