Paneldiscussie Balansmanagement en Vermogensbeheer voor Verzekeraars

Paneldiscussie Balansmanagement en Vermogensbeheer voor Verzekeraars

20200909-FI_05A3302_sRGBscreen.jpg

Tijdens de paneldiscussie op de educatieve Live Uitzending voor verzekeraars richtte de aandacht zich op veranderende beleggingsstrategieën, verschuivingen naar illiquide asset classes en het toenemende gewicht van ESG-beleggingen binnen de totale asset-allocatie van verzekeraars. Toen dagvoorzitter Pim Poppe informeerde hoe open minded bestuurders eigenlijk zijn met betrekking tot nieuwe beleggingsstrategieën, ontspon zich een veelzijdig debat.

Klik hieronder voor het volledige verslag:

Bijlagen