Privacy Statement en Cookie Statement


Privacy statement

Bij Financial Investigator Publishers B.V. is de privacy van onze relaties heel belangrijk. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren - Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy statement.
 • Verzameling beperken - Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens - Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen - Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie - Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In ons privacy statement kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Als u ons magazine wilt ontvangen, in hardcopy dan wel in digitale vorm, onze digitale nieuwsbrieven, partnermailings of seminaruitnodigingen wilt ontvangen, of als u zich inschrijft voor een van onze seminars, dan vragen wij u om uw persoonsgegevens. We hoeven niet alles van u te weten, maar alleen dat wat strikt noodzakelijk is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Deelnamehistorie events en interessegebieden.

Deze gegevens worden, afhankelijk van uw voorkeuren, gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van ons contactformulier;
 • Het versturen van de digitale versie van ons magazine Financial Investigator, van onze digitale Nieuwsbrief, Partnermailings en Seminaruitnodigingen. Voor elk digitaal bericht kunt u zich altijd met één klik uitschrijven;
 • Het versturen van de hardcopy van ons magazine Financial Investigator;
 • Het verwerken van persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten of voor het verbeteren van diensten en services;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde diensten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. En als we dat moeten doen (bijvoorbeeld om naambadges te laten drukken) is alle uitwisseling helemaal ‘privacy waterdicht’ geregeld. Zowel intern - tussen medewerkers - als extern - met leveranciers - zijn daar afspraken over gemaakt die de vertrouwelijkheid garanderen.

Beveiliging

Wij nemen alle benodigde beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacy statement of op de website omschreven doeleinden, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

Financial Investigator Publishers B.V.
IJburglaan 630A
1087 CE Amsterdam
E-mail: info@financialinvestigator.nl
Telefoon: +31 (0)20 416 6057

Cookie Statement

Cookies

Financial Investigator Publishers B.V. maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Hoe u cookies uit kunt schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Neemt u de privacyverklaring van Google door (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons cookie statement kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

Financial Investigator Publishers B.V.
Amstelzijde 85A
1184 TZ Amstelveen
E-mail: info@financialinvestigator.nl
Telefoon: +31 (0)20 416 6057

Terug naar boven