M&G: Beste kansen voor impactbeleggers liggen bij private debt

M&G: Beste kansen voor impactbeleggers liggen bij private debt

Private Debt
Investeringen.jpg

Zaterdag 5 juni is het Wereldmilieudag – een dag die sinds 1974 jaarlijks door de Verenigde Naties (VN) wordt georganiseerd om mensen bewuster te maken van de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Dat het besef van het belang van klimaat en ESG de laatste jaren exponentieel is gegroeid, ook onder beleggers, is duidelijk. Maar hoe zorg je er nu voor dat je als belegger echt meetbare impact kunt hebben? Volgens Karen Lam, director of private credit bij vermogensbeheerder M&G, zijn onderhandse leningen daarvoor het meest geschikt.

Non-profitorganisatie The Global Impact Investing Network (GIIN) rekende uit dat private debt goed is voor meer dan een derde van het totale vermogen onder beheer in impact-beleggen, waarmee het hierin ook de grootste assetklasse is. Vanzelfsprekend, zegt Lam, gezien de enorme kansen die onderhandse leningen impactbeleggers bieden. “De kern van private debt zijn persoonlijke transacties en risicoanalyse en -beheer van dichtbij. De relaties met de kredietnemers zijn hecht, zodat de investeringen van beleggers goed worden beschermd en er oplossingen op maat kunnen worden geboden die passen bij elke individuele investeringsmogelijkheid.”

Pure play en meetbare impact

“De privatedebtmarkt biedt een breed scala aan kansen, sectoren, activatypes, looptijden en rendementsprofielen, schuldinstrumenten, et cetera. Daardoor kunnen ook ‘pure play’-beleggers een gediversifieerde portefeuille opbouwen, wat minder goed lukt op de staatsobligatiemarkt”, aldus Lam. “Gaat het geld bij obligaties vooral naar enorme projecten als windmolenparken of duurzame universiteitsgebouwen, met een onderhandse lening investeer je in kleinere bedrijven, waarvan je precies weet waar ze het geld voor nodig hebben.” Dat kleinschalige zorgt er ook voor dat de meetbaarheid van de impact groter is. “Bij private debt zijn vaak minder partijen gemoeid, dus de kredietnemer en -gever staan veel dichter bij elkaar. Daardoor weten beleggers precies met welke matrices ze hun impact zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen.”

Maar ook de financiële resultaten zijn met onderhandse leningen beter te beheren dan bij staatsobligaties, omdat er veel vaker contact is tussen de kredietgever en -nemer. “Zo onderhandel je over financiële convenanten en kun je je belegging zo goed mogelijk beschermen tegen neerwaartse risico’s en kapitaalverlies. En je kunt de bedrijven waar je in investeert direct aanspreken op de te behalen impact.”