18 maart: Educatieve bijeenkomst voor pensioenfondsbestuurders en bestuursbureaus over Fiduciair Management en Uitbesteding van de Externe Manager Selectie


18 maart 2019, 12:00 - 17:30 uur
Locatie: Blue Sky Group, Amstelveen

Hebben kleinere pensioenfondsen nog wel bestaansrecht? Op welke manier kunnen kleinere pensioenfondsen invulling geven aan dit bestaansrecht? In oktober werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen die fiduciair beheer aan banden moet leggen. Er ontstond wat verwarring over de strekking van deze motie. Wat is de interpretatie van experts ten aanzien van deze motie en wat betekent dit voor fiduciair management? Hoe zou je de dienstverlening van een fiduciair manager moeten omschrijven om misinterpretaties door de politiek te voorkomen en om duidelijk te maken dat de asset owner zelf altijd eindverantwoordelijkheid draagt? Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde is van een onafhankelijke fiducair adviseur? Wat zijn de belangrijkste taken/verantwoordelijkheden van een fiduciair manager? Onder welke randvoorwaarden kunnen Pensioenfondsen zelf deze rol vervullen? Welke criteria hanteer je om de toegevoegde waarde van de fiduciair adviseur te meten? Wat zijn de voordelen respectievelijk nadelen van het splitsen van de rol van fiducair adviseur en vermogensbeheerder?

Hoe borg je dat de beleidsuitgangspunten van de opdrachtgever (ESG, integriteit, uitbesteding, beloning, et cetera) ook op de lagere niveaus van de beleggingsketen voldoende opvolging krijgen? Wat zijn de voordelen van het inhuren van een fiduciair manager ten opzichte van het uitsluitend uitbesteden van het vermogensbeheer? Hoe bepaal je als pensioenfonds van welke onderdelen van de fiduciaire menukaart je gebruik wilt maken?

Op maandagmiddag 18 maart van 12.00 tot 17.30 uur zullen onder andere de volgende experts op deze vragen ingaan onder leiding van dagvoorzitter Anton van Nunen (Directeur/eigenaar, Van Nunen & Partners, lid van de beleggingscomités van diverse pensioenfondsen):

  • Prof. Jean Frijns
  • Toine van der Stee (Blue Sky Group)
  • Mathijs van Gool (Stichting Pensioenfonds Essity)
  • Jack Jonk (Blue Sky Group)

Een belangrijk onderdeel van deze dag zijn de breakout sessies die u de mogelijkheid bieden om die presentaties bij te wonen die u interessant vindt. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

De middag heeft tot doel om bestuurders en medewerkers van bestuursbureaus:

  • Verdieping te geven
  • Praktische handvatten te bieden die meteen kunnen worden gebruikt.

Sprekers
Contact
Registratie

Terug naar boven