Capital Group: Outlook voor 2019

Capital Group: Outlook voor 2019

capital-group-outlook-voor-2019_1_vdJFjP.jpg

In deze editie van de halfjaarlijkse Outlook van Capital Group komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De wereldwijde economische groei daalt enigszins in 2019 als gevolg van monetaire verkrapping, handelsbelemmeringen en te hoge schulden. De meeste regio’s zitten nu in een neergaande fase van de economische cyclus en vooral de afkoeling van de Chinese economie (6,5%) wordt in 2019 cruciaal voor de ontwikkelingen van wereldeconomie. India heeft China nu ingehaald qua economische groeitempo;lle ogen zijn gericht op de ontwikkeling van de marktrentes en de huidige volatiliteit op vastrentende markten laat zien sprake is van uiteenlopende verwachtingen. Maar afgezien van de renteniveaus moet vooral ook gekeken worden naar de kredietrisico’s. De spreads (opslag boven rente op staatsobligaties) zijn momenteel laag en in de VS heeft bijna 50% van zgn. investment grade corporate bonds een rating van BBB;
  • In Europa bepalen de politieke onzekerheden (risicopremies) in belangrijke mate het sentiment op de markten, denk hierbij aan de problematiek rond Brexit, de Italiaanse schulden en de Europese verkiezingen (met inbegrip van het populisme). De Europese bedrijven zullen in het algemeen een margeverkrapping laten zien maar dat geldt niet voor wereldwijd georiënteerde bedrijven;
  • Emerging markets schuldpapier lijkt in toenemende mate interessant. Bij emerging markets dient onderscheid gemaakt te worden in zgn. ‘BRATS’-landen, dat zijn Brazilië, Rusland, Argentinië, Turkije en Zuid-Afrika, en de veertien overige landen uit de EM obligatie-index. Economische en valutaire problemen zijn vooral aanwezig in de BRATS-landen;
  • Voor aandelenbeleggingen lijken momenteel vooral defensieve sectoren interessant (o.a. consumentenproducten, nutsbedrijven en gezondheidszorg), die een relatief hoog en stabiel dividendrendement laten zien. Toch zijn er ook nog interessante groeisegmenten te vinden, zoals dienstverlening rond cloud computing, biofarma en vliegtuigbouw. Het gaat hierbij om wereldwijde markten en het rapport geeft een aantal concrete voorbeelden. Voor Amerikaanse aandelen zijn de verwachtingen gematigd, de Europese markten zullen een discount blijven vertonen;
  • Emerging markets aandelenmarkten hebben in het achterliggende jaar een zwakke performance laten zien en de discount (circa 30%) ten opzichte van ontwikkelde landen is de laatste tien jaar nog nooit zo groot geweest. Op deze markten treedt een belangrijke tweedeling op: enerzijds zijn er grondstof-gerelateerde, cyclische aandelen en anderzijds zijn er meer technologie- en consumentenproducten gerelateerde aandelen, welke laatste categorie momenteel interessanter is. In de EM-index zullen Chinese bedrijven (class A) in de index worden opgenomen.

Bijlagen