Natixis IM: 10 vragen en 10 antwoorden over de financiële markten en het coronavirus

Natixis IM: 10 vragen en 10 antwoorden over de financiële markten en het coronavirus

Coronacrisis
Advies.jpg

Esty Dwek, Head of Global Market Strategy bij Natixis Investment Managers, geeft antwoord op een aantal actuele vragen. De hoofdpunten:

  • De ECB doet het goed
  • Covidcrisis heeft vooralsnog geen gevolgen voor Brexit-kalender
  • Natixis IM voorziet geen enorme stijging inflatie
  • Oplaaiende handelsspanningen tussen VS en China kunnen de komende maanden de markten drukken
  • Tweede golf infecties zou een zeer negatieve economische impact hebben

1. Zien we de komende jaren een omkering van globalisering en meer nationalisme?

We zagen de globalisering de afgelopen jaren al enigszins omkeren met handelsoorlogen en bijvoorbeeld de Brexit. Als gevolg van de COVID-crisis zouden we meer ‘repatriëring’ van strategische industrieën, zoals gezondheidszorg en technologie, kunnen zien. Dit is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan en het is waarschijnlijk een meerjarige trend.

2. Is het tijd om posities in perifere Europese schuld in te nemen of te vergroten?

Dat hangt af van de beleggingshorizon. Wij zijn van mening dat zowel de ECB als de Europese Commissie zal zorgen voor integratie van Europese landen en er alles aan zal doen om de financieringskosten laag te houden. Aangezien de ECB veel van de schuld opkoopt, zijn de kosten van het aflossen van de schuld van belang, niet het bedrag van de schuld. Als zodanig, en met de ‘backstop’ van de centrale bank, is perifere schuld interessant, maar het kan een volatiele rit zijn.

3. Wat denkt u van de reactie van Merkel en Macron op het ‘Recovery Fund’?

Hoewel het nog steeds een voorstel is, en met enige terughoudendheid van Oostenrijk en Nederland, is dit een belangrijke stap in de richting van meer coördinatie en fiscale integratie in Europa. Omdat Duitsland het steunt, is er een grote kans dat het fonds er daadwerkelijk komt. Wij zijn van mening dat een mix van subsidies en leningen waarschijnlijker is in de definitieve versie, maar dit is al een grote stap voorwaarts voor Europa en is (zeer) welkom gebleken in de verschillende markten.

4. Is het antwoord van de ECB op de pandemie voldoende? Denkt u dat de ECB haar PEPP-programma of liquiditeitsmaatregelen moet verbeteren?

De ECB heeft veel meer gedaan dan bij eerdere crises en heeft de angst in de markt echt verlicht. Ze zullen het PEPP de komende maanden waarschijnlijk verder uitbreiden en blijven optreden om de liquiditeit en de lage financieringskosten te verzekeren.

5. Is een volledig economisch herstel mogelijk zonder een effectief Covid-vaccin?

Een vaccin zou de terugkeer naar ‘normaal’ versnellen, omdat afstandsmaatregelen minder (of niet langer) nodig zouden zijn. Na verloop van tijd kan de groepsimmuniteit echter worden ontwikkeld, maar dit zou een veel langzamer proces zijn. Gezien het uitgangspunt en de schade als gevolg van de crisis zal het hoe dan ook lang duren voordat de economie zich weer op het niveau van voor de crisis bevindt.

6. Welk effect gaat de coronacrisis hebben op de Brexit-kalender?

Het VK heeft aangegeven geen verlenging van de overgangsperiode aan te vragen, dus de Brexit-kalender blijft voorlopig ongewijzigd. Natuurlijk kan het VK, afhankelijk van de situatie, later uitstel vragen, zelfs als de officiële deadline juli is. Aangezien het VK niet op zoek is naar een volledige handelsovereenkomst, kan het mogelijk enkele belangrijke sectorovereenkomsten beheren en de besprekingen voortzetten na de overgangsperiode. De Britse economie is zwakker, maar die van de EU ook. Beide hebben er baat bij prikkels om de economische schade te beperken, maar logica overheerst niet altijd.

7. Welke gevolgen kan een opleving van de handelsoorlog tussen de VS en China hebben?

Hernieuwde handelsspanningen tussen de VS en China zouden de markten de komende maanden kunnen drukken, aangezien de risico's van grotere economische represailles een al fragiel en langzaam herstel zouden kunnen beïnvloeden. Voorlopig zijn we van mening dat het meer blaffen dan bijten is, maar dat betekent niet dat markten niet op de krantenkoppen zullen reageren. Een hogere volatiliteit is dus waarschijnlijk, vooral omdat ‘tough on China’ duidelijk een groot deel zal uitmaken van de herverkiezingscampagne van Trump.

8. Hoe zal de verschuiving naar thuiswerken bedrijven en markten beïnvloeden?

Technologie is een voor de hand liggende winnaar, omdat we in de toekomst waarschijnlijk meer thuis zullen blijven werken - we zullen niet terugkeren naar eerdere gewoonten. Als gevolg hiervan zal de kantoorbezetting waar mogelijk lager zijn, wat erop wijst dat commercieel vastgoed een verminderde vraag zou kunnen zien. En ook online winkelen zal blijven groeien, dus fysieke winkels zullen het moeilijk blijven hebben.

9. Hoe moeten beleggers hun portefeuilles beschermen tegen inflatie? Welke invloed heeft inflatie op portefeuilles en mondiale markten?

Wij zijn niet van mening dat fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen inflatie zullen veroorzaken. Dit is in het verleden niet gebeurd en we verwachten niet dat het deze keer anders zal zijn omdat de geldsnelheid erg laag is, zelfs als de geldvoorraad toeneemt. Als gevolg van sanitaire maatregelen is de productiviteit echter lager en zijn de kosten hoger, zodat we na verloop van tijd enige inflatie kunnen zien doorkomen, maar dit is geen onmiddellijke zorg.

Inflatie is een risico aangezien beleggers hiervoor helemaal niet gepositioneerd zijn en de vrees zou zijn dat centrale banken de rente eerder dan verwacht zouden moeten verlagen. Centrale banken hebben echter beloofd geduld te zullen hebben en aangezien de inflatie jarenlang onder de maat is gebleven, verwachten we dat ze de inflatie enige tijd boven de doelstelling zullen laten uitkomen, als die zich voordoet. Voor beleggers die willen positioneren voor inflatie, kunnen goud, TIPS en zelfs groeiaandelen interessant zijn.

10. Welke gevolgen zou een tweede golf van infecties hebben voor zowel de aandelen- als de obligatiemarkten?

Heel negatief! Aandelen zouden dalen, de spreads zouden groter worden en de vraag naar staatsobligaties zou toenemen. Het aantal wanbetalingen stijgt al sterk. Een tweede golf zou dat aantal nog verder opdrijven.