T. Rowe Price: Politieke strijd VS baart farmabedrijven zorgen

T. Rowe Price: Politieke strijd VS baart farmabedrijven zorgen

Risicomanagement Vooruitzichten Verenigde Staten Politiek
Amerikaanse vlag.jpg

De campagnes voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 beginnen langzaam op gang te komen en volgens Taymour Tamaddon, fondsbeheerder US Large-Cap Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price zal de gezondheidszorg in de VS hierin een van de belangrijkste thema’s worden. De Republikeinse en Democratische kandidaten staan hele verschillende gezondheidszorgmodellen voor. De Democraten pleiten voor een universeel zorgmodel voor alle Amerikanen, terwijl de Republikeinen de voorkeur geven aan een vrije markt benadering van de gezondheidszorg met zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Naar verwachting zullen de verkiezingscampagnes geen positieve invloed hebben op de reeds ondermaats presterende gezondheidszorgsector.

Beleggers zien 'Medicare for all’-model als groot risico

Beleggers in de gezondheidszorgsector zien het ‘Medicare for all’-model waar Democratisch kandidaat Bernie Sanders een groot voorstander van is als een groot risico. Hoewel de kans klein is dat Sanders uiteindelijk het Witte Huis betrekt, kan dit radicale USD 32.000 miljard kostende hervormingsplan van de gezondheidssector niet geheel van tafel geveegd worden. Alleen al het vermelden van dergelijke hervormingen hebben de vooruitzichten voor de gezondheidszorg op korte termijn vertroebeld waardoor  aandelen in de sector risicovoller worden en die risicopremie kan toenemen gedurende de campagnes in de komende 12 tot 18 maanden.

Federale overheidsmonopolie mogelijk rampzalig voor farmaceutische bedrijven

De invoering van een universeel zorgmodel zou met name de zorgbedrijven in de sector raken, aangezien hun hele bedrijfsmodel overbodig zou worden. In het huidige gezondheidszorgsysteem onderhandelen individueel geleide zorgbedrijven in opdracht van klanten over lagere kosten voor de gezondheidszorg, waaronder goedkopere geneesmiddelen op recept. In het voorgestelde ‘Medicare for all’-model zou de federale overheid namens alle Amerikanen onderhandelen. Dit brengt een machtige speler in de arena die zijn monopolistische koopkracht kan uitoefenen om de prijs te dicteren waartegen hij medicijnen koopt. De National Health Service in Groot-Brittannië toont het potentieel van zo'n systeem aan - er wordt daar minder voor geneesmiddelen op recept betaald dan in welk ander ontwikkeld land dan ook. Goed nieuws voor consumenten, maar ook slecht nieuws voor farmaceutische bedrijven, die gedwongen zouden worden lagere prijzen voor hun producten te accepteren.

Volatiliteit op korte termijn weerstaan

De onzekerheid op korte termijn zorgt er niet voor dat Tamaddon afwijkt van zijn fundamentele analyse van bedrijven in de gezondheidssector. Hij werkt met scenario’s met mogelijke uitkomsten van de verkiezingen en wat deze uitkomsten betekenen voor de waardering van individuele bedrijven in de gezondheidszorgsector. Hij hanteert een constructieve visie op de sector op de middellange termijn van drie tot vijf jaar, maar het is moeilijk om in te schatten hoe de sector zich ontwikkelt in de komende 12 tot 18 maanden. Desalniettemin heeft Tamaddon een goed idee welke bedrijven te laag gewaardeerd worden, of welke onvoldoende risico’s inprijzen. Hij selecteert kwalitatief goed gemanagede bedrijven in de sector, die in de markt ondergewaardeerd worden. Met een langetermijnvisie op deze bedrijven kan hij eventuele volatiliteit in de komende 12 tot 18 maanden weerstaan. 

Beleggen in langdurige trends en in bedrijven met goede langetermijnvooruitzichten

Binnen de gezondheidszorgsector kijkt Tamaddon naar bedrijven die profiteren van duurzame trends, zoals innovatie in medische apparatuur en robottechnologie. Een goed voorbeeld van een dergelijk bedrijf is Intuitive, dat innovatieve gerobotiseerde operatiemethoden ontwikkelt, waardoor de klinische uitkomsten en het herstel van patiënten verbeteren. Robotica en technologische vooruitgang zorgen voor een revolutionaire verandering in de behandeling van patiënten door nauwkeurige, behendige en stabiele assistentie aan menselijke chirurgie te verlenen. De penetratie van robotica in de chirurgie in de VS groeit snel, wat leidt tot hogere inkomsten voor de marktleiders op dit gebied. Een ander voorbeeld is Stryker, dat via 3D-printing kunstheupen en -knieën maakt, in combinatie met robottechnologie. Het bedrijf wint snel marktaandeel van zijn concurrenten.

Intuitive en Stryker zijn beide hooggespecialiseerde bedrijven die actief zijn op een markt met een hoge toetredingsdrempel en daardoor minder blootgesteld zijn aan politieke grillen en onzekerheid die in andere delen van de sector wel aanwezig kunnen zijn. Zodra in een ziekenhuis chirurgen bedreven zijn geraakt in het toepassen van robotica, bereiken bedrijven als Intuitive en Stryker een 'first mover'-voordeel omdat het niet wenselijk of efficiënt is om nieuwe of verbeterde apparatuur van een andere leverancier aan te schaffen. Op deze manier worden zij gevestigde bedrijven die verbruiksartikelen en upgrades kunnen verkopen. Dat biedt voordelen en verstevigt hun marktpositie.