VBDO: We moeten voorbij de geïsoleerde bedrijfsacties op biodiversiteit

VBDO: We moeten voorbij de geïsoleerde bedrijfsacties op biodiversiteit

Klimaatverandering
Stijn Scholten (foto archief VBDO)

De meeste bedrijven zijn in actie gekomen voor biodiversiteit, maar noodzakelijke biodiversiteitsstrategieën ontbreken nog grotendeels.

Door Stijn Scholten, projectmanager duurzaamheid & verantwoord beleggen, VBDO

In de afgelopen jaren is de wereldwijde belangstelling voor biodiversiteit opmerkelijk hard toegenomen. Deze toename is weerspiegeld in het Montreal Akkoord, ondertekend door 188 regeringen, dat de urgentie van het aanpakken van het verlies aan biodiversiteit onderstreept. Deze bezorgdheid wordt nog versterkt door het feit dat de Europese Centrale Bank biodiversiteit heeft erkend als een belangrijk systemisch financieel risico en dat een groeiend aantal investeerders – met een aanzienlijk beheerd vermogen – zich heeft verbonden aan de biodiversiteitsbelofte. Nu de aandacht voor biodiversiteit toeneemt, is het op het eerste gezicht bemoedigend om te zien dat dit wordt vertaald naar acties van bedrijven.

Onderzoek van de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) laat een positieve trend zien: meer bedrijven nemen concrete stappen om biodiversiteit aan te pakken. Dit jaar heeft 90% van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen waarmee wij in gesprek waren, biodiversiteitskwesties expliciet genoemd in hun jaarverslag en maatregelen geïmplementeerd om hun negatieve impact op biodiversiteit te verminderen. Hoewel dit een opmerkelijk positieve ontwikkeling lijkt, is het essentieel dat we een kritisch perspectief behouden.

Het probleem ligt namelijk niet noodzakelijkerwijs in de kwaliteit van de acties van het bedrijf voor het beperken van de impact op biodiversiteit. Sommige initiatieven hebben zelfs een positieve bijdrage geleverd. Het probleem ontstaat wanneer deze biodiversiteitsprojecten de aandacht afleiden van de essentiële stappen die nodig zijn om de problemen aan te pakken.

Voor het écht aangaan van de uitdagingen op het vlak van biodiversiteit, moeten bedrijven eerst grondig onderzoek doen om de impact en de afhankelijkheden binnen hun bedrijfsmodellen te begrijpen. Alleen dan kunnen bedrijven de negatieve gevolgen aanzienlijk verminderen, de positieve bijdragen aan de biodiversiteit vergroten en, het allerbelangrijkste, natuurpositieve transformatieve oplossingen ontwikkelen die in hun bedrijfsmodellen zijn geïntegreerd.

Slechts helft bedrijven heeft biodiversiteitsstrategie

Helaas blijkt dat slechts de helft van de onderzochte bedrijven een speciale biodiversiteitsstrategie heeft ontwikkeld. Slechts drie van de tien bedrijven identificeerden belangrijke biodiversiteitsgerelateerde risico's en kansen, terwijl slechts vier van de tien actief werken aan de ontwikkeling van transformatieve biodiversiteitsoplossingen.

Deze bevindingen geven aan dat, hoewel de meeste bedrijven acties hebben geïnitieerd met betrekking tot biodiversiteit, er dringend behoefte is aan uitgebreidere biodiversiteitsstrategieën. Zonder dergelijke strategieën blijven de hoofdoorzaken van het verlies aan biodiversiteit onaangeroerd.

Het simpelweg aanvinken van hokjes of het uitvoeren van geïsoleerde projecten is niet genoeg voor het teweegbrengen van de vereiste omslag. Het blijft opmerkelijk dat de overgrote meerderheid van de bedrijven waarmee de VBDO samenwerkt acties onderneemt om hun negatieve impact op biodiversiteit te verminderen.

Men moet echter niet afgeleid raken. Dat wil zeggen, stoppen met het aansporen van bedrijven tot het ontwikkelen van biodiversiteitsstrategieën die gebaseerd zijn op grondige impact- en afhankelijkheidsanalyses. Uiteindelijk is dat de enige weg die leidt naar de zo nodige transformatieve oplossingen, oplossingen die al op korte termijn hard nodig zijn voor het waarborgen van hun eigen continuïteit.