DWS: Nieuwe ECB-voorzitter, maar geen nieuw beleid

DWS: Nieuwe ECB-voorzitter, maar geen nieuw beleid

Obligaties Aandelen Monetair beleid ECB
ECB (2).jpg

Ulrike Kastens, econoom bij vermogensbeheerder DWS, voorziet geen plotse ommezwaai in het beleid van de ECB na de benoeming van Christine Lagarde als nieuwe ECB-voorzitter.

'De ECB zal een soepel monetair beleid voeren zolang de inflatie op een laag niveau blijft. Als IMF-directeur pleitte Lagarde namelijk al heel vroeg en nadrukkelijk voor kwantitatieve verruiming - het obligatie-opkoopprogramma van de ECB.'

'Net als Mario Draghi onderstreept Christine Lagarde het belang van het begrotingsbeleid als ondersteuning van de Europese economie. Met haar expertise en netwerk kan ze de druk op de Europese staats- en regeringshoofden vergroten om maatregelen in de gewenste richting te nemen. Zo is ze groot pleitbezorger van een Europese begrotingsunie. En net als Mario Draghi heeft ook Lagarde een ondogmatische, pragmatische stijl.'

'Met de komst van Lagarde krijgt de ECB wel te maken met een nieuwe leiderschapsstijl. Mario Draghi bepaalde regelmatig de agenda. Laatst bijvoorbeeld nog op het ECB-forum in Sintra, toen hij in de pers uitspraken deed die niet met de Raad van Bestuur waren afgesproken. Lagarde daarentegen zal haar beslissingen meer op de consensus binnen de raad baseren.'

'Hoewel Lagarde bergen institutionele ervaring heeft, is ze geen econoom en heeft ze geen ervaring als centraal bankier. Dat zou niet alleen de rol van de Raad van Bestuur moeten versterken, maar ook de positie in die Raad van Bestuur van de onlangs benoemde hoofdeconoom Philip Lane, die eerder leiding gaf aan de Ierse Centrale Bank.'

'Lane zal zelfs de enige opgeleide econoom zijn in de zeskoppige directie van de ECB. Later dit jaar zal de Raad van Bestuur opnieuw worden gewijzigd door het vertrek van Benoit Coeuré. Waarschijnlijk wordt hij vervangen door een Italiaan, en blijft de Raad eerder geneigd tot een soepel monetair beleid.'

'De markten hebben de keuze van Lagarde onthaald met verdere rentedalingen, ook al was al een tijdje duidelijk dat de ‘havik’ Jens Weidmann geen voorzitter zou worden. De reactie is het opvallendst in Italiaans staatspapier. De yields op obligaties met een looptijd van 10 jaar zijn in de afgelopen drie dagen gedaald van 2,1 tot 1,75 procent. Dat is niet alleen vergelijkbaar met de daling van de yields op Duitse overheidsobligaties, maar reduceert op zich ook verder de spread met de Duitse Bunds.'

'Samengevat wijst alles opnieuw op een langer laag blijvende rente, maar we gaan er ook van uit dat de neerwaartse druk op de rente zijn momentum zal verliezen.'