BMO GAM: Pensioenakkoord - Aantrekkelijkheid beleggingscategorieën

BMO GAM: Pensioenakkoord - Aantrekkelijkheid beleggingscategorieën

Pension contract
Whitepaper BMO GAM.jpg
Welke beleggingscategorieën worden aantrekkelijker door het pensioenakkoord en welke juist minder aantrekkelijk?
In deze publicatie laat BMO Global Asset Management dit kort zien aan de hand van vijf perspectieven die relevant worden geacht: regulatoir risico versus marktrisico, liquiditeit, rendement, reëel karakter en absoluut return karakter van de categorieën. Een totaalscore is achterwege gelaten, omdat elk pensioenfonds andere gewichten zal toekennen aan de verschillende invalshoeken.
 
Deze ‘art and science’ exercitie betreft een relatieve analyse, waarbij alleen de verschillen tussen twee regimes worden beoordeeld. Dat hedge funds bijvoorbeeld relatief aantrekkelijker lijken te worden, laat onverlet dat menig pensioenfonds nog steeds vanuit een absoluut perspectief negatief oordeelt over deze categorie, bijvoorbeeld vanwege hoge kosten, reputatierisico en complexiteit.
 
Tot slot moet worden opgemerkt dat het nog wachten is op meer details over de methodiek van het ‘projectierendement’. Meer informatie zal nieuwe inzichten wat betreft de relatieve aantrekkelijkheid van beleggingscategorieën aan het licht kunnen brengen.

Attachments