GMO Kwartaalbrief: Opkomende markten meest aantrekkelijk


GMO Kwartaalbrief: Opkomende markten meest aantrekkelijk

Aandelen uit opkomende landen zijn volatieler dan aandelen uit ontwikkelde landen. Dat komt met name door de bewegingen in lokale valuta, die een sterke positieve correlatie vertonen met de lokale aandelenmarkten. Dat mechanisme was ook dit voorjaar duidelijk te zien; de sterke Amerikaanse dollar zette lokale munten in opkomende landen onder druk, met nadelige effecten voor de waarde van aandelen uit die landen, gemeten in dollars (en in iets mindere mate, euro’s).

Aandelen uit opkomende landen kenden een beroerd tweede kwartaal​. In zijn deze week gepubliceerde kwartaalbrief laat GMO’s topman Ben Inker zien dat desondanks de onderliggende fundamenten van opkomende markten er op wijzen dat aandelen uit deze landen op basis van hun relatief lage waarderingen, zeker ten opzichte van de Verenigde Staten, verreweg de meest aantrekkelijke belegging wereldwijd vormen.

Er zijn zoals altijd risico’s. Het risico waarover het meest gesproken wordt, is de dreiging van een handelsoorlog ontketend door president Trump. Van een echte wereldwijde handelsoorlog is echter nog geen sprake – het is eerder de Verenigde Staten tegen de rest van de wereld, betoogt Inker. Maar zelfs áls de handelsoorlog verder escaleert, liggen desastreuze gevolgen voor aandelen uit opkomende markten wellicht minder voor de hand dan vaak wordt aangekomen. Het is namelijk goed mogelijk dat dit scenario tenminste net zoveel schade zou aanrichten op de Amerikaanse als op de opkomende markten. Een dergelijke scenario hoeft daarom weinig te betekenen voor de relatieve aantrekkelijkheid tussen beide, aldus Inker, en dus ook weinig voor de relatief grote positie in opkomende markten in GMO’s asset allocatie portfolio’s. 

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven