NN Investment Partners Beleggingsexperts delen hun voornemens voor 2019

NN Investment Partners Beleggingsexperts delen hun voornemens voor 2019

Duurzaam beleggen Aandelen Vooruitzichten High Yield
nn-investment-partners-beleggingsexperts-delen-hun-voornemens-voor-2019_1_YvG5n4.jpg

In 2018 zagen we in bijna alle beleggingscategorieën het rendement dalen en de volatiliteit het gehele jaar door toenemen, met name als gevolg van politieke gebeurtenissen wereldwijd. Gezien de goedkopere waarderingen en onze constructieve vooruitzichten voor de handelsspanningen tussen de VS en China, hebben wij vertrouwen in het komende jaar. Verschillende beleggingsexperts van NN Investment Partners (NN IP) kijken terug op 2018 en onthullen hun beleggingsvoornemens voor 2019.

In 2018 zagen we in bijna alle beleggingscategorieën het rendement dalen en de volatiliteit het gehele jaar door toenemen, met name als gevolg van politieke gebeurtenissen wereldwijd. Gezien de goedkopere waarderingen en onze constructieve vooruitzichten voor de handelsspanningen tussen de VS en China, hebben wij vertrouwen in het komende jaar. Verschillende beleggingsexperts van NN Investment Partners (NN IP) kijken terug op 2018 en onthullen hun beleggingsvoornemens voor 2019.

Han Rijken, Head of Specialised Fixed Income: ‘2018 was een moeilijk jaar voor de creditspreadmarkten en we verwachten dat de uitdagingen door de terugtredende centrale banken en de wereldwijde geopolitieke onzekerheid tot in 2019 zullen aanhouden. Doordat de credit spreads van een redelijk aantrekkelijk niveau zijn, tegen de achtergrond van nog steeds gezonde fundamentals van obligaties en redelijke groeiverwachtingen, komt het instappunt voor beleggen in de creditspreadmarkten dichterbij. In het komende jaar zijn we van plan om van dit uitgangspunt te profiteren en tegelijkertijd onze focus op duurzaamheid te handhaven.

De credit spreads in de publieke markten worden aantrekkelijker en de spreadniveaus in Alternative Credit, de illiquide kredietmarkten, zullen met enige vertraging volgen, aangezien de publieke kredietmarkten doorgaans als prijsreferentie worden gebruikt. Alternative Credit blijft een aantrekkelijk en groeiend marktsegment. Wij zijn van mening dat de desintermediatie van de banksector zal worden voortgezet, wat zal leiden tot toenemende kansen voor beleggers, zowel in termen van rendement als diversificatie van bijzondere risico's en structuren.

Tot slot zal duurzaamheid in de creditspreadmarkten in 2019 nog belangrijker worden. We zien een wereldwijde trend naar meer aandacht voor ESG in de obligatiemarkten. Als gevolg zal de markt voor groene obligaties groeien in omvang en diversiteit en zal ESG-integratie zich ontwikkelen van uitsluitend negatieve screening naar een focus op het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Met dit in het achterhoofd zullen wij in 2019 in ons beleggingsproces prioriteit blijven geven aan ESG-factoren.’

Huub van der Riet, Lead Portfolio Manager Impact Investing: ‘In 2018 was er een verdere nadruk op ESG en impactbeleggen als thema voor alle beleggingscategorieën, omdat beleggers zich steeds meer bewust werden van de potentiële impact van hun beleggingskeuzes. Impactbeleggen is een verlengstuk van ESG-beleggen, met een focus op het bieden van oplossingen om een positieve bijdrage te leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen. De goedkeuring in 2015 van de United Nations Sustainable Development Goals heeft geleid tot een toename van het milieubewustzijn bij beursgenoteerde bedrijven, waarbij veel bedrijven oplossingen ontwikkelen om mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en watertekorten te bestrijden. De strategie van NN IP voor impactkansen is de afgelopen jaren tot bloei gekomen door te beleggen in oplossingsgerichte bedrijven die aansluiten bij onze beleggingshorizon voor de langere termijn. In 2019 zijn we van plan om een positieve sociale en ecologische impact te hebben en tegelijkertijd een aantrekkelijk financieel rendement te behalen.

Ondanks de toegenomen aandacht voor ESG-beleggingen is er nog steeds een heersende mythe dat een focus op maatschappelijke impact een negatieve invloed heeft op het financiële rendement. Wij zijn juist van mening dat aandelen met een positieve impact een lager risicoprofiel kunnen hebben, omdat ze niet te maken hebben met het risico van potentiële milieubelastingen en minder snel zullen veranderen in gestrande activa. In het komende jaar willen we deze mythe blijven bestrijden door resultaatgericht te beleggen in hoogwaardige, innovatieve bedrijven die gepositioneerd zijn om te profiteren van thema’s op lange termijn. We zijn ook vastbesloten om regelmatig contact te hebben met alle deelnemingen in de portefeuille om ervoor te zorgen dat onze impact- en financiële beleggingscases aantrekkelijk blijven.’

