T. Rowe Price: Biden verandert spelregels in krachtmeting tussen VS en China

T. Rowe Price: Biden verandert spelregels in krachtmeting tussen VS en China

China Verenigde Staten
Handel met China.jpg

De spanningen tussen de VS en China zijn in de afgelopen jaren opgelopen door handelsoorlogen, sancties, schendingen van de mensenrechten en het (mogelijk) schrappen van de notering van Chinese bedrijven op Amerikaanse beurzen. Beleggers volgen de veranderende relatie tussen China en de VS nauwlettend, zien Katie Deal, Washington Analyst, en Chris Kushlis, Sovereign Analyst van T. Rowe Price. 

Zij verwachten dat president Biden het geopolitieke spel anders zal spelen dan zijn voorganger, maar dat de spanningen tussen de VS en China zullen aanhouden.Hoewel de pandemie de eerste en belangrijkste prioriteit van president Biden is, heeft hij expliciet en impliciet het belang van de nationale veiligheid en de economische concurrentie met China kenbaar gemaakt.

De nieuwe regering zal waarschijnlijk een meer weloverwogen en multilaterale aanpak van de handelsbesprekingen hanteren, wat betekent dat het handelsbeleid van de VS meer de regels zal volgen en voorspelbaarder wordt, waardoor de risico’s voor beleggers afnemen.

Biden zal waarschijnlijk ook zijn beleidsinstrumenten breder en gecoördineerder inzetten om de verschillende facetten van de relatie aan te pakken. Als gevolg daarvan zullen besluiten zoals tariefverlagingen op korte termijn wellicht niet haalbaar blijken. T. Rowe Price verwacht dat de boodschap van Biden zal verschuiven van openlijke vijandigheid en confrontatie naar diplomatieke onderhandelingen waarbij ook regionale bondgenoten en partners worden betrokken.

Tegelijkertijd kan de Amerikaanse overheid op verschillende gebieden met China gaan samenwerken, met name op het gebied van klimaatverandering en specifieke kwesties van nationale veiligheid.

De relatie van Europa met China blijft complex

Om het doel van effectieve onderhandelingen met China te bereiken, moeten de VS samenwerken met de EU . Maar de EU lijkt niet graag verwikkeld te raken in een Koude Oorlog-confrontatie met China. Hoewel er een brede wens is tot dialoog en discussie, hebben de meeste EU-lidstaten zich uitgesproken voor een voorzichtige, stapsgewijze aanpak.


Het uitstel van de VS om opnieuw meer inhoudelijke besprekingen met China aan te knopen is een poging om een breder publiek front onder de bondgenoten te creëren, waardoor de VS meer druk op de besprekingen kan uitoefenen, in tegenstelling tot een bilaterale aanpak.

In het algemeen verwacht T. Rowe Price dat de VS overeenstemming met Europa zullen nastreven over kwesties zoals de behandeling door China van de Oeigoeren, het overheidsoptreden in Hong Kong, en markttoegangskwesties waarmee multinationale ondernemingen worden geconfronteerd. Maar technologische kwesties, zoals het 5G-debat dat de trans-Atlantische betrekkingen onder druk zette, kunnen de vooruitgang vertragen.

China blijft bereid om contacten te leggen met de rest van de wereld

Ondanks tekenen van economisch protectionisme blijft China streven naar betrekkingen met de rest van de wereld. In het recente 14e vijfjarenplan (2021-2025), dat in maart 2021 door het Nationale Volkscongres werd goedgekeurd, wordt opgeroepen om de Chinese economie op een hoog niveau open te stellen, nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten en buitenlandse investeringen aan te trekken in zowel de industrie als de financiële dienstverlening.

Door deze tegengestelde dynamiek vragen beleggers zich af of een verdere escalatie van de geopolitieke spanningen afbreuk zal doen aan China's inspanningen om nieuwe betrekkingen aan te knopen en tegen 2035 een meer ontwikkelde economie tot stand te brengen.

Terwijl de Amerikaanse regering China met een kritisch oog bekijkt, heeft Beijing ook gekozen voor een voorzichtiger benadering van Washington, wat er ook op wijst dat de betrekkingen wankel zullen blijven. China is zich terdege bewust van de huidige dynamiek tussen beide landen, en deze spanningen waren zichtbaar tijdens de eerste ontmoeting op hoog niveau tussen Chinese en Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers.

Hoewel Beijing hoopt te profiteren van een verandering in de retoriek van Biden, is het onwaarschijnlijk dat het grote unilaterale concessies zal doen, vooral zonder uitgebreide onderhandelingen.

China's economische kracht stimuleert bredere diplomatie

Ondanks de escalatie van de spanningen in de afgelopen jaren blijft de rol van China in de wereldeconomie prominent, wat beleggers aanzienlijke kansen biedt. Het geopolitieke klimaat is echter veranderlijk en vatbaar voor escalatie, waardoor het nodig is om het voortdurend in de gaten te houden. Bedrijven opereren tegen de achtergrond van geopolitieke risico's en wanneer de verhoudingen gespannen zijn, kan het moeilijker zijn om normale bedrijfsactiviteiten te ontplooien.

Aangezien de meeste internationale bedrijven Azië, en vooral China, als hun voornaamste groeimogelijkheid voor de toekomst beschouwen, zal een evaluatie van de rol van China in de werelddiplomatie waardevol blijken bij de risicobeoordeling.

De fundamentele marktfactoren blijven bemoedigend voor verdere investeringen en T. Rowe Price ziet nog steeds verschillende elementen van de Chinese economie heropenen na de pandemie samen met een toenemend aantal internationale bedrijven die hun activiteiten in China uitbreiden.

Uiteindelijk kunnen de economische kansen die investeringen in China bieden, een stimulans vormen voor betere betrekkingen met andere partners in de wereld, vooral nu andere economieën zich beginnen te herstellen van de pandemie. In een steeds meer geïntegreerde wereldeconomie hangt de welvaart van landen niet alleen af van de vooruitgang van hun eigen economie, maar ook van de ontwikkeling van de wereldeconomie.