AXA IM: Reken niet op China om stijging Amerikaanse rente te keren

 -

AXA IM: Reken niet op China om stijging Amerikaanse rente te keren

Rente China Verenigde Staten
Handelsconflict VS-China.jpg

Door het groeiende overschot op China’s lopende rekening speculeren beleggers in toenemende mate over de vraag of het land weer massaal Amerikaanse obligaties zal opkopen. Dit zou de stijgende treasury yields een halt kunnen toeroepen.

Hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group is echter niet overtuigd van dit mogelijke scenario, zo betoogt hij in de jongste Macrocast van AXA Investment Managers.

De Fed is bereid haar balans sneller dan verwacht - en sneller dan de vorige keer - af te bouwen. Daardoor is de tienjaarsrente op Amerikaans schatkistpapier opgelopen naar het hoogste niveau in ruim twee jaar.

Een externe factor die tegenwicht kan bieden aan de houding van de Federal Reserve zou een China zijn dat zijn groeiende overschotten ‘recyclet’ middels de aankoop van Amerikaans schatkistpapier. De facto gaat het hierbij om een hervatting van het Bretton Woods 2.0-model van David Folkerts-Landau en Peter Garber.

Maar volgens Moëc strookt de beleidsagenda in Beijing niet met een groot structureel overschot op de middellange termijn. Hij doelt daarmee onder meer op de overheidsplannen die voor een meer gelijke verdeling van de welvaart moeten zorgen.

Ook tracht China haar beleggingen te diversificeren, weg van in dollar gedenomineerde activa, stelt de hoofdeconoom. ‘Peking uit steeds meer kritiek op het centrale karakter van de Amerikaanse dollar in het internationale monetaire stelsel en maakt zich zorgen over de mogelijke "weaponization" door de VS van hun verplichtingen jegens China.’

Tot slot zijn de Chinese financiële stromen veranderd. De officiële sector bemiddelt een kleiner deel van de "overtollige dollars" in China. ‘Private entiteiten daarentegen spelen een steeds grotere rol, en zij zullen zich waarschijnlijk gedragen als elke andere naar winst zoekende belegger en afwachten of de Amerikaanse yields voldoende zijn gestegen alvorens ze hun momenteel massale deposito's in obligaties steken’, aldus Moëc.

Advertentie