GMO: Quarterly Letter

GMO: Quarterly Letter

gmo-quarterly-letter_1_yFZkjK.jpg

Ben Inker beantwoordt in de kwartaalbrief de vraag of hoogrentend schuldpapier nu goedkoop is, na de beroerde prestaties van deze belegginscategorie in 2015. Zijn conclusie: hoogrentend schuldpapier noteert nu tegen fair value of beter. Maar de ongewisse vooruitzichten maken het verstandig de portefeuille slechts geleidelijk uit te breiden. Met daarbij de zekerheid dat de timing zelden ideaal is en met het risico dat de geleidelijkheid ervoor zorgt dat de exposure minder is dan achteraf gewenst. Een klassieke casus voor een value investor als GMO, aldus Inker.

Ben Inker beantwoordt in de kwartaalbrief de vraag of hoogrentend schuldpapier nu goedkoop is, na de beroerde prestaties van deze belegginscategorie in 2015. Zijn conclusie: hoogrentend schuldpapier noteert nu tegen fair value of beter. Maar de ongewisse vooruitzichten maken het verstandig de portefeuille slechts