ASI: Benoeming Lagarde positief signaal

ASI: Benoeming Lagarde positief signaal

Obligaties Aandelen Europa Monetair beleid ECB
ECB.jpg

Andrew Milligan, beleggingsstrateeg bij Aberdeen Standard Investments, vindt dat de aandelen- en obligatiemarkten de benoeming van Lagarde als een positief signaal kunnen zien.

'Volgens Draghi en enkele van zijn collega’s zal de centrale bank in het najaar de rente verlagen, en mogelijk ook opnieuw starten met QE. Lagarde staat in hetzelfde kamp; ze wordt eerder als een ‘duif’ gezien dan als een ‘havik’. De markten hadden zeker anders gereageerd als er een Duitse naam naar voren was geschoven om Draghi op te volgen.' 

'Maar voor beleggers is het moeilijk in te schatten wat de ECB nog meer kan doen dan de rente verder verlagen om de huidige aandelenkoersen mede te rechtvaardigen. Het grootste probleem voor Europese beleggers is het gebrek aan eensgezindheid en samenwerking tussen de diverse EU-instellingen.' 

'Denk maar aan het gebrek aan coördinatie van het monetaire en het begrotingsbeleid, de problemen met de regelgeving voor de banken of het uitblijven van de structurele hervormingen die nodig zijn om de lage economische groei op te trekken. De ECB kan daar niet bij helpen, hoewel Lagarde haar positie ongetwijfeld zal gebruiken om te pleiten voor hervormingen zoals het IMF dat al geruime tijd doet, weliswaar met weinig succes.'

'Veel Europese aandelen zijn aantrekkelijk vanwege hun blootstelling aan de buitenlandse markt, sommige zijn aantrekkelijk omdat het beleid van de centrale bank zeer soepel is - de stijgende vraag naar woningen en vastgoed is daarvan een uitstekend voorbeeld. Maar tegelijk worden veel sectoren, zoals de financiële sector, geconfronteerd met de harde tegenwind van een lage economische groei, lage inflatie en negatieve rentetarieven.'

'Het is moeilijk in te schatten hoe de benoeming van Lagarde hier een eind aan maakt, of oplossingen aandraagt voor de begrotingskwesties van een aantal landen, of ze nu een al te restrictieve aanpak aanhangen, zoals Duitsland of een al te milde, zoals Italië.' 

'Lagarde heeft veel politiek inzicht. Maar gekozen politici luisteren niet graag naar advies van niet-gekozen beleidsmakers, hoe voornaam ze ook zijn. Dergelijke zorgen zouden tijdelijk terzijde moeten worden geschoven, terwijl Draghi een nieuwe ronde van soepel monetair beleid uitrolt. Het zal aan Lagarde zijn om de positieve of negatieve effecten ervan te beheersen, en de eventuele onbedoelde gevolgen aan te pakken.'