Invesco: Met de groei van ESG-integratie neemt ook de verwarring toe


Invesco: Met de groei van ESG-integratie neemt ook de verwarring toe

OVER DE BOMEN EN HET BOS

Het uitgangspunt lijkt zo mooi. Het meten en monitoren van het effect van ESG­beleggingen. Dat heeft veel voordelen. Zo kunnen fondsbeheerders bijvoorbeeld onderbouwd beleggen in duurzame bedrijven. Bovendien kunnen geïnteresseerde beleggers meteen zien welke fondsen en strategieën het beste scoren op ESG-gebied. Alleen bestaan er inmiddels zoveel ESG-rapportages en andere meetinstrumenten op het gebied van duurzaamheid dat het overzicht totaal verloren is gegaan. Vooral ook omdat het begrip ESG onderhand voor velerlei uitleg vatbaar is.

De afkorting ESG is afgeleid van de begrippen Environmental, Social en Governance. Deze term ontstond in 2006 toen op initiatief van de VN uitgangspunten werden opgesteld voor verantwoord beleggen. Deze zogeheten “Principles for Responsible Investment” moesten voortaan als richtsnoer dienen voor die fondsbeheerders en beleggers die bij hun beleggingsbeleid rekening wilden houden met het milieu, met maatschappelijke kwesties en met goed ondernemingsbestuur. De laatste jaren is ESG-integratie niet meer weg te denken uit de financiële wereld.

De controle kwijt

In de loop der tijd hebben zich meer dan 1800 institutionele beleggers bij het VN-initiatief aangesloten. Echter, alle blijken ze een andere invulling te geven aan het begrip ESG-integratie. Dat heeft te maken met het feit dat er inmiddels wereldwijd meer dan 400 meetinstrumenten zijn ontwikkeld om de duurzaamheid van beleggingen te bepalen. Door deze wildgroei aan rapportages en aan andere instrumenten om de ESG-graad van beleggingen te meten zijn sommige fondsmanagers inmiddels de controle kwijtgeraakt over hun beleggingsagenda. En veel beleggers kunnen ondertussen door de bomen het bos niet meer zien.

Door de wildgroei aan rapportages om de
ESG-graad van beleggingen te meten 
kunnen beleggers inmiddels door al die 
bomen het bos niet meer zien.


Meten is weten en toch…

Meetinstrumenten die precies aangeven welke institutionele beleggers en welke asset managers het beste scoren op het gebied van ESG-integratie. Het klinkt prachtig. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Want meten leidt misschien wel tot heel veel weten maar dat hoeft tegelijkertijd nog niet te leiden tot een echt begrip van het beleggingsproces. Vooral als de gehanteerde criteria meer verwarring zaaien dan dat ze tot een beter inzicht leiden. Bovendien blijken de opstellers van deze graadmeters vaak verschillende definities van ESG te hanteren.

Contraproductief

Een extra nadeel is het competitie-element. Met ESG-rapportages waarbij de prestaties van zogenaamd goed scorende fondsmanagers wordt bejubeld en andere (die niet aan de opgelegde standaard voldoen) aan de schandpaal worden genageld. Een discutabele praktijk die eerder contraproductief werkt. Het dwingt al deze vermogensbeheerders om te veel aandacht te schenken aan hun mogelijke scoringskansen terwijl zij hun tijd en energie juist aan hun cliënten zouden moeten besteden.

Invesco pleit ervoor om de veelheid aan ESG-meetinstrumenten 
te vervangen door een nieuw, uniform en breed gedragen 
systeem. Dat moet ervoor zorgen dat asset managers weer de 
macht krijgen over hun beleggingsagenda  en daarbij hun eigen 
uitvoering geven aan ESG-integratie. Zie hiervoor ook de 
betreffende white paper van Invesco.Tijd voor een ander beleid

Dat roept de vraag op of al die standaardrapportages en standaard meetsystemen wel zo geschikt zijn om de duurzame effecten van ESG-beleggingen te meten. Juist ook omdat de kracht van de beleggingswereld in diversiteit gelegen is. Daarom pleit Invesco voor een geheel andere aanpak.

Het is de hoogste tijd dat de traditionele, fundamentele fondsmanagers weer de macht over hun eigen beleggingsagenda nemen. Want alleen van hen kan (en moet) de verandering uitgaan. Zij moeten duidelijk maken wat in hun ogen de definitie is van verantwoord en duurzaam beleggen en daarbij hun eigen uitvoering geven aan ESG-integratie. Zodat al hun ESG-beleggingen ook voldoen aan de fiduciaire verantwoordelijkheid die zij hebben jegens hun cliënten. 

Dat vraagt om de ontwikkeling van een nieuw, uniform en breed gedragen systeem om ESG-effecten te meten. En om ESG-integratie die in directe relatie staat tot beleggingscriteria voor de lange termijn. Omdat het ook bij ESG-beleggingen in eerste instantie om beleggen moet gaan. Om waardecreatie. En om niets anders.

Dit artikel is een samenvatting van de recentelijk verschenen white paper ‘Lost in Translation; In Search of Authenticity in ESG Integration’. Dit volledige rapport van Invesco, in samenwerking met Danske Bank, kunt u hier lezen.

 

 
  • E-mail

 permalink

 

Overige items in Sponsored content


  • Amazon and the long game of US equities

    Amazon and the long game of US equities

    Loomis Sayles’ Growth Equity Strategies Team’s patient, long-term approach is described here by Hollie Briggs, as she expands on the team’s ...

Terug naar het overzicht

Terug naar boven