CFA Institute Publiceert 2020 Global Investment Performance Standards

CFA Institute Publiceert 2020 Global Investment Performance Standards

Vermogensbeheer
Startup.jpg

CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, heeft de 2020-editie van de Global Investment Performance Standards (GIPS®) van het CFA Institute gepubliceerd na een openbare commentaarperiode. De 2020 GIPS-standaarden worden van kracht op 1 januari. De GIPS-normen zijn een reeks gestandaardiseerde, sectorbrede ethische principes die vermogensbeheerders en asset owners begeleiden bij het eerlijk berekenen en presenteren van hun beleggingsresultaten, met als doel de transparantie en vergelijkbaarheid van prestaties te bevorderen.

De laatste versie is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de GIPS-standaarden om de relevantie ervan voor alle vermogensbeheerders en asset owners te kunnen blijven garanderen. De GIPS-standaarden voor 2020 bouwen voort op de laatste uitgebreide update in 2010 en bevatten gezaghebbende richtlijnen die in de tussentijd zijn uitgegeven. Meer dan 120 commentaarbrieven hebben bijgedragen aan de definitieve versie van de 2020 GIPS-standaarden.

"Deze update behelst een aanpassing van de GIPS-normen zodat de vele veranderingen en innovaties die de beleggingsindustrie de afgelopen jaren heeft gekent, daarin z’n weerslag hebben, met name door het toevoegen van relevantie voor beheerders van alternatieve beleggingsstrategieën en gepoolde fondsen", zegt Karyn Vincent, CFA, CIPM, head of global industry standards bij het CFA Institute. "De updates zijn gebaseerd op de ‘best practices’ uit de sector en de input die tijdens een openbare commentaarperiode is ontvangen. Wij geloven dat met de veranderingen meer vermogensbeheerders en asset owners in staat gesteld worden om transparantie van beleggingsprestaties en de vergelijkbaarheid daarvan binnen de gehele sector te omarmen".

De 2020 GIPS-normen zijn van toepassing op zowel vermogensbeheerders als asset owners en zijn beter geschikt voor beheerders van alternatieve beleggingsstrategieën en private wealth firms. Kernpunten van de GIPS 2020 GIPS-standaarden zijn onder meer:

  • Begeleiding op maat voor asset owners.
  • Minder specifieke vereisten voor asset classes en meer aandacht voor de account structuur voor een grotere relevantie voor een breder scala aan activatypen. 
  • Keuze voor het gebruik van money-weighted returns (MWR) in plaats van time-weighted returns (TWR) als aan bepaalde criteria wordt voldaan, waardoor bedrijven de flexibiliteit hebben om de meest geschikte rendementsvorm voor de account structuur te kiezen.
  • Verbeterde mogelijkheden voor bedrijven om gepoolde fondsspecifieke resultaten te presenteren.
  • Meer flexibiliteit bij het rapporteren van de afgesplitste resultaten van de asset classes.
  • Meer opties voor het uitdragen van de naleving van de GIPS-normen.

De GIPS-normen zijn sinds hun invoering in 1999 steeds populairder geworden. Vandaag de dag worden ze onderschreven door meer dan 1.700 organisaties, waaronder een meerderheid van de top vermogensbeheerders in de wereld, die zich daarmee compliant verklaren aan de GIPS-standaarden. Hoewel de toepassing van de GIPS-standaarden niet verplicht wordt gesteld door regelgeving, wordt het beschouwd als een ‘best practice’ voor vermogensbeheerders en asset owners. Veel asset owners eisen van hun traditionele beheerders dat zij voldoen aan de GIPS-standaarden, en zij zijn er in toenemende mate in geïnteresseerd dat beheerders van hun alternatieve beleggingen ook aan de GIPS-standaarden voldoen. Meer asset owners beweren zelf ook dat ze voldoen aan de GIPS-standaarden.