2018 - 1

2018 - 1

Duurzaam beleggen Pensioenfondsen Vooruitzichten
Cover new.jpg

Steeds meer mensen maken zich hard voor het belang van een brede, diverse samenstelling van het pensioenfondsbestuur. Als het pensioenstelsel mee wil gaan met zijn tijd zouden juist jongeren in een bestuur een ander geluid kunnen laten horen: zij kunnen zorgen voor nieuwe inzichten en bijdragen aan een meervoudig perspectief. Geschikte jonge pensioenfondsbestuurders vinden echter nog niet altijd hun weg naar het pensioenfondsbestuur: zoals in deze editie blijkt, is sinds de inwerkingtreding van de Code Pensioenfondsen in 2014 het aantal jongeren in pensioenfondsbesturen zelfs gedaald en heeft slechts 44% van de pensioenfondsbesturen een jongere in het bestuur. Hoe wordt het voor jongeren aantrekkelijk gemaakt om bestuurder te worden en hoe kan de pensioensector hun bekwaamheid leren zien en waarderen? Daarover treft u in deze editie meerdere interviews, columns en artikelen aan.

In het coververhaal wijst Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren, op het belang van ‘triple-E’: Triple-E staat voor Eerlijk-Eenvoudig-Evenwichtig. Veel jongeren zijn niet bezig met pensioenen, omdat ze het ontzettend ingewikkeld vinden. Eenvoud draagt bij aan vertrouwen. Het is volgens Eski belangrijk dat de nadruk ligt op de gedeelde belangen van zowel jong als oud. Maar ook dat jongeren worden gezien en gehoord, als onderdeel van de oplossing en niet van het probleem.

Een onderwerp dat bij veel jongeren hoog op de agenda staat, is duurzaamheid en klimaat. Financial Investigator legde een 11-tal jonge professionals hierover een drietal vragen voor. Is ESG een hype of is it here to stay? Hoe belangrijk is het dat pensioenfondsen ESG-beleggen omarmen? En hoe kunnen jongeren meer worden betrokken bij het ESG-beleid en het onderwerp duurzaam beleggen en pensioen?

 Nu steeds meer pensioenfondsen ESG integreren in hun beleggingsbeleid is dit ook onlosmakelijk verbonden met de fiduciaire propositie. Tijdens de ronde tafel over Fiduciair Management, Integraal Balansbeheer en LDI gingen 10 experts over dit en andere onderwerpen in gesprek. ‘Cultural fit is het onderscheidende van succesvolle fiduciaire managers.’