Hoe lang blijft de lage lange rente nog laag?


Hoe lang blijft de lage lange rente nog laag?

Wat is normaal? Een goede vraag, zeker in deze tijd waarin veel beleggers gewend zijn geraakt aan ‘the new normal’: de huidige toestand in de financiële wereld met een relatief lage economische groei in combinatie met lage rentes en een lage inflatie.

aar is deze periode van relatieve rust op de financiële markten wel zo normaal? Of is het een gewenning aan een niet normale situatie? En gaat het hier misschien om een stilte voor de storm?

Redenen genoeg om deze vragen voor te leggen aan een panel van 79 beleggingsexperts, werkzaam bij institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen, verzekeraars, staatsfondsen en private banken in de VS, Europa en Azië). Samen verantwoordelijk voor een belegd vermogen van zo’n 4,4 biljoen dollar. Financiële zwaargewichten die weten waar ze over praten dus. Vandaar dat Invesco zich tot hen richtte bij haar wereldwijde onderzoek naar de vooruitzichten voor de beleggingswereld. En wat dit volgens hen betekent voor obligaties.

Dit artikel is een samenvatting van
het recentelijk verschenen onderzoek
‘Invesco Global Fixed Income Study 2018’.
Dit rapport kunt u hier in zijn geheel lezen.

Geen grote schokken

Het Invesco-onderzoek geeft een uniek en waardevol inzicht in de toekomstverwachtingen van deze institutionele beleggers voor de vastrentende waarden. Zo verwachten ze dat er een eind zal komen aan de rust op de financiële markten. Allen zijn daarom druk doende hun huidige strategieën te herzien. En obligaties spelen daarbij een belangrijke rol.

Overigens voorziet de overgrote meerderheid geen grote financiële schokken. Hooguit rekenen ze op een normalisering van de rentestanden.

Nog 3 jaar laag

De conclusie van deze institutionele obligatiebeleggers is dat de lange rente de komende drie jaar laag blijft. Dat komt vooral voort uit de structureel hoog blijvende vraag naar langlopende obligaties. Bovendien blijken ze zich momenteel eveneens geen zorgen te maken over een stijgende inflatie. Ook daardoor kan de rente zijn lage niveau behouden.

Meer oorzaken blijvend lage lange rente

Desgevraagd gaven de deze deskundigen nog drie oorzaken op voor de blijvend lage lange rente. Die komen voort uit de vergrijzing, uit de nieuwe regelgeving voor de banken en het verzekeringswezen en uit de voortdurende jacht naar de hoogste rendementen (‘Search for yield’) .

Weer meer in obligaties beleggen

De aandelenkoersen zijn de laatste jaren sterk gestegen. Bij veel van deze beleggers heeft dat tot een scheefgroei in hun beleggingsportefeuilles geleid. Om de balans te herstellen willen ze daarom weer meer in obligaties gaan beleggen.

Wel stijging korte rente

Overigens voorziet 70 procent van de ondervraagden wel een stijging van de korte rente. Zo verwachten zij dat centrale banken zoals de Fed en de ECB de kortetermijnsrente uiteindelijk zullen verhogen. Dat geeft deze instituten namelijk de ruimte voor een stimulering van de economie op het moment dat zich daar een terugval in zou voordoen.

ESG, duurzaam beleggen in obligaties

De institutionele beleggers nemen tevens een duidelijke trend waar bij het beleggen volgens zogenoemde ESG-criteria (Environmental, Social en Governance). Deze duurzaamheidscriteria worden steeds belangrijker. Ook bij het beleggen in bedrijfsobligaties en andere vastrentende waarden. De pensioenfondsen vormen overigens de drijvende kracht hierachter. Overigens, bij alternatieve vastrentende waarden – zoals high yield obligaties en illiquide leningen – is keuze aan duurzame beleggingen volgens hen gewoon nog te beperkt.

Tot slot

Grote institutionele beleggers in het Invesco-onderzoek verwachten niet dat het op de korte termijn zal gaan stormen op de financiële markten. Wel zijn ze geneigd de hand aan het roer te houden omdat er, nadat beleggers jarenlang de wind in de zeilen hebben gehad, er enige veranderingen in de lucht lijken te zitten. Vandaar dat zij hun beleggingskoers enigszins aan het verleggen zijn richting alternatieve beleggingen. Zeker ook vanwege hun verwachting dat de inflatie en de lange rente beide laag blijven.

N.A.P. staat voor Normaal Amsterdams Peil.Het
peil waarnaar alle hoogtemetingen in Nederland
verwijzen. 
Maar wat is normaal? in de financiële
wereld zijn beleggers zo gewend geraakt aan de
lage rentes en la
ge inflatie in combinatie met
een relatief lage economische groei dat men
dat
tegenwoordig het Nieuwe Normaal noemt.
Dus het is 
maar wat je normaal noemt…..

 

Download PDF: invesco2018-zPWxfd

 

 

 
 
  • E-mail

 permalink

 

Overige items in Sponsored content


Er zijn (nog) geen items gevonden.

Terug naar boven