T. Rowe Price: Uitgifte ESG-obligaties groeit sterk, maar voorzichtigheid is geboden

T. Rowe Price: Uitgifte ESG-obligaties groeit sterk, maar voorzichtigheid is geboden

Duurzaam beleggen Obligaties ESG
Duurzaam (5) klimaat.jpg

De uitgifte van ESG-obligaties groeit sterk, maar T. Rowe Price waarschuwt beleggers goed onder de motorkap te kijken. Zorgen zijn er over ESG-obligaties met geen of beperkte ‘additionaliteit’ en sustainability linked bonds die vóór de streefdata ingetrokken kunnen worden.

In 2020 werd voor 512 miljard USD aan ESG-obligaties uitgegeven - een stijging van 67% ten opzichte van het jaar daarvoor. Hoewel een groot deel van deze stijging werd veroorzaakt door agentschappen, nationale en lokale overheden, en supranationale instellingen die kapitaal aantrokken om de steunmaatregelen als gevolg van de pandemie te financieren, steeg de uitgifte van ESG-obligaties door bedrijven in 2020 met maar liefst 19% ten opzichte van 2019.

Het grootste deel van de ESG-obligaties betreft nog steeds groene obligaties, maar in 2020 nam ook het aandeel van sociale obligaties en aan duurzaamheid gelinkte obligaties (sustainability linked bonds) toe.

ESG-obligaties worden doorgaans verhandeld tegen een premie ten opzichte van hun niet-ESG-tegenhangers (de zogenaamde greenium of groenpremie), waardoor ze voor emittenten een goedkopere manier zijn om te lenen. De vraagdruk van passieve fondsen met ESG-benchmarks en groene obligatiemandaten heeft bijgedragen aan een situatie waarin het greenium-effect bijna uniform wordt toegepast op de hele groene obligatiemarkt, ondanks de milieu- en sociale score die aan elke obligatie ten grondslag liggen.

Het is zonder meer bemoedigend dat bedrijven groene en sociale projecten ondernemen die in aanmerking komen voor financiering met ESG-obligaties. Bij T. Rowe Price is echter meer nodig dan alleen een label om de milieu- of sociale score van een obligatie te valideren. Matt Lawton, Sector Portfolio Manager bij T. Rowe Price, spreekt zijn zorg uit over sommige uitgiftepraktijken rond obligaties met een ESG-label.

In het bijzonder maakt hij zich zorgen over ESG-obligaties met geen of beperkte ‘additionaliteit’ - denk bijvoorbeeld aan de uitgifte van een groene obligatie voor de financiering van operationele uitgaven voor reeds aangeschafte duurzame energie - en nog zorgwekkender vindt hij sustainablity linked bonds die een emittent in staat stellen de obligatie vóór de datum waarop de beloofde duurzaamheidsdoelen gerealiseerd moeten zijn, weer in te trekken of waarvan de boete, die in werking treedt wanneer de prestatiedoelstellingen niet worden gehaald, ontoereikend is.

Om de geloofwaardigheid van een ESG-obligatie te valideren, maakt T. Rowe Price gebruik van analyse met haar eigen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) en voert zij fundamenteel onderzoek uit om de emittent en zijn ESG-obligaties te evalueren. Hierbij wordt met name gekeken naar de geloofwaardigheid van het gebruik van de opbrengsten van de emissies en de kwaliteit van de rapportage na de uitgifte. Ook wordt gekeken of de emittent voldoet aan de normen van de sector en of hij externe verificatie heeft verkregen.