Paneldiscussie 'Next steps for ESG and Impact Investing'

Paneldiscussie 'Next steps for ESG and Impact Investing'

0098_20210909-FI_P8A6167_sRGBscreen.jpg

Hoe bewegen we van een procesgeoriënteerde naar een resultaatgeoriënteerde aanpak in ESG en impactbeleggen? Deze vraag stond centraal in een levendige paneldiscussie tijdens het door Financial Investigator georganiseerde seminar ‘Beyond ESG and Impact Investing: From nice-to-have to must-have’.
 
Door Jan Jaap Omvlee

 
Aan Jaap van Dam, Principal Director Investment Strategy bij PGGM, de eer om de levendige discussie in goede banen te leiden. De eerste die het woord krijgt, is Don Gerritsen, ESG and Sustainable Investment Specialist en Regional Head bij PRI. Zijn antwoord deelt hij op in drieën: 1) de dynamiek in de beleggingsketen, 2) het beslissingsproces rond beleggen, en 3) (het meten van) impact.

Van proces naar resultaat

Gerritsen signaleert veel dynamiek in de beleggingsketen in de afgelopen jaren en verwacht dat het uitgangspunt ‘comply or explain’ over vijf jaar verleden tijd zal zijn. Centrale banken en toezichthouders leggen veel focus op de daadwerkelijke impact van beleggingen en ook klanten vragen wat beleggers doen op het gebied van verantwoord beleggen en impactbeleggen. Dit alles gebeurt in combinatie met druk van activisten en asset owners die gaan desinvesteren en tegelijkertijd naar talent zoeken. Investment managers slagen er niet in om het juiste talent te vinden en gaan fuseren met andere organisaties om daarin te voorzien.

In 2017 bracht de PRI de gids uit met de beleggingsstrategie waarin impact - naast risico en rendement - de derde pilaar was. Deze gids is nu gedateerd, stelt Gerritsen, omdat verantwoord beleggen intrinsiek aanwezig moet zijn in ieders risico-rendementsoverwegingen. Over impact gesproken: hij verwacht een overgang van procesmeting (waarbij vragen spelen als ‘Hoeveel engagement hebben we? Welk team is verantwoordelijk voor ESG-integratie? Wat doe je op het gebied van het proces van verantwoord beleggen?) naar resultaat, iets wat de PRI ook stimuleert. Dus stelt Gerritsen: ‘Focus op de uitkomst van je beleggingen!’

Financieel rendement en impact gaan samen

‘Van proces naar resultaat, schrikt dat beleggers niet af?’ vraagt Jaap van Dam aan het panel. ‘Veel mensen hebben wellicht geen idee van de werkelijke impact van hun beleggingen vanachter het beeldscherm waar zij zitten. Daar is nog veel werk te verzetten.’ Hoe werken de andere panelleden toe naar resultaat? Ook Climate Asset Management verlegt de focus van proces naar uitkomsten, aldus Caroline van Tilborg van dit partnership tussen HSBC en Pollination. Climate Asset Management biedt een serie ‘natural capital’-strategieën aan waarmee het investeert in activiteiten die de natuur voor de lange termijn beogen te bewaren, te beschermen en te herstellen en klimaatverandering aan te pakken. Een van de methoden is een ‘natural capital’-strategie bestemd voor institutionele beleggers, waarmee belegd wordt in duurzame landbouw, bosbouw en andere ecosystemen. In deze strategie gaan financieel rendement en impact hand in hand. De andere methode is een nature-based carbon oplossing voor bedrijven die werken aan hun net-zero doelstelling. Daarbij gaat het niet alleen over carbon credits, maar ook over biodiversiteit, aandacht voor gemeenschappen, en water. De bedrijven die investeren in deze strategie krijgen carbon credits met impact uitgekeerd als rendement.

‘We zijn daarnaast bezig met het opzetten en ontwikkelen van een Impact Valuation Framework voor het meten en monitoren van de impact van de assets waarin we investeren. De eerste stap onder het Framework is het vaststellen van de baseline, oftewel de huidige managementpraktijken op het land en de status van het land. Daarna stellen we een regeneratief of duurzaam landmanagementplan op met daarin de doelen en verbeteringen die we in de loop der tijd willen bereiken. We kijken hierbij naar vijf meetpunten (carbon, biodiversiteit, water, sociale omstandigheden en landschap), waarvoor we KPI’s vaststellen op grond waarvan we metingen kunnen verrichten over een periode van 15 jaar.’

 

Het realiseren van de SDGs zonder een stabiel klimaat, zal een onmogelijke opgave zijn.

 

Holistische manier

Terhi Halme, Manager Responsible Investment & Governance bij APG Asset Management, vertelt hoe haar organisatie opereert. ‘Bij APG kijken we op een holistische manier naar bedrijven. We kijken niet alleen naar gedrag en naar de wijze waarop bedrijven kijken naar risico. Hoe mitigeren zij deze risico’s? Maar tegelijkertijd kijken we hoe producten en diensten een positieve bijdrage leveren aan de SDGs. Hebben zij een positieve ESG-impact?’ Deze reis begon volgens Halme in 2015, toen ook de SDGs werden gepubliceerd. ‘Dat was ook het jaar waarin een van de klanten ons uitdaagde om onze beleggingen te verdubbelen in wat later de duurzame ontwikkelingsbeleggingen zouden heten, beleggingen die bijdragen aan de SDGs. En heel snel vonden PGGM en APG elkaar in een goede samenwerking. We stelden onszelf de vraag: hoe kunnen we deze belangrijke SDG-lens in de praktijk brengen vanuit het perspectief van de beleggers? We hebben toen veel werk verzet om een taxonomie te ontwikkelen en goede data te verkrijgen, want je hebt betrouwbare data nodig.’

De samenwerking tussen PGGM en APG verdiepte zich en leidde na de toetreding van AustralianSuper en British Columbia Investment Management Corporation (BCI) tot het Sustainable Development Investments Asset Owner Platform (SDI AOP), met Qontigo als wereldwijde distributiepartner. ‘Geen heilige graal, maar een mooi initiatief om de SDGs te kunnen interpreteren. Daarbij kijken we naar bedrijven door de lens van producten en diensten: we maken een koppeling met de opbrengsten ervan en stellen onszelf de vraag of deze een positieve bijdrage leveren en hoe groot de bijdrage aan de winst zou kunnen zijn. We doen dat op een transparante, rules-based manier.

‘Climate will eat everything’

Aled Jones, Head of Sustainable Investing, Europe bij FTSE Russell, ziet twee belangrijke trends. Ten eerste constateert hij voor de komende vijf jaar dat ‘climate will eat everything’. Het debat over standaarden zal steeds luider en intensiever worden. ‘In mijn gesprekken door heel Europa is klimaat een constant thema, zeker nu COP26 in Glasgow dichterbij komt, plus de net-zero commitments van vermogensbeheerders en de EU die met klimaatbenchmarks komt. Al deze ontwikkelingen stuwen het thema klimaat omhoog op de agenda. Over vijf jaar zal het thema nog belangrijker zijn. Zaken als sociale en arbeidskwesties maken ook deel uit van het transitiedebat, evenals de SDGs. Maar het realiseren van de SDGs zonder een stabiel klimaat, zal een onmogelijke opgave zijn. We hebben ook te maken met wetgeving, zoals de EU Low Carbon benchmark en de SFDR. Over de hele linie zal er meer nadruk komen te liggen op resultaten. Consumenten en beleggers zullen zeggen: ‘oké, je hebt je gecommitteerd aan net-zero, laat dat maar zien in de praktijk’. De vraag is hoe je dat doet. Data worden steeds belangrijker. Er is een enorme trend in de sector naar ‘revenue level data’ die beleggers nodig hebben en willen doorgronden.’

De tweede trend die Jones aanstipt, heeft alles te maken met het debat over standaarden. Er is hier meer aandacht voor omdat veel meer mensen belangstelling krijgen voor het debat. De EU is al op weg naar gemeenschappelijke normen, met onder meer de EU Taxonomy en de SFDR. ‘Er zullen debatten worden gevoerd over de vraag: wat is eigenlijk een klimaatgerelateerd beleggingsproduct? Wat zit erin? En hoe lever je de beloofde resultaten?’

 

Ga aan de slag. Geen model zal 100% correct zijn.

 

Begin vandaag

Jaap van Dam vraagt het panel wat er moet gebeuren om te komen tot de gewenste resultaten en wat er nog ontbreekt. Gerritsen stelt dat er veel discussie is over data-beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Daar moet aandacht voor zijn en daar liggen nog wel wat uitdagingen. Tegelijkertijd is er volgens hem geen reden om niet te starten met het meten van data. ‘Vergelijk het met niet naar school willen omdat je geen schoolcijfers krijgt. Erken dat het genereren van een goede uitkomst aan de basis staat van je investment beliefs.’ Gerritsen sluit zich aan bij wat Halme eerder zei: ‘Bundel alle inspanningen om een begin te maken met het neerzetten van positieve impact op de SDGs. Je hoeft niet alle data meteen tot je beschikking te hebben. Begin gewoon en focus gaandeweg op het meten van impact. De EU Taxonomy helpt daarin ook mee. We zijn er nog niet. Het is vaak ook een politiek proces, maar wel een erg belangrijk proces om ervoor te zorgen dat we een gemeenschappelijke taal spreken en hanteren voor een positieve uitkomst.’

‘Zijn er nog zaken die we missen om tot deze uitkomst te komen?’ vraagt Jaap van Dam. Gerritsen: ‘Het is een reis, ook voor onszelf. We hebben hier soms op een ander niveau discussies dan in andere markten. Die zijn misschien nog niet zo ver.’

Pragmatisme

Volgens Halme ligt de grote uitdaging voor de sector in de vraag hoe we de ambities kunnen matchen met de uitkomsten. De echt opwindende ontwikkelingen spelen op het gebied van data. Nieuwe datasets, evolutie en innovatie leiden hopelijk tot oplossingen voor de huidige problemen.

Van Tilborg zegt daarover: ‘Uiteindelijk heb je een doel, het combineren van financial return en return on impact, en het is belangrijk om die combinatie te gebruiken in je asset-sourcing proces. Dat helpt je in de selectie van de asset classes en in je risico-assessment. Het is ook belangrijk dat je in je managementplan de progressie kan meten.’ Wat ze ook herkent, is dat ongeacht welke dataverzameling je als belegger hebt, je gewoon moet beginnen. ‘Ga ermee aan de slag. Geen model zal 100% correct zijn. Er zullen ongetwijfeld fouten worden gemaakt, maar het is de enige manier om het gehele proces te verbeteren en ervoor te zorgen dat de interventies die je in het landschap doet, bijdragen aan het verbeteren van het ecosysteem. Dus onderneem de reis, leer onderweg en probeer bij te sturen waar nodig.’
 

IN HET KORT

Centrale banken, toezichthouders, beleggers en consumenten vragen steeds vaker naar de meetbare impact van beleggingen. Verantwoord beleggen vraagt erom dat duurzaam rendement en meetbare impact al intrinsiek aanwezig zijn in de risico-rendementsoverwegingen van beleggers. Op de reis naar een resultaatgerichte aanpak zijn standaarden (EU Taxonomy, SFDR) en betrouwbare data cruciaal. Initiatieven zoals het Impact Valuation Framework en het SDI Asset Owner Platform kunnen daarbij uitkomst bieden. Het devies luidt: onderneem de reis, leer onderweg en probeer bij te sturen waar nodig.

 

Bekijk hier de video’s van de Live Uitzending van het seminar ‘Beyond ESG and Impact Investing: From nice-to-have to must-have’.

Bijlagen