AXA IM: Steilere rentecurve Japan kan beleggers schaden


AXA IM: Steilere rentecurve Japan kan beleggers schaden

De Bank of Japan zal de rente nog heel lang laag houden, zo verwachten de specialisten van vermogensbeheerder AXA IM. Ze achten het wél goed mogelijk dat de centrale bank actie zal ondernemen om de Japanse rentecurve steiler te maken. De volatiliteit van langlopende Japanse staatsobligaties zal daardoor waarschijnlijk toenemen, aldus Ryutaro Kimura (vastrentende waarden) en Ano Kuhanathan (onderzoek en beleggingsstrategie).

Omdat banken doorgaans kort lenen en lang uitzetten, is een vlakke rentecurve slecht voor de winstgevendheid van de financiële sector – en daarmee de kredietverlening. Mede daarom ligt een verhoging van de korte rente nog ver weg, stellen Kimura en Kuhanathan. Om de Japanse banken te ondersteunen kan de Bank of Japan echter wel de lange rente laten oplopen, bijvoorbeeld door niet langer een tienjaarsrente van 0% (de ‘yield target’) na te streven. Andere mogelijkheden zijn het terugschroeven van de aankopen van zeer langlopende Japanse staatsobligaties of het verleggen van de ‘yield target’ naar stukken met een looptijd van 5 jaar. Zulke stappen zouden volgens het tweetal ondernomen kunnen worden na het congres van de liberale LDP-partij van premier Shinzo Abe in september.

De Japanse rente zal op een historisch laag niveau blijven, benadrukken Kimura en Kuhanathan. Door veranderingen aan te brengen in de uitvoering van het zeer ruime beleid kan het verschil tussen de korte en lange rentes echter toenemen (een steilere rentecurve). De greep van de Bank of Japan op de obligatiemarkt blijft stevig, gezien de teruglopende economische groei en de nog steeds hardnekkig lage inflatie; tegelijkertijd ligt een hogere volatiliteit van langlopende Japanse staatsobligaties voor de hand.

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven