BLI: Vooruitzichten mondiale economische groei tanen

BLI: Vooruitzichten mondiale economische groei tanen

Inflatie Rente Aandelen Vooruitzichten
Outlook vooruitzicht (04)

Ondanks de fiks blijvende economische cijfers, tanen de groeivooruitzichten van de wereldeconomie. Het groeipotentieel voor de rest van het jaar wordt getemperd door de daling van de overheidsuitgaven ten opzichte van de hoge bedragen vorig jaar en door de globale prijsstijgingen, die in een stroomversnelling kwamen na de Russische inval in Oekraïne. Dat staat in de recente marktanalyse van Guy Wagner en zijn team bij fondsbeheersmaatschappij BLI - Banque de Luxembourg Investments.

'Met nog steeds meer dan 10% nominale groei van de gezinsbestedingen en bedrijfsinvesteringen blijven de Verenigde Staten de meest dynamische regio', zegt Guy Wagner, Chief Nnvestment Officer en Bestuurder-Directeur van BLI.

'In de eurozone zijn de bbp-groeiverwachtingen wezenlijk neerwaarts bijgesteld vanwege de hogere impact van de exploderende energieprijzen dan verwacht, die de koopkracht van de gezinnen en de winstmarges van de bedrijven deed afbrokkelen.'

Door de Chinese nultolerantie voor nieuwe coronabesmettingen gelden er permanent quarantainemaatregelen, wat de officiële bbp-groeidoelstelling van 5,5% voor het hele jaar in het gedrang brengt. In Japan kreunt de balans onder de duurdere geïmporteerde energie, die nog zwaarder doorweegt door de recente zwakte van de yen.

Nieuwe inflatierecords

De inflatiecijfers worden steeds minder rooskleurig. Zo klom de Amerikaanse inflatie in februari naar 7,9%, het hoogste peil sinds januari 1982. Ook in de eurozone ging de inflatie nog steeds in stijgende lijn.

De absolute recordhoogte van de eenheidsmunt die vorige maand werd bereikt, werd opnieuw overschreden. In maart nam de wereldwijde inflatie toe tot 7,5%.

Federal Reserve verhoogt de rente met 25 basispunten

Zoals verwacht, heeft de Amerikaanse Federal Reserve in maart met een eerste stijging van 25 basispunten de aftrap gegeven voor zijn monetaireverkrappingscyclus. De monetaire overheden gaven ook aan binnenkort de activa op de balans te willen afbouwen, eventueel vanaf de volgende vergadering in mei.

'Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, herhaalde in de tweede helft van de maand in een toespraak voor de National Association for Business Economics dat de monetaire overheid vast van plan is de huidige te hoge inflatiedruk te doen dalen, wat erop kan wijzen dat de Fed de rente met vijftig basispunten per keer zou kunnen optrekken', verduidelijkt de Luxemburgse econoom.

In de eurozone zal de centrale bank haar obligatie-inkopen sneller afbouwen, om het effecteninkoopprogramma in de loop van het derde kwartaal dan stop te zetten. Voorzitter Christine Lagarde houdt de deur op een kier voor een eventuele eerste renteverhoging aan het einde van het jaar.

Algemene stijging van de overheidsrente

Hoewel staatsobligaties in crisisperiodes gewoonlijk het stempel van veilige haven opgedrukt krijgen, heeft de toegenomen inflatiedruk aan beide zijden van de grote plas een algemene stijging van de rente in de hand gewerkt.

Zo is de tienjaarsrente opgeveerd in de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Aandelenmarkten leven op in tweede helft maart

Na de terugval van de beurzen in de eerste twee maanden van het jaar zijn de aandelenmarkten in de tweede helft van maart opgeleefd.

Wagner: 'De hoop op een diplomatische verzoening tussen Oekraïne en Rusland vanwege de tragere opmars dan gepland van de Russische troepen op Oekraïens grondgebied had een globaal positief effect op de beurskoersen.'

De MSCI Emerging Markets Index leed onder de paniek begin maart over de Chinese aandelen, die het risico lopen te worden geschrapt van de Amerikaanse beurzen als Peking de VS de volledige toegang tot zijn auditrapporten blijft onthouden.

'Op sectorniveau deden vooral de energie en de gezondheidszorg het goed, terwijl de defensieve waarden in de basisconsumptiesector de heropleving van de markten grotendeels aan zich voorbij zagen gaan.'