CDP: 70% van bedrijven verzuimt impact op bossen openbaar te maken

CDP: 70% van bedrijven verzuimt impact op bossen openbaar te maken

Duurzaam beleggen Grondstoffen Klimaatverandering ESG
ontbossing.jpg

16 juli, 2019, Londen: Een grote meerderheid van de grote bedrijven is niet transparant over hun impact op de wereldwijde ontbossing en velen nemen onvoldoende maatregelen om het aan te pakken, zo blijkt uit een nieuw rapport dat vandaag door non-profit milieuorganisatie CDP gepubliceerd is.

Nieuw rapport stelt vast dat 70% van 1.500 bedrijven met een hoge impact op wereldwijde ontbossing geen gegevens verstrekken over hun impact.

•Grote bedrijven zoals REWE Groep, Auchan Holding, Oetker-Gruppe, Louis Dreyfus en Ferrero Spa behoren tot de 70% die in 2018 hun gegevens niet openbaarden.

•Van de 306 die hun gegevens wel rapporteerden, onderneemt 24% geen of beperkte actie om ontbossing tegen te gaan.

•Bedrijven melden tot 30,4 miljard US dollar aan verliezen als gevolg van de risico’s van ontbossing, zoals merkschade en mislukte oogsten.

•Bedrijven melden ook bosgerelateerde zakelijke kansen, geschat op 26,8 miljard US dollar, zoals een hogere merkwaarde van duurzame producten.


Meer dan 1.500 bedrijven die een aanzienlijke impact hebben op ontbossing of die gevoelig zijn voor het risico van ontbossing, werden in 2018 door investeerders en grote inkooporganisaties gevraagd om gegevens over bossen bekend te maken via het rapportage platform van het CDP, maar 70% heeft verzuimd. Bedrijven worden gevraagd om gegevens te rapporteren over vier grondstoffen die verband houden met ontbossing: hout, palmolie, vee en soja.

Meer dan 350 bedrijven hebben de afgelopen drie jaar (2016-2018) niet gereageerd op het verzoek. Hieronder vallen grote consumentenmerken zoals REWE Group, Ferrero Spa en Oetker-Gruppe, samen met het wereldwijde landbouwconcern Louis Dreyfus, de enige van de vijf grootste soja distributeurs ter wereld die niets vrijgegeven heeft, en Rimbunan Hijau Group, de grootste palmolieproducent in het regenwoudgebied van Sarawak, Maleisië.

Deze bedrijven gebruiken grondstoffen die ontbossing in de hand werken, bijvoorbeeld door de aanschaf van palmolie voor de verwerking in chocolade, karton voor pizzadozen en hout voor meubilair of de verkoop van soja die wereldwijd wordt ingezet als veevoer.

Het nieuwe rapport van het CDP constateert dat de transparantie van bedrijven over bossen (een bekendmaking percentage van 30% in 2018) achterblijft bij andere milieukwesties zoals klimaatverandering en waterveiligheid (beide 43%). Dit ondanks de aanzienlijke risico’s die aan ontbossing verbonden zijn voor het bedrijfsleven, het ecologische belang van bossen en de rol die zij moeten spelen bij het tegengaan van klimaatverandering, en de toegenomen bezorgdheid over het milieu onder investeerders, kopers en consumenten.

In 2018 hebben in totaal 306 bedrijven gegevens over de bossen aan het CDP verstrekt, waarin zij verslag hebben uitgebracht over de herkomst van hun hout, palmolie, vee en/of soja en de maatregelen die zij hebben genomen om ontbossing in hun supply chain tegen te gaan.

Uit een analyse van de antwoorden van deze bedrijven blijkt dat er onvoldoende actie wordt ondernomen om het probleem van ontbossing op te lossen. Dit ondanks het feit dat de reputatieschade van het merk als gevolg van het verband met ontbossing het meest genoemde risico in het rapport is.

Ongeveer een kwart (24%) van de bedrijven onderneemt geen of slechts beperkte actie tegen ontbossing, bijvoorbeeld door zich te richten op slechts één grondstof in plaats van alle grondstoffen in hun supply chain.

Uit de gegevens blijkt ook dat meer dan een derde van de bedrijven nog niet met hun leveranciers samenwerkt om ontbossing tegen te gaan. Dit is een kritieke kloof, aangezien ontbossing bijna altijd een probleem in de toeleveringsketen is, tenzij het bedrijf een directe producent is.

Bedrijven melden een potentieel verlies van 30,4 miljard dollar door de gevolgen van ontbossing risico's, zoals imagoschade en veranderingen in de regelgeving, en fysieke gevolgen zoals bosbranden en mislukte oogsten.

Toch is dit slechts het topje van de ijsberg, aangezien slechts een kwart van de bedrijven financiële cijfers voor potentiële verliezen rapporteerde. Uit de gegevens blijkt ook dat bijna een derde van de bedrijven zelfs geen rekening houdt met bosgerelateerde kwesties in hun risicobeoordelingen. Van de bedrijven die dat wel doen, zien bijna alle (92%) aanzienlijke risico's, wat erop wijst dat de bedrijfsrisico's en de financiële gevolgen van ontbossing worden onderschat.

Bijna 450 bedrijven en meer dan 50 regeringen hebben beloofd de ontbossing tegen 2020 een halt toe te roepen, maar de industrie heeft tot nu toe niet genoeg gedaan om dit waar te maken. Bedrijven hebben onlangs publiekelijk verklaard dat ze de deadline niet gaan halen. Het wereldwijde bosverlies wordt voortgezet met een tempo van 5 miljoen hectare per jaar of 15 voetbalvelden per minuut.

Het IPCC benadrukt in het speciale rapport Globale Opwarming 1,5°C dat het ombuigen van dit traject essentieel is om de klimaatcrisis aan te pakken, aangezien bossen een belangrijke functie hebben als koolstofput.

Toch blijkt uit data van CDP dat 83% van de bedrijfsdoelstellingen voor ontbossing in 2020 eindigt, wat het risico met zich meebrengt dat bedrijfsmaatregelen tegen ontbossing volgend jaar minder streng worden.

Het CDP rapport stelt echter ook vast dat er bedrijven zijn die het voortouw nemen en tal van acties uitvoeren, waaronder de samenwerking met hun leveranciers op het gebied van de bescherming van bossen. Zo zijn bijvoorbeeld de wereldwijde beauty gigant L’Oréal en de Duitse consumentengoederen producent Beiersdorf AG toonaangevend op het gebied van duurzame palmolie. Om haar leveranciers aan te moedigen hun bosvoetafdruk te beheren, heeft L'Oréal de Sustainable Palm Index ontwikkeld, om de verplichtingen en prestaties van leveranciers in de strijd tegen ontbossing te beoordelen.

Uit de gegevens van het CDP blijkt dat er voor bedrijven die bereid zijn om hun aandacht te richten op bossen, grote kansen voor het grijpen liggen. 76 bedrijven meldden zakelijke kansen - zoals een hogere merkwaarde en productinnovatie - ter waarde van 26,8 miljard dollar, waarvan meer dan de helft zeer waarschijnlijk of vrijwel zeker is.