Schroders: De vier “M’s” of waarom de 21e eeuw Azië toebehoort

Schroders: De vier “M’s” of waarom de 21e eeuw Azië toebehoort

Asia
Asia

Azië ligt duidelijk op koers om een dominante rol te gaan spelen in de 21e eeuw. Dat brengt een stortvloed aan beleggingsmogelijkheden met zich mee, schrijft Viswanathan Parameswar, Head of Investments Asia, bij Schroder Adveq.

In een decennium tijd is de Chinese e-commerce markt gegroeid van 1% van de wereldwijde verkopen tot de grootste markt in 2016, met 40% van de transacties in waarde. Ondertussen wordt mobiele technologie breed geadopteerd in India. In de twee dichtstbevolkte landen ter wereld vinden dynamieken plaats die de 21e eeuw zullen vormgeven. Schroders wijst in dit verband op de vier M’s die de Aziatische consument kenmerken: millennials, middenklasse, metropool en mobiel.

Er zijn, nog afgezien van de Covid-19 crisis, vanzelfsprekend onzekere factoren, zoals handelsspanningen, fragmentatie in 5G en regionale rivaliteit. Desondanks zijn er onmiskenbaar sociale en demografische trends, die voor extra momentum in Azië zorgen. Na eerst de fabriek van het westen te zijn geweest, heeft de regio zich hervormd tot innovatieleider op een zich steeds verder ontwikkelende thuismarkt.

Wereldwijde beleggers hebben aandacht voor de regio, zowel via private equity als via de kapitaalmarkten. Volgens CB Insights zit China al bijna op de helft van het aantal ‘unicorns’ van de VS (start-ups met een waarde van meer dan 1 miljard dollar), met 118 tegenover 238. India stijgt snel op deze wereldwijde ranglijst en komt met 24 op de derde plaats. Intussen heeft de wereldwijde vraag naar Chinese activa een recordhoogte bereikt tijdens de pandemie, met buitenlandse deelnemingen in Chinese obligaties en aandelen die tot en met augustus meer ongeveer 150 miljard dollar bedragen.

Millennials

De vier M's typeren de bundeling van positieve factoren die de Aziatische toekomst zullen bepalen. Er zijn 800 miljoen millennials in Azië, vergeleken met 66 miljoen in de VS (en 60 miljoen in de EU). Ze zijn hard op weg de meest optimistische en ambitieuze consumenten ter wereld te worden. 65% van de millennials in opkomende markten verwacht beter af te zijn dan hun ouders, tegenover een vergelijkbaar percentage in ontwikkelde landen die verwachten juist slechter af te zijn.

Middenklasse

Dan is er de snelgroeiende middenklasse in Azië. Honderden miljoenen mensen in Azië hebben onlangs de status van middenklasse gekregen, wat een enorme koopkracht vertegenwoordigt. De Chinese consumententrend geeft de voorkeur aan lokale merken. Azië is goed voor bijna 90% van de volgende miljard consumenten uit de middenklasse. De meesten zullen in China, India en Zuidoost-Azië wonen. Tegen 2025 zullen de consumentenbestedingen van de middenklasse in de regio Azië-Pacific de rest van de wereld overtreffen. De op consumptie gerichte bedrijfssectoren hebben dus een enorm groot groeipotentieel.

Metropool

De groei van Azië wordt mede gedreven door de toenemende verstedelijking, aangezien werknemers hun dromen in steden nastreven. Tegenwoordig heeft Azië meer dan 300 steden met een bevolking van meer dan een miljoen; de VS heeft er 10 en de EU 18. De bevolkingsdichtheid in Azië biedt ideale omstandigheden om sneller en goedkoper innovatieve producten en diensten te leveren, kortom voor bedrijven om te groeien.

Mobiel

Azië wordt gekenmerkt door enthousiaste gebruikers van mobiele technologie. De regio heeft meer dan 4 miljard gsm-abonnementen en meer dan 2 miljard internetgebruikers, meer dan welke andere regio dan ook. Alibaba en andere techbedrijven zoals We Chat en Tencent zoeken innovatieve wegen om dit potentieel aan te boren met super-apps die diensten combineren.

Covid-19 versterkt de trends

De Covid-19 crisis versterkt bestaande trends. De ontwikkeling van digitale innovatie wordt versneld. Dit betreft onder andere mobiele communicatie, digitale gezondheidszorg, mobiele betalingen en e-commerce.

China lijkt de enige grote economie te zijn die groei realiseert in 2020. Daar vinden ook nog steeds beursgangen plaats, tot juli van dit jaar werden maar liefst 118 nieuwe bedrijven verwelkomd. Dit zal versterkt worden door opname van Chinese valuta in mondiale indices. Het consumptieverhaal van India is de perfecte aanvulling op de opkomst van China, de twee vertegenwoordigen twee pijlers van de Aziatische vooruitgang van de 21e eeuw. India is harder geraakt door de Covid-19 crisis, maar de vooruitzichten blijven sterk. De pandemie dwingt India ertoe om de digitale transformatie nog sneller te omarmen.

Er liggen enorme uitdagingen te wachten, niet in de laatste plaats veroorzaakt door de aanwezige regionale spanningen. Maar met een sterkere aanwezigheid van Aziatische landen op het wereldtoneel komt ook meer erkenning van hun belangrijke diplomatieke rol in organisaties, zoals de VN en WEF. De dynamiek, ambitie en innovatiekracht van de vier M’s bieden bijna grenzeloze mogelijkheden voor Azië.