Nieuwste editie van Financial Investigator nú online

Nieuwste editie van Financial Investigator nú online

CoverFI3-2019-640x400.png


Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO sterven er per jaar ongeveer zeven miljoen mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Op basis van een recente scenario-analyse van de Universiteit van Maastricht lijkt de toekomst voor tabaksproducenten negatief in alle scenario’s. Jongeren hebben vaak een uitgesproken houding ten aanzien van thema’s als klimaat en milieu, zijn dynamisch en geëngageerd. Ze winnen aan invloed en zullen zeker de agenda op dit gebied gaan bepalen. Zeven professionals spraken onder leiding van Dr. Rachel Melsom tijdens de ronde tafel over tobacco free portfolios over de redenen om wel of niet tabaksvrij te investeren. Zij discussieerden over de vraag of de SDG’s de discussie vergemakkelijkt of juist bemoeilijkt hebben, of kleine pensioenfondsen voldoende vrijheid krijgen om hun eigen keuzes te maken en in hoeverre vermogensbeheerders hun eigen mening mogen geven ten aanzien van omstreden beleggingen.

Ook Katrín Jakobsdóttir, de tweede vrouwelijke premier van IJsland, ziet dat er sprake is van een wereldwijde beweging van jonge mensen die wijzen op de huidige gevaren voor het milieu. Het is aan de huidige generatie politici om te bewijzen dat ze deze signalen niet negeren. Vrouwen spelen daarbij een cruciale rol en tonen meer bereidheid om noodzakelijke veranderingen door te voeren dan het geval is bij mannen aldus Jakobsdóttir. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn tegenwoordig minder groot, maar bestaan nog altijd. Diversiteit blijft een onderwerp dat hoog op de agenda moet blijven staan. Al was het maar om een onderwerp van groot belang als de klimaatproblematiek aan te pakken.

Over diversiteit, hét thema van deze tijd, gesproken: Financial Investigator vroeg 12 professionals in de beleggings- en pensioensector het hemd van het lijf. Wat is hun kijk op het onderwerp? Wat zou de sector moeten doen om diversiteit in de boardroom en daaronder te bevorderen? En op de man en vrouw af: wat doen ze er zelf aan?

Een dame die ook actief het nut van meer diversiteit in besturen bepleit, is Monique van der Poel. Zij is de eerste bestuurder van onder de veertig jaar in een top 5-pensioenfonds en de jongste toezichthouder van een top 10-fonds. Dit jaar is Van der Poel door de pensioensector verkozen tot Jonge Pensioenfondsbestuurder van het jaar. Diversiteit heeft inmiddels een vaste plek op de agenda, geeft Van der Poel aan, maar overtuiging, lef en de weg naar resultaat zijn nog niet zo vanzelfsprekend.

Op de cover staat Shaktie Rambaran Mishre, de nieuwe bestuursvoorzitter van de Pensioenfederatie. Haar eerste honderd dagen zitten erop. Hoe heeft ze die ervaren en hoe gaat ze haar rol als belangenbehartiger van de pensioenfondsen invullen?

Ondanks de wereldwijde groeivertraging maken Emerging Markets nog steeds een fatsoenlijke economische groei door. Consumenten uit de middenklasse worden welvarender en er is sprake van technologische vooruitgang. Institutionele beleggers zijn nog steeds onderwogen in Emerging Markets. Deze markten beloven volop groei, maar er zijn ook valkuilen, die een behendige belegger kan omzeilen. Tijdens de ronde tafel over dit onderwerp spraken acht specialisten over de drijvende kracht achter de groei en performance van beleggingen in Emerging Markets, de kansen voor aandelen en obligaties op lange termijn, de ontwikkelingen in Emerging Markets, de verschillen tussen Emerging Markets en ontwikkelde markten en over ESG in Emerging Markets.