Syntrus Achmea brengt CO2-uitstoot woningfonds al met een derde terug

Syntrus Achmea brengt CO2-uitstoot woningfonds al met een derde terug

Duurzaam beleggen Vastgoed Energietransitie
Duurzaam (3).jpg

20 februari 2020 – Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft de CO2-uitstoot van de woningen in het Achmea Dutch Residential Fund sinds 1990 met 32 procent (4.700 ton) verlaagd. Dat is net zoveel als 235.000 bomen in een jaar opnemen aan CO2.  

Doel is om in 2030 op een verlaging van minimaal 49 procent uit te komen. Uiterlijk in 2050 moet de portefeuille volledig CO2-neutraal zijn. 'We hebben recent gemeten hoe de huidige uitstoot zich verhoudt tot die in 1990, het referentiejaar dat ook in het Klimaatakkoord een belangrijke rol speelt', zegt fondsmanager Onno Hoff. 'We zijn al een eind op de goede weg en zeer gemotiveerd om onze doelen voor 2030 en 2050 te halen. De participanten in het fonds steunen ons volledig: zij hebben in het jonge portefeuilleplan gekozen voor een ambitieuze verduurzamingsstrategie.'

In samenwerking met W/E adviseurs en INNAX heeft Syntrus Achmea een Routekaart CO2-reductie opgesteld, die de komende jaren wordt uitgevoerd.  'Wij weten nu hoe we de doelstellingen kunnen bereiken', aldus Hoff. 'Naast investeren in duurzame nieuwbouw ligt de grootste uitdaging in de aanpassing van de bestaande voorraad. Wij hopen dat alle vastgoedbeleggers ambitie tonen op dit punt. Vastgoed kan een belangrijke bijdrage leveren aan terugdringen van de CO2-uitstoot.'

Het Achmea Dutch Residential Fund telt 18 participanten en had eind 2019 een omvang van 1,6 miljard euro (inclusief pijplijn). Van de 126 objecten in de portefeuille heeft meer dan 96 procent een groen energielabel; 59 procent heeft energielabel A.