Schroders: Wat doet de rente in 2019?

Schroders: Wat doet de rente in 2019?

Rente China Verenigde Staten
schroders-wat-doet-de-rente-in-2019_1_rFQZHG.jpg

Wat is de prognose voor de rente in de belangrijkste economieën ter wereld?  Economen van Schroders, Keith Wade, Azad Zangana en Craig Botham, zetten hun verwachtingen op een rij voor de VS, eurozone, het Verenigd Koninkrijk, Japan en China. Het einde van de rentecyclus in de VS komt alweer in zicht terwijl de ECB hem naar verwachting dit jaar gaat opstarten. 

Wat is de prognose voor de rente in de belangrijkste economieën ter wereld?  Economen van Schroders, Keith Wade, Azad Zangana en Craig Botham, zetten hun verwachtingen op een rij voor de VS, eurozone, het Verenigd Koninkrijk, Japan en China. Het einde van de rentecyclus in de VS komt alweer in zicht terwijl de ECB hem naar verwachting dit jaar gaat opstarten. 

VS - nog maar één rentestap

De Fed ligt flink onder vuur van president Trump, maar verhoogde in december toch nog een keer de rente. De projecties voor 2019 werden echter neerwaarts bijgesteld, waarbij het stelsel van centrale banken nu nog twee renteverhogingen verwacht in 2019. Dit is een gevolg van lagere economische groei. Maar Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders, wijst erop dat sindsdien de Fed nog voorzichtiger is geworden. Hij acht het waarschijnlijk dat de Fed in maart een pauze inlast. Een groeiverbetering in het tweede kwartaal kan een renteverhoging met 25 basispunten rechtvaardigen in juni, maar daarna verwacht Wade dat de Amerikaanse economie afkoelt. Een rentestand van 2,75% lijkt vooralsnog de piek. Als in 2020 de groei vertraagt, zal de Fed in juni en september van dat jaar zelfs renteverlagingen kunnen doorvoeren.

Eurozone - eerste renteverhoging komt eraan

Dit jaar bestaat de euro 20 jaar. 2019 is ook het jaar dat de positie van Mario Draghi ter beschikking komt en er Europese verkiezingen worden gehouden. Draghi heeft eerder aangegeven dat de rente in de eurozone tot de zomer van 2019 laag zal blijven. Azad Zangana, Europees econoom, verwacht dat de rente twee keer wordt verhoogd, in september en december 2019, waardoor de belangrijkste herfinancieringsrente op het einde van het jaar op 0,5% zou komen te liggen (van nu 0,0%) en de depositorente op nul (van nu -0,4%). De herfinancieringsrente is de rente die banken betalen wanneer zij gedurende een week geld lenen bij de ECB. De depositorente bepaalt de rente die banken ontvangen - of moeten betalen in deze tijd van negatieve rentevoeten - voor het overnight deponeren van geld bij de ECB.

VK - alles hangt van de Brexit af

De outlook voor de Britste rente wordt bemoeilijkt door alle onzekerheid rond de Brexit. Als de Brexit-risico’s beheersbaar blijven en de terugtrekking uit de Europese Unie ordelijk verloopt, dan kan de Bank of England zijn verwachtingen verhogen. Een cyclus van renteverhogingen is dan mogelijk. Schroders voorspelt een rentestap in mei en nog een tegen het einde van 2019 tot 1,25%. De marktverwachting is dat een renteverhoging waarschijnlijker is dan geen. Meer duidelijkheid komt er als het proces rond de Brexit zich verder ontwikkelt.

Japan - tot 2020 gebeurt er niets

De inflatie in Japan is nog ver verwijderd van de doelstelling van 2%. Renteverhogingen zijn daarom niet waarschijnlijk. Schroders verwacht dat de Japanse rente tot eind 2020 op -0,1% blijft. De centrale bank worstelt met de neveneffecten van het ruime monetaire beleid. Zij bezit ondertussen de helft van de Japanse obligatiemarkt.

China - het beleid wordt ruimer

Een groeivertraging in China en het handelsconflict brengen de centrale bank ertoe om het beleid in 2019 te verruimen. De kredietrente zal volgens Schroders dalen van 4,35% naar 4% tegen het einde van het jaar. Een andere maatregel is een verlaging van de ‘reserve requirement ratio’ voor de banken met 150 basispunten. Dat geeft de banken meer kapitaalruimte om uit te lenen. Er zijn ook factoren die de bewegingsruimte van de Chinese centrale bank beperken. Craig Botham, econoom opkomende markten, denkt dat het monetaire beleid ingeperkt wordt door de vrees voor een sterke daling van de munt. In het verleden gingen significante liquiditeitsinjecties gepaard met een verzwakking van de munt.