Amundi: Drie redenen om meer in Europa te beleggen

Amundi: Drie redenen om meer in Europa te beleggen

Aandelen Europa
Europa kaart.jpg

Europese aandelen zullen de komende tijd tot de ‘outperformers’ op de wereldwijde aandelenmarkten behoren, zo verwacht Amundi. Volgens de vermogensbeheerder zijn er drie hoofdredenen op grond waarvan beleggers die nu nog negatief zijn over Europa, hun positie moeten heroverwegen.

Om te beginnen stabiliseren de vooruitzichten voor het continent. De werkgelegenheid groeit, het begrotingsbeleid wordt wat losser, en het besteedbaar inkomen van huishoudens neemt toe. Tegelijkertijd blijft de Europese Centrale Bank een ruim beleid voeren en nemen de politieke risico’s af. ‘Het recente pessimisme over de Europese economie is overdreven’, aldus de specialisten van Europa’s grootste vermogensbeheerder. Daar waar de economische groei in de VS terugloopt (vanaf een hoog niveau), wordt verwacht dat die in de eurozone langzaam weer oppikt – zij het vanaf een laag niveau. De Europese aandelenmarkten lopen doorgaans gelijk op met beter dan verwachte macrocijfers, tenminste als die meevallers groter zijn dan elders ter wereld: de economic surprise index differential.

De winsten van Europese bedrijven zijn achtergebleven sinds het voorjaar van 2018. Op basis van eigen berekeningen gaat Amundi uit van winstgroei gedurende de komende zes maanden; het eerste kwartaal van dit jaar is daarmee een keerpunt. Qua waardering is Europa bovendien goedkoop. De voor cycli aangepaste koers/winstverhouding (Schiller P/E) wijst op een korting van 37% ten opzichte van de VS. Wanneer wordt gekeken naar de koers/winstverhouding op basis van winstprognoses voor de komende twaalf maanden dan zijn Europese aandelen ook goedkoop ten opzichte van de MSCI World, en qua waardering beneden het langetermijngemiddelde. Daarbij liggen de grootste kansen in cyclische aandelen. De defensieve aandelen zijn volgens Amundi te duur geworden, juist vanwege het hierboven genoemde pessimisme. De vermogensbeheerder prefereert onder meer hoogwaardige industriële bedrijven met sterke balansen, die worden verhandeld tegen koersen die een ‘excessief negatieve outlook’ weerspiegelen. Bepaalde Europese banken zijn eveneens aantrekkelijk.

Ook meer langlopende thema’s spelen een rol. Amundi schaart de zoektocht naar rendement en de duurzaamheidstrend daaronder. Het dividendrendement is historisch hoog vergeleken met het rendement op obligaties. Daarnaast hebben Europese bedrijven een goed track record op het gebied van duurzaamheid. Er is groeiend bewijs dat verbeteringen op het vlak van ESG leiden tot outperformance qua koersontwikkeling.