NVP: Maatschappij en economie gebaat bij private equity

NVP: Maatschappij en economie gebaat bij private equity

nvp-maatschappij-en-economie-gebaat-bij-private-equity_1_Xm86Hv.jpg

Sector gaat meer communiceren, actualiseerde haar gedragscode en schreef een document voor ondernemingsraden.

Sector gaat meer communiceren, actualiseerde haar gedragscode en schreef een document voor ondernemingsraden.

De Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, stuurde 13 april het onderzoek ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’ naar de Tweede Kamer. De onderzoekers concluderen dat private equity, oftewel een participatiemaatschappij, doorgaans waarde creëert voor de maatschappij en dat er veel aanwijzingen zijn dat zij een positieve invloed heeft op de economie. Daarnaast vinden de onderzoekers dat niet aangetoond kan worden dat participatiemaatschappijen slecht zijn voor werknemers en andere stakeholders.

Dit onderzoek, uitgevoerd door o.a. Arnoud Boot, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, werd door minister Dijsselbloem toegezegd aan de Tweede Kamer tijdens het Notaoverleg van 21 maart 2016 waar hij in debat ging over de initiatiefnota van Nijboer over participatiemaatschappijen.

De onderzoekers concluderen dat het belang van participatiemaatschappijen blijvend is gestegen. Participatiemaatschappijen dragen bij aan een betere allocatie van middelen en zij hebben een gemiddeld positief effect op de operationele prestaties en groei van ondernemingen waarin zij investeren. Ook de ontwikkeling in het aantal werknemers reflecteert deze groei, aldus de onderzoekers. Ook geven de onderzoekers aan dat participatiemaatschappijen het gebruik van schuldfinanciering goed weten te managen en dat dit in Europa niet leidt tot meer faillissementen dan bij vergelijkbare bedrijven zonder participatiemaatschappij. Tevens zijn asset stripping en de uitbetaling van superdividenden geen structureel verschijnsel en is er geen reden aan te nemen dat gewenste investeringen achter blijven. ‘Met dit onderzoek is een grote hoeveelheid aan data en literatuurstudies gebundeld en toegankelijk gemaakt. Dit is een waardevolle bijdrage aan het maatschappelijke debat. Populaire mythes over schuldfinanciering, faillissementen en verlies van werkgelegenheid zijn ontkracht’ aldus Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

Bij een onderzoek uit 2007, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit, werden al soortgelijke conclusies getrokken. ‘De effecten van private equity investeerders […] op de economie en bedrijven zijn gemiddeld genomen positief’. Dat het huidige onderzoek wederom zulke positieve bevindingen laat zien, verbaast de NVP niet. ‘De sector is de afgelopen 10 jaar professioneler en transparanter geworden en tekortkomingen zijn aangepakt. Dat blijkt nu ook uit de onderzoeksresultaten. De sector is volwassen en heeft een toegevoegde waarde voor Nederland’, aldus Jorritsma.

Het onderzoek komt daags nadat de NVP drie sectorinitiatieven aan de Tweede Kamer presenteerde. De sector gaat meer communiceren, actualiseerde haar gedragscode en schreef een document voor ondernemingsraden.