Remco Bleijs: Alternative investments in de ESG-boksring

Remco Bleijs: Alternative investments in de ESG-boksring

Duurzaam beleggen Private Equity Alternatives ESG
Remco Bleijs-EY-980x600.jpg

Door Remco Bleijs, Associate Partner Asset Management en Sustainability Services bij EY

ESG-onderwerpen hebben het nieuws van 2021 overheerst en ook de alternative investment sector wordt steeds actiever in de ESG-arena. Dit wordt bevestigd door ons recente wereldwijde onderzoek onder aanbieders van en beleggers in alternatieve beleggingen.

Het gaat dan meestal om beleggingen via private equity funds en hedge funds (alternatives). In het verleden waren deze investeringen veelal gefocust op het behalen van financiële winst op de korte termijn.

Het maatschappelijke of ESG-rendement op de langere, maar ook op de kortere termijn, was vaak ondergeschikt. Ik zou de stelling aandurven dat het een combinatie betrof van financiële winst met doorgaans ESG-verlies.

Met Rico Verhoeven de boksring in

Maar ook de aanbieders van alternatives bewegen mee. Ze moeten wel. Zonder duurzame investeringen geen duurzame toekomst, zullen zij inmiddels ook denken.

Door de toetreding van alternatives wordt de ESG-arena wel steeds voller en de competitie vaak ook harder. Het begint op een ESG-boksring te lijken, waar soms rake klappen vallen en helaas ook verliezers zijn.

Gaan alternatives tot de winnaars behoren en passen ze de juiste strategie toe? Delen ze al rake klappen uit, kunnen ze incasseren en zijn er ook partijen die de handdoek al in de ring gooien? Zijn er meerdere Rico Verhoevens oftewel kampioenen mogelijk?

Het onderzoek

Laten we eens gaan kijken naar de resultaten uit het wereldwijde EY-onderzoek onder meer dan tweehonderd aanbieders (managers) en meer dan vijftig investeerders in alternatives dat eind november 2021 uitkwam:

  • Van de alternative investment managers rankt 33% ESG-producten in de top 3 van prioriteiten en 11% rankt ze zelfs als nummer 1 prioriteit. In het onderzoek in 2020 was dit nog respectievelijk 19% en 3%. Er is dus sprake van een enorme stijging.
  • Van de beleggers geeft 77% aan streng toe te zien op het toepassen van ESG-beleid door managers. 20% van de beleggers heeft vanwege te mager ESG-beleid niet geïnvesteerd in alternatives en 19% heeft managers gevraagd hun ESG-beleid te verbeteren.
  • Aanbieders van private equity funds lopen qua ESG voor op de aanbieders van hedge funds: 22% geeft aan leidende ESG-standaarden te hanteren en 49% ‘enkele’ ESG-aspecten. Bij hedge fund managers bedragen de percentages 14% en 39%. De Europese managers lopen hierin voorop (gezamenlijk 79%), hetgeen me niet verbaast omdat Europa hier al veel langer mee bezig is. Noord-Amerika volgt met 59%, nog vóór Azië, waar het 51% betreft.
  • Van alle alternative fund managers geeft bijna 60% aan dat ESG in de governance is ingebed alsook ESG risico’s in beleggingsbeslissingen worden meegewogen. Dit zijn ook de aspecten die beleggers het belangrijkste vinden, gevolgd door goede reprting op het gebied van ESG.
  • Van de managers laat circa 70% aan investeerders bij navraag zien een ESG-beleid en procedures te hebben als bewijs dat ESG is ingebed. Dat is nog wel een erg passieve houding en kan en zal ook gaan toenemen, zeker nu de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ook limited assurance gaat vragen vanaf 1 januari 2023, bijvoorbeeld wat betreft ESG-informatie over prestaties.
  • De grootste uitdaging zien de managers in het verkrijgen van data. Maar liefst 57% geeft dat aan, gevolgd door 32% om ESG-beleid goed toepasbaar te maken op verschillende onderdelen van de organisatie. 40% maakt thans gebruik van ESG-data vendoren. Dat is een magere score.
  • De meeste gehanteerde ESG-onderwerpen bij alternatives zijn Environmental klimaatrisico’s met 79%, gevolgd door Governance met 55%. Het sociale aspect van mensenrechten volgt met 45%.
  • Slechts 17% van de beleggers in alternatives belegt momenteel ook in (directe) ESG-producten en 19% overweegt dat op korte termijn te gaan doen. 7% weet het vreemd genoeg niet. Ruim 31% van de managers biedt thans ESG-producten aan.
  • Al met al zijn dit leuke feiten die duiden op bewegingen de goede kant op.

Crypto’s en alternatives

Volgens hetzelfde onderzoek geeft 26% van de ondervraagde hedge fund managers aan meer te gaan beleggen in cryptovaluta’s. Van de private equity managers is dat maar 6% en van de beleggers circa 22%.

Wel zijn het stijgende percentages en wat mij zorgen baart, is dat cryptovaluta’s, naast zeer onzekere en bewegelijke financiële performances, een behoorlijk negatieve ESG-impact hebben, kijkend naar het enorme energieverbruik van het delven en de vele associaties met witwassen en cybercriminaliteit. Of vergis ik me?

En, scheidsrechter?

Hoe leidend zullen alternatives gaan worden in de ESG-boksring? Tja, ik weet het nog niet. Mede op basis van hun omvang, de intenties en de noodzaak om te veranderen geef ik ze een goede kans een robbertje mee te kunnen vechten.

Er zullen vast pareltjes tussen zitten die zich ook als een Artikel 8- of Artikel 9-fonds onder de SFDR regels gaan gedragen (groene en donkergroene fondsen kort gezegd). Een slag of stoot met blauwe ogen tot gevolg is onvermijdelijk. Veel fondsen zullen het ‘gevecht’ niet winnen.

Maar meedoen en veranderen is belangrijker dan winnen in dit geval. Laten we daar voor gaan. Geen knock-outs dus!

Zie voor het wereldwijde EY onderzoek: ‘Can the difference of one year move you years ahead?’