Bob Homan: Kijk eens onder de oppervlakte

Bob Homan: Kijk eens onder de oppervlakte

Duurzaam beleggen Infrastructuur Energietransitie
Bob Homan (foto archief ING Investment Office)

Door Bob Homan, Hoofd van het ING Investment Office 

Bij het maken van beleggingskeuzes kan het belang van goed om je heen kijken, naar wat de trends zijn, waar mensen hun geld aan uitgeven en waar voor bedrijven dus wat te verdienen valt, mijns inziens niet worden overschat. Het is dan zeker ook de moeite waard om wat verder te kijken dan de eerste waarneming.

Duurzame energie is een van de thema’s waar je op zou kunnen uitkomen en waar ook beleggingen te vinden zijn waar je niet gelijk aan zou denken bij dit thema. De wereld heeft meer dan ooit duurzame energie nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Forse overheidsinvesteringen helpen om de overgang naar groenere vormen van energie over de hele wereld te versnellen en de geldstroom van beleggers gaat richting de meer duurzame beleggingen.

Kansen en uitdagingen op het gebied van duurzame energie

Toch viel beleggen in veel aandelen rondom de energietransitie ondanks deze factoren in 2021 behoorlijk tegen. De voor de hand liggende keuzes bij beleggen in duurzame energie, bijvoorbeeld beleggen in fabrikanten van windmolens en zonnepanelen, ondervonden tegenwind van de zwaartekracht, die op financiële markten altijd zijn invloed uitoefent: het voorgaande jaar 2020 was qua performance erg sterk en de waarderingen waren wel erg fors opgelopen. Maar ook bedrijfseconomische factoren, zoals de stijgende kosten van staal, waren in het nadeel.

Desondanks lijken de groeivooruitzichten gunstig voor bedrijven die actief zijn op het gebied van de energietransitie. De vraag is of de tegenwind voor de voor de hand liggende zonne- en windenergieaandelen al achter de rug is, of dat er wellicht ook andere mogelijkheden zijn om te diversifiëren binnen het thema.

Kabels en offshore windparken

Wanneer je wat verder in de keten kijkt, zijn er mogelijkheden die wat minder last hebben van tegenwind op de korte termijn. Zo zijn er de komende jaren veel hoogspanningskabels nodig. In tegenstelling tot conventionele stroomopwekking, waarbij elektriciteit dichtbij laadcentra wordt geproduceerd, bevinden duurzame energiebronnen zich vaak veel verder weg, waardoor langere en krachtigere kabels nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan afgelegen zonneparken of onshore en offshore windparken, waarbij vooral de laatstgenoemde een aantrekkelijke kans biedt voor kabelfabrikanten. Kabels vormen namelijk ongeveer 25% van de kosten van een offshore windpark.

De offshore-windsector zal in de komende vijftien jaar volgens schattingen vertienvoudigen. Offshore-windparken worden steeds dieper op zee gebouwd door ruimtegebrek en een hogere opwekkingscapaciteit. De waterdiepte is echter een uitdaging: 50 meter is de maximale diepte van de huidige offshore-installaties. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar drijvende offshore-windturbines. Hiervoor zijn uiteraard ook weer speciale, innovatieve kabels nodig. Het Italiaanse bedrijf Prysmian is wereldwijd marktleider in de hoogspanningsmarkt en is een van de beleggingsmogelijkheden in deze markt.

Meer potentie verderop in de keten

Een soortgelijke redenering is ook te volgen als je wilt beleggen in andere trends. De meest voor de hand liggende aandelen zijn al flink gekocht, terwijl er verderop in de keten wellicht meer potentieel zit.