Paul Rosenmöller treedt toe tot ABP-bestuur

Paul Rosenmöller treedt toe tot ABP-bestuur

Nieuwe baan (4).png

Paul Rosenmöller (65) zal per 1 december 2021 toetreden tot het ABP-bestuur. Hij vervult de vacature die door het vertrek van Jan van Zijl is ontstaan. 

Voorzitter Corien Wortmann: “Paul brengt een zeer brede bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, met een goed gevoel voor de maatschappelijke omgeving van ABP. Dat komt goed van pas gezien de uitdagingen waar ABP voor staat, zowel in ons beleid als in de relatie met deelnemers, werkgevers, sociale partners en andere stakeholders.”

Paul Rosenmöller: “Bijdragen aan een nieuwe pensioenregeling en deze begrijpelijk maken voor deelnemers vind ik een geweldige uitdaging. Daarnaast wil ik bijdragen aan het duurzaam en verantwoord beleggen met behoud van goed rendement, ook dit is belangrijk voor deelnemers en andere stakeholders.”

Paul Rosenmöller is sinds 2013 voorzitter van de VO-raad, de vereniging van scholen in het Voortgezet Onderwijs. Hij legt deze functie neer per 30 november 2021.

Daarvoor was hij tien jaar werkzaam voor de IKON als programmamaker/presentator en bracht hij veertien jaar (1989-2003) door in de Tweede Kamer, als lid en fractievoorzitter van GroenLinks.

Hij maakte ook deel uit van de Raad van Commissarissen van APG en Cordares. Verder was hij Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en werkte hij bij de Vervoersbond FNV en in een verder verleden als stuwer in de haven.

Rosenmöller is vanaf 2019 voorzitter van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks. Tevens is hij lid van de Raad van Commissarissen van Nationale Goede Doelen Loterijen.

Paul Rosenmöller maakt deel uit van de werkgeversdelegatie van het ABP-bestuur en is voorgedragen door de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW).