Gerald Cartigny: NN IP gaat met Goldman Sachs de toekomst in

Gerald Cartigny: NN IP gaat met Goldman Sachs de toekomst in

Gerald Cartigny (Foto Archief GSAM) 980x600.jpg

Door Jolanda de Groot

Op 19 augustus kondigde Goldman Sachs aan dat het NN Investment Partners van NN Group over zal nemen. Deze overname, de grootste in 20 jaar van de Amerikaanse bank, maakt Nederland strategisch zeer belangrijk voor het bedrijf. Gerald Cartigny, Hoofd GS Asset Management Benelux, geeft een toelichting op de rationale van de overname en het belang ervan voor de toekomstplannen van Goldman Sachs Asset Management in Nederland en Europa.

 

Goldman Sachs neemt NNIP over. Dat is groot nieuws binnen de Nederlandse vermogensbeheersector. Wat gaat er veranderen voor Goldman Sachs Asset Management en voor NNIP?

‘Wij zijn zeer blij met de komst van NNIP en kijken uit naar de ontwikkelingen binnen de Nederlandse en Europese vermogensbeheersector. Wij beginnen nu pas met gesprekken over hoe wij in de praktijk gaan samenwerken. Daarom is het nu nog te vroeg om aan te geven wat er mogelijk gaat veranderen. In de eerste maanden tot de closing van de transactie zullen beide entiteiten separaat blijven en gaan wij elkaar nog beter leren kennen.’

Wat is de voornaamste reden geweest voor Goldman Sachs om NNIP over te nemen? Waar liggen de strategische voordelen?

‘In één woord samengevat was de reden complementariteit. Onze motivatie steunt op vijf pilaren:

  • Variëteit: NNIP heeft een brede range van oplossingen die wij momenteel niet aanbieden. Denk aan Europees Vastrentend, Europese aandelen, specifieke greenbond-strategieën et cetera.
  • Retail: Samen met de retail assets van NNIP komen wij nu de top-10 van beleggingsfondsen in Europa binnen. Hiermee vergroten wij als partner de oplossingen die wij kunnen bieden aan Europese distributeurs zoals banken en wealth managers.
  • ESG: NNIP is een zeer gerespecteerde ESG-manager en samen kunnen wij verdere stappen zetten om ESG-oplossingen verder te ontwikkelen. Hiermee verwachten wij nog beter bij de evoluerende ESG-wensen van onze klanten aan te sluiten.
  • Verzekeringssector: Met het partnership van NN Group wordt Goldman Sachs Asset Management wereldwijd de leidende niet-aangesloten vermogensbeheerder van de verzekeringswereld. Dit stelt ons verder in staat onze gerichte oplossingen voor verzekeraars te ontwikkelen met betrekking tot klantspecifieke vraagstukken rond balans- en kapitaalbeheer.
  • Fiduciair Management: Wij waren wereldwijd al één van de grotere spelers op dit vlak, maar met een concentratie van klanten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Met NNIP worden wij een leidende speler in continentaal Europa en wij hebben de ambitie om dit verder uit te bouwen.’

In hoeverre bent u zelf betrokken geweest bij het overnametraject?

‘Vanaf het eerste moment was ik betrokken en het waren intense maanden. Ik ben heel trots dat mijn team gewoon door heeft kunnen gaan met de normale gang van zaken. Tot slot is het geweldig en leerzaam om een heel traject van A tot Z mee te maken.’

Wordt Nederland de Europese hub van Goldman Sachs Asset Management na de Brexit?

‘Het Europese hoofdkantoor blijft in Londen, maar Nederland wordt inderdaad een belangrijke strategische locatie voor ons.’

Gaat de naam NNIP op korte termijn verdwijnen?

‘Op de korte termijn zal dit niet veranderen, maar op de middellange termijn zullen wij een ‘rebranding’ maken naar Goldman Sachs Asset Management. Dit was overigens ook de wens van NN Group.’

Hoe zou u de cultuur binnen Goldman Sachs Asset Management willen omschrijven? Verschilt die cultuur erg van die van NNIP?

‘In de afgelopen maanden hebben wij NNIP goed leren kennen als een organisatie die zeer performance- en klantgedreven is. Dit zijn ook onze kernwaarden, vandaar de natuurlijke fit. Natuurlijk zullen er ook verschillen zijn, maar de echte vraag is hoe wij elkaar kunnen versterken.’

Van waaruit gaan jullie activiteiten na de overname plaatsvinden? Wordt het Amsterdam of Den Haag?

‘Voorlopig zullen de activiteiten vanuit beide locaties plaatsvinden. Wij hebben nog geen beslissing genomen op het vlak van toekomstige activiteiten. Het is vanzelfsprekend dat Den Haag van strategisch belang blijft.’

Op welke (klant)segmenten richt Goldman Sachs Asset Management zich nu en gaat dat na de overname van NNIP veranderen?

‘Dit zal niet veranderen. De focus blijft liggen op institutionele, retail- en fiduciair management-cliënten.’

Binnen welke asset classes/thema’s verwacht u een flinke groei te gaan doormaken na de overname?

‘Dit zal met name bepaald worden door de toekomstige wensen van onze cliënten in Nederland en Europa. Natuurlijk gaan wij ook proberen met nieuwe oplossingen te komen die blijvend waarde toevoegen voor onze klanten. ESG zal naar verwachting een hoofdthema blijven in de strategische dialoog met onze partners.’

In hoeverre speelt de negatieve publiciteit waar Goldman Sachs in het verleden mee te maken heeft gehad nog een rol bij gesprekken met relaties en prospects?

‘In de laatste jaren heeft dat geen rol gespeeld en hebben wij in de Benelux een sterke organische groei van assets en klanten gezien. Het een en ander is bovendien lang geleden gebeurd en de operationele processen hebben in de sector een grondige uplift gekregen ten opzichte van 10-15 jaar geleden. In mijn gesprekken voel ik het vertrouwen van de cliënten.’

Wat vindt u van het feit dat er een grote Nederlandse vermogensbeheerder gaat verdwijnen? Is dat een verarming voor de Nederlandse asset management industrie? En hoe kijkt u aan tegen de consolidatieslag die plaatsvindt in de (internationale) asset management industrie? Is deze slag bijna ten einde, of staan we nog maar aan het begin?

‘Wellicht ben ik niet geheel objectief, maar naar mijn mening is het positief dat Goldman Sachs in Nederland wil investeren om zo haar Europese vermogensbeheerambities verder vorm te geven. Over de verdere consolidatieslag heb ik al jaren geleden gesproken. De noodzakelijke investeringen die nodig zijn in talent, technologie en data zijn sterk toegenomen, terwijl marges aan het dalen zijn. Dit zal voor iedereen keuzes met zich meebrengen.’

Is er nog iets wat u institutionele beleggers mee zou willen geven op dit moment?

‘Nee, persoonlijk denk ik dat dit belerend zou zijn, maar ik nodig iedereen uit om mij te bellen om verder van gedachten te wisselen.

 

Gerald Cartigny

Gerald Cartigny is Hoofd van Goldman Sachs Asset Management in de Benelux sinds 2019. Daarvoor was hij CIO van MN Services. Hij begon zijn carrière in 1990 bij Nationale Nederlanden, werkte meer dan 16 jaar in verschillende beleggingsfuncties bij ABN AMRO Asset Management, was Bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Fondsen en Vice-voorzitter van de Institutionele Beleggers Groep Klimaatverandering.

Bijlagen