VanEck: Bitcoin is een steeds serieuzere beleggingsoptie

VanEck: Bitcoin is een steeds serieuzere beleggingsoptie

Bitcoin
Technologie - AI.jpg

Door Dominik Poiger, Product Manager bij VanEck

Cryptovaluta's worden steeds meer gezien als een serieuze mogelijkheid om monetaire waarde op te slaan en om beleggingsportefeuilles te diversifiëren. Bovendien maken belangrijke innovaties beleggen in cryptovaluta's een stuk praktischer.

In de tweede helft van 2020 kreeg de bitcoin steeds meer erkenning als vorm van digitaal goud, een digitale waardeopslag in onzekere tijden. Tussen juli en december is de bitcoinkoers meer dan verdrievoudigd, van $9100 per bitcoin naar $32.527 (per 4 januari 2021), waarbij de grootste toename in oktober en november plaatsvond.

De reden? Toenemende acceptatie onder institutionele beleggers en toenemende beschikbaarheid van deze digitale munt.

In augustus belegde MicroStrategy, een Amerikaans overheidsbedrijf, al zijn bedrijfsreserves in bitcoins. En in oktober stelde PayPal zijn platform beschikbaar voor het kopen en verkopen van bitcoins. Deze gebeurtenissen volgden op de 'halving' van de bitcoin in mei, een geplande halvering van de miningopbrengsten die ongeveer om de vier jaar plaatsvindt. Een 'halving' gaat gewoonlijk gepaard met een koersstijging.

Met het verbreken van het koersrecord van 2017 ($19.783) en de grotere acceptatie binnen het financiële ecosysteem, bleek 2020 een baanbrekend jaar voor de bitcoin te zijn. De reeks van mijlpalen voor de bitcoin kreeg in november een vervolg met de introductie van de VanEck bitcoin strategie, die op de Deutsche Börse Xetra wordt verhandeld.

Dit is een van de eerste volledig met onderpand gedekte strategieën voor de bitcoin. Bovendien wordt deze strategie beheerd door een gevestigde, wereldwijd opererende vermogensbeheerder. Daarmee is de introductie van deze strategie een belangrijke doorbraak in de ontwikkeling van deze cryptovaluta, omdat beleggers via deze strategie op een bewezen en gevestigde manier blootstelling kunnen krijgen aan het totaalrendement van de bitcoin.

De bitcoin als potentiële waardeopslag

De gebeurtenissen in 2020 bouwen voort op de lancering van de bitcoin in 2009 en laten zien dat de bitcoin in toenemende mate wordt beschouwd als een digitale vorm van goud. De marktkapitalisatie van de bitcoin is nog relatief laag en zit momenteel nog net onder de $350 miljard. De marktkapitalisatie is echter wel toegenomen ten opzichte van goud, dat momenteel een geschatte marktkapitalisatie heeft van $9 biljoen.

Er zijn twee soorten waarde: intrinsieke waarde en monetaire waarde. In tegenstelling tot aandelen en vastgoed kent de bitcoin geen kasstromen of nuttige toepassingen die aan een eventuele intrinsieke waarde ten grondslag kunnen liggen. Maar net als goud, zilver en kunst, wordt de bitcoin in toenemende mate erkend om zijn monetaire waarde, een waarde die voortvloeit uit collectief geloof in die waarde.

Hoe meer de maatschappij de monetaire waarde van een object accepteert, hoe waarschijnlijker het is dat het object ook in de toekomst monetaire waarde heeft. De maatschappij heeft al heel lang behoefte aan monetaire waardeopslag die flexibeler is dan intrinsieke waardeopslag.

Het gebeurt niet vaak dat er nieuwe vormen van monetaire waarde worden gecreëerd. Kunst is daar een goed voorbeeld van. De monetaire waarde van kunst is vooral in de afgelopen eeuwen toegenomen.

Goud is misschien een nog beter voorbeeld. Goud kreeg monetaire waarde doordat het schaars en duurzaam is en relatief eenvoudig kan worden omgesmolten naar munten en staven. Net als goud dankt de bitcoin zijn monetaire waarde aan schaarste en duurzaamheid. Zijn status als effect aan toonder maakt de bitcoin een aantrekkelijke waardeopslag in landen met autoritaire regimes.

De rol van de bitcoin in een beleggingsportefeuille

De bitcoin wordt niet alleen steeds meer erkend om zijn monetaire waarde, maar wordt ook steeds meer gezien als belegging. Er bestaan verschillende theorieën over de reden waarom de bitcoin een aantrekkelijke belegging kan zijn. Niet in de laatste plaats heeft dit te maken met de gestaag toenemende schaarste van de bitcoin.

De architectuur van het bitcoin-netwerk brengt met zich mee dat zijn valuta ('bitcoin' met een kleine letter b) in steeds kleinere hoeveelheden wordt uitgegeven, totdat er 21 miljoen in omloop is. Vanaf dat moment wordten er geen nieuwe bitcoins meer uitgegeven.

De stock-to-flowratio (het aantal assets in omloop, gedeeld door het aantal dat jaarlijks wordt geproduceerd) van de bitcoin is momenteel gestegen tot hetzelfde niveau als dat van goud, een asset die algemeen wordt gezien als een bescherming tegen hoge inflatie.

Wanneer het in 2024 tijd is voor de volgende 'halving', zal de stock-to-flowratio van de bitcoin die van goud ruim passeren. Dit staat in schril contrast met geld: centrale banken hebben de geldvoorraad immers tot ongekende omvang opgevoerd in een poging om economische groei te stimuleren.

De verwachting is dat tegelijkertijd de wereldwijde schuld tegen het eind van 2020 is opgelopen naar $277 biljoen. Dat is $20 biljoen meer dan in 2019 en staat gelijk aan 365% van het bbp.

In het verleden heeft de bitcoin over langere perioden meestal beter gepresteerd dan traditionele beleggingscategorieën. Zo is de bitcoin in de vijf jaar tot 30 september 2020 met 122,1% per jaar gestegen, terwijl de S&P 500 Index van Amerikaanse aandelen en de wereldwijde aandelen met respectievelijk 14,1% en 10,5% per jaar stegen. Zelfs goud heeft ondergepresteerd ten opzichte van de bitcoin: gemeten naar de spotprijs van goud boekte goud in de genoemde periode een jaarrendement van 10,6%.

Verder gedragen bitcoinkoersen zich tegenwoordig grotendeels onafhankelijk van de koersen van belangrijke beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en goud. Men spreekt dan van een lage correlatie met deze beleggingscategorieën. Dankzij deze eigenschap is blootstelling aan de bitcoin een goede manier om een brede beleggingsportefeuille te diversifiëren.

Daarbij is het overigens wel van belang om erop te wijzen dat in tijden van extreme marktstress, bijvoorbeeld tijdens een crisis, de correlatie van de bitcoinkoers met de koersen van andere beleggingscategorieën toeneemt. Dit alles wijst erop dat een kleine allocatie aan de bitcoin het langetermijnrendement van een gediversifieerde beleggingsportefeuille kan verbeteren.

Een dergelijke portefeuille bestaat meestal voor 60% uit aandelen en 40% uit obligaties. Als 3% van een dergelijke portefeuille in bitcoins wordt belegd, resulteert dat in een portefeuille die bestaat uit 58,5% aandelen, 38,5% obligaties en 3% bitcoins. Over de periode van februari 2012 tot eind september 2020 zou het jaarrendement van een dergelijke portefeuille 14,77% zijn geweest, terwijl de standaardportefeuille met een 60/40-verdeling over aandelen en obligaties blijft steken op een jaarrendement van 9,75%.

De risico's van beleggen in bitcoins

Omdat de bitcoin algemeen wordt gezien als een uiterst riskante asset, is het opmerkelijk dat de standaarddeviatie omlaag gaat wanneer bitcoins aan een traditionele portefeuille worden toegevoegd. Toch gaat beleggen in de bitcoin gepaard met risico's.

Het eerste risico is volatiliteit. De waarde van de bitcoin heeft zich niet volgens een ononderbroken lijn ontwikkeld: onderweg hebben zich enkele scherpe dalingen voorgedaan. Maar tot november was de bitcoin dit jaar minder volatiel dan veel bedrijven in de S&P 500.

Een tweede risico is de veiligheid van de bitcointechnologie. Hoewel de bitcoin algemeen wordt gezien als veilig, is het altijd mogelijk dat handelsplatformen worden gehackt, of dat de encryptie van de bitcoin wordt gekraakt, met name gezien de ontwikkelingen op het gebied van krachtige kwantumcomputers.

Versnelde acceptatie van de bitcoin

Tegen deze achtergrond is de bitcoin langzaam maar zeker een factor in het financiële ecosysteem geworden. Onlangs besloot MicroStrategy nog om al zijn bedrijfsreserves ter waarde van $ 425 miljoen volledig in bitcoins te beleggen en sinds kort biedt PayPal zijn klanten de mogelijkheid om rechtstreeks bitcoins te kopen en te verkopen.

Daarnaast beginnen ook toezichthouders bitcoins serieus te nemen. Zo heeft de Amerikaanse staat Colorado verklaard dat de regelgeving voor effectenverkeer niet van toepassing is op cryptovaluta's, en is Liechtenstein een van de eerste landen met regelgeving voor digital assets.

Duitsland volgde met een amendement op het Kreditwesengesetz, de Duitse wet op het kredietwezen, om de bewaring van cryptovaluta's te reguleren. In de Europese Unie is een MiCa-verordening ('markten in cryptoassets') ontwikkeld ter ondersteuning van de regulering van cryptovaluta's en serviceproviders van cryptovaluta's. Dat betekent dat er vanaf 2024 één vergunningenstelsel is dat geldt voor alle lidstaten van de EU. Daarnaast betreden nu ook gevestigde bewaarders en brokers de markt van cryptovaluta's.

Het dagelijkse handelsvolume bedroeg onlangs $1,75 miljard.3 Het aantal CME-contracten bereikte aan het eind van het tweede kwartaal van 2020 een nieuw record met 7864 openstaande dagelijkse bitcoinfutures, meer dan tweemaal het niveau van eind 2019. Ook de endowmentfondsen van de universiteiten van Harvard en Yale zien dat de bitcoin steeds meer als opslag van monetaire waarde wordt gebruikt en zijn gaan beleggen in bedrijven en durfkapitaalfondsen die zijn gepositioneerd om van deze ontwikkeling te profiteren.