Sebastiaan Reinders, Head of High Yield: ‘De hoge volatiliteit van eind 2018 heeft geleid tot beleggingskansen in de markt voor hoogrentende obligaties (high yield), en in 2019 zijn we van plan om in te spelen op deze kansen. In de afgelopen drie maanden zijn de credit spreads van hoogrentende obligaties met bijna 2% toegenomen en is de spreiding in de obligatiekoersen aanzienlijk toegenomen, waardoor we optimistischer zijn geworden over de totale rendementskansen en alfa-generatie. We zien ook sterke fundamentals, zoals een sterke liquiditeit en rentedekking en een stabiele leverage. Aangezien de meeste ongerustheid over macrofactoren (zoals geopolitieke onzekerheden en een ouder wordende conjunctuurcyclus) nog steeds slechts bestaat uit “angst”, vinden wij dat de markt te veel negativiteit heeft ingeprijsd. Als gevolg ontdekken we meer beleggingskansen in sterke bedrijven met verbeterende kredietmaatstaven en kortetermijnsignalen die beleggingscases kunnen vormen.

In 2019 is het ons doel om deze kansen te benutten door gebruik te maken van de toolbox voor kredietfundamentals van onze analisten, terwijl we met een adaptieve mindset onze weg vinden door de snel veranderende marktomgeving. We streven er ook naar om de positieve impact van onze traditionele kredietanalyses te vergroten door onze nieuwste inzichten op het gebied van verantwoord beleggen, gedragswetenschap en kwantitatieve analyses te integreren. Op die manier hopen we zowel voor onze klanten als voor de maatschappij een maximaal rendement te behalen. Wij denken dat 2019 een erg spannend jaar wordt!’

Jasper van Ingen, Senior Portfolio Manager Convertible Bonds: ‘2018 was een moeilijk jaar voor de wereldwijde financiële markten, met een ongewoon hoog percentage markten in alle beleggingscategorieën die negatieve rendementen noteerden. Wereldwijde converteerbare obligaties hielden vrij goed stand en boekten bescheiden negatieve rendementen. De aandelengevoeligheid van deze beleggingscategorie daalde samen met de wereldwijde aandelenmarkten, en de vastrentende component beschermde beleggers tegen verdere dalingen.

Vooruitkijkend naar 2019 willen we ons blijven richten op de fundamentele kenmerken van de markt en rekening houden met cognitieve vooroordelen, zoals het recency-effect. Het recency-effect overtuigt beleggers ervan dat nieuwe informatie waardevoller en belangrijker is dan oudere informatie. Dit kan waar zijn, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Beleggers hebben de neiging om hun marktverwachtingen te baseren op hoe de markt de laatste tijd presteert, of het nu goed of slecht is. In tijden als deze is het gemakkelijk om overdreven te reageren. Ons voornemen voor 2019 is om ons te richten op de lange termijn en zo goed mogelijk gebruik te blijven maken van de verdiensten van converteerbare obligaties. Dit heeft ons in het verleden goed geholpen en we zijn ervan overtuigd dat dit ons in de toekomst de grootste kans op succes zal geven.’

Alistair Perkins, Head of Infrastructure Debt: ‘Wij zijn van mening dat de definitie van infrastructuur (en daarmee de ruimte om te beleggen in schulden) het komende jaar verder zal worden uitgebreid. Hoewel kerninfrastructuurbeleggingen met een lagere correlatie met de economische cycli aantrekkelijk zijn in tijden van toegenomen marktvolatiliteit, verschuift de dynamiek van de infrastructuurmarkt. We zien minder publiek-private samenwerking, snel volwassen wordende markten voor hernieuwbare energie en nieuwe gebieden voor de vraag naar infrastructuur (zoals digitale infrastructuur). De groei van infrastructuur-aandelenfondsen jaagt de expansie aan van de infrastructuurmarkt buiten de traditionele kernsectoren. Met ons ervaren beleggingsteam willen we van deze expansie profiteren om effectief onze weg te vinden in de markt en maximale waarde voor onze klanten te verwerven.

Dit overziend verwachten we een sterkere en kritischere focus op duurzame beleggingen. Het wordt steeds belangrijker om fondsen met een echt duurzame beleggingsfilosofie die goed tot uiting komt in het beleggingsproces te onderscheiden van producten die alleen als zodanig worden gepromoot. Dit komt ten goede aan vermogensbeheerders die verder kijken dan de cijfertjes en daardoor meetbare alfa genereren. Met dit in ons achterhoofd zijn we voornemens om onze duurzame benadering van activaselectie te handhaven. Deze aanpak versterkt niet alleen onze ESG-focus, maar fungeert ook als een harde kredietrisicomaatstaf voor infrastructuurprojecten, welke meestal een technische levensduur van meer dan 20 jaar heeft. Hoewel we in 2019 ruimschoots mogelijkheden voor kapitaalinzet voorzien, loont het om een gedisciplineerde benadering van infrastructuurschuld te handhaven, met een duidelijke visie in de gehele kredietcyclus en een goed doordacht ESGselectieproces.’