Han Dieperink: Bitcoin 100.000

Han Dieperink: Bitcoin 100.000

Bitcoin
Han Dieperink

Door Han Dieperink, geschreven op persoonlijke titel

Bitcoin is sinds januari van dit jaar officieel onderdeel van het financiële systeem. Iets dat overigens ruim van tevoren was aangekondigd. In januari was het even ‘bezit van de zaak, einde vermaak’, maar inmiddels is duidelijk dat er steeds meer beleggersgeld naar Bitcoin stroomt.

Vooralsnog zijn het vooral Amerikaanse investeerders die in Bitcoin beleggen, onder meer omdat toezichthouders hier minder makkelijk te overtuigen zijn. Maar de gevolgen voor Bitcoin en andere cryptovaluta zijn duidelijk zichtbaar in de grote instroom. Naast deze eenmalige, zeepbelvormende gebeurtenis, zijn er wel degelijk andere redenen waarom beleggers in Bitcoin stappen: door momentum gedreven hebzucht, als alternatief voor goud, of als een soort ultieme warrant op de Nasdaq. Een koers van Bitcoin 100.000 versus de dollar ligt in het verschiet.

Gebakken lucht

Bitcoin blijft natuurlijk gebakken lucht en blockchain is nog altijd een oplossing op zoek naar een probleem. Maar datzelfde geldt ook voor fysiek goud of (letterlijk) de handel in CO2-rechten. Ook de waarde van papiergeld is gebaseerd op vertrouwen. Het verschil tussen papiergeld en Bitcoin is alleen dat papiergeld wordt gesteund door een institutioneel kader met daarachter uiteindelijk de staat met een geweldsmonopolie. Recht hebben en recht halen zijn bij Bitcoin twee totaal verschillende zaken.

Dat betekent echter niet dat beleggers niet van deze koerswegingen kunnen profiteren. Er zijn namelijk twee soorten assets: schaarse assets en assets die ervoor zorgen dat schaarse assets minder schaars worden. Onder schaarse goederen vallen goud en Bitcoin. Die schaarse goederen zijn niet eenvoudig te waarderen. Ze zijn uiteindelijk waard wat een gek ervoor geeft en daarmee sterk afhankelijk van de liquiditeit en het beleid van centrale banken.

Schaarse goederen

Er zijn ook goederen die worden ingezet om schaarse goederen minder schaars te maken. Jarenlang hebben alchemisten geprobeerd om lood in goud te veranderen, maar de ‘steen der wijzen’ is nooit gevonden. Producten die ervoor zorgen dat schaarse producten minder schaars zijn hebben een waarde die bestaat uit de tastbare kasstromen die iemand met zo’n product kan genereren.

Uit de vele cryptovaluta zou toch meteen duidelijk moeten worden dat de markt kennelijk gereageerd heeft op de aanwezigheid van een schaars goed. Het gevolg is normaal gesproken dat de prijs dan daalt. Dat geldt in de hele maatschappij. Zolang ernaar wordt gestreefd om schaarse goederen minder schaars te maken, is er sprake van aanhoudende deflatie. Dat is dan ook de status quo van de vrije markt.

Inflatie is er alleen als er sprake is van een verstoring in vraag of aanbod. Centrale banken hebben alleen invloed op de vraagkant door de variatie in de geldhoeveelheid. Op een gegeven moment creëren centrale banken meer geld dan gekken (zoals tijdens de coronapandemie) en gaan prijzen omhoog.

Free float

Nu zijn er vele cryptovaluta, maar een groot deel zit in vaste handen. Dat zijn eigenaren die zich vrijwel nooit laten zien op de markt. Ook is een deel van de eigenaren de oorspronkelijke codes kwijt. Naarmate die groep groeit, kan Bitcoin verder stijgen. Uiteindelijk zal Bitcoin eindigen op een all-time-high, simpelweg omdat de rest van de markt niet meer beschikt over de toegangscodes. Dat zal nog wel even duren.

Feit blijft dat de schaalgrootte van de cryptomarkten klein is in verhouding tot de grote financiële markten. Als iedereen slechts één procent van de portefeuille in Bitcoin zal stoppen, dan kan de koers van Bitcoin sterk stijgen. Verder voldoet Bitcoin op papier nog altijd aan de eisen voor een hype: paradigmaverschuiving, belofte verre toekomst, verbreding van het beleggingsthema – zeker met de laatst geïntroduceerde ETF’s – en toenemende liquiditeit. Het moet daar alleen wel concurreren met kunstmatige intelligentie.

Bitcoin 100.000

Vorig jaar zomer werd duidelijk dat Bitcoin zeer waarschijnlijk onderdeel zou worden van het financiële systeem doordat enkele grote (Amerikaanse) vermogensbeheerders ETFs zouden gaan introduceren op Bitcoin. Inmiddels is de koers verdubbeld, terwijl het proces om Bitcoin op te nemen pas net is begonnen.

Door die opname is Bitcoin ook gevoelig voor de hype die al gaande is in AI-aandelen. Aangezien de AI-hype op basis van waarderingsniveaus nog veel verder kan stijgen, zal Bitcoin daarvan profiteren, getuige de sterke correlatie. Gemiddeld genomen lag de Bitcoin hefboom op Nasdaq op een factor 3. Dan moet Bitcoin 100.000 eenvoudig haalbaar zijn.