Schroders: Reële fysieke risico’s bij klimaatverandering worden nog te vaak over het hoofd gezien

Schroders: Reële fysieke risico’s bij klimaatverandering worden nog te vaak over het hoofd gezien

schroders-rele-fysieke-risicos-bij-klimaatverandering-worden-nog-te-vaak-over-het-hoofd-gezien_1_wH2

Fysieke gevolgen van klimaatverandering zijn reëel. De schade die wordt veroorzaakt door weersveranderingen als gevolg van de opwarming van de aarde neemt toe. De gevolgen zijn voor veel bedrijven significant. Ondanks dat deze risico’s veel reëler zijn dan de risico’s die voortvloeien uit beleidsveranderingen, hebben beleggers er minder oog voor. Daarom heeft Schroders een model ontwikkeld waarmee zij de blootstelling aan fysieke gevolgen van klimaatverandering voor bedrijven inzichtelijk wil maken voor beleggers.

Fysieke gevolgen van klimaatverandering zijn reëel. De schade die wordt veroorzaakt door weersveranderingen als gevolg van de opwarming van de aarde neemt toe. De gevolgen zijn voor veel bedrijven significant. Ondanks dat deze risico’s veel reëler zijn dan de risico’s die voortvloeien uit beleidsveranderingen, hebben beleggers er minder oog voor. Daarom heeft Schroders een model ontwikkeld waarmee zij de blootstelling aan fysieke gevolgen van klimaatverandering voor bedrijven inzichtelijk wil maken voor beleggers.

Schade door temperatuurstijging loopt op

De schade veroorzaakt door rampen die het gevolg zijn van klimaatverandering is de afgelopen 40 jaar met 4% op jaarbasis gestegen. Schroders verwacht dat deze stijgende trend zal aanhouden. Beleggers mogen die gevolgen volgens Schroders niet negeren.

De ontwrichtende werking van weersveranderingen is onvermijdelijk. Het vormt een groot risico voor fysieke assets en infrastructuur. Schroders acht het van groot belang om de blootstelling van individuele bedrijven aan deze fysieke gevolgen van het klimaatrisico te kunnen meten. Dat moet een onlosmakelijk onderdeel vormen van de voorbereiding op de uitdagende toekomst.

Afbeelding 1: Broeikasgasemissies, temperatuur en rampen nemen tegelijk toe.

Weinig bewustzijn op financiële markten

Opvallend is dat topbestuurders over de hele wereld zich bewust zijn van het risico dat klimaatverandering vormt voor hun bedrijf. Financiële markten hebben volgens Schroders echter te weinig aandacht voor deze risico’s. Ook blijkt het bewustzijn over de fysieke risico’s binnen de energiesector - de sector die volgens Schroders de grootste blootstelling aan fysieke risico’s heeft - nog opvallend achter te lopen. Schroders wil deze bedrijven aansporen beleid te formuleren om deze risico’s te beheersen.

Afbeelding 2: Sectorale blootstellingen variëren afhankelijk van de kapitaalintensiteit van het bedrijf.

Ook noemt de vermogensbeheerder het opvallend dat beleggers relatief weinig aandacht hebben voor de fysieke gevolgen van de opwarming van de aarde. Bij klimaatrisico denkt men vooral aan regulering, blootstelling aan fossiele brandstoffen en schone energie. Dat zijn alle drie belangrijke factoren, maar fysieke gevolgen lijken onvermijdelijk te zijn en moeten dus ook aangepakt worden.

Rekenmodel

Uitgangspunt voor het model is de vraag: Wat zou het een bedrijf kosten om zich te verzekeren tegen de fysieke risico’s veroorzaakt door klimaatverandering gedurende de looptijd van de assets? De kosten voor de meeste bedrijven liggen onder de 5% van de huidige marktwaarde. Ze vallen natuurlijk hoger uit voor bedrijven met een hogere blootstelling aan fysiek risico. Logischerwijs blijkt dat kapitaalintensieve sectoren die actief zijn in kwetsbare delen van de wereld de grootste risico’s lopen.

Beleggers mogen de gevolgen van klimaatverandering niet negeren. Fysieke schade is een van de meest zekere risico’s, maar wordt nog te vaak over het hoofd gezien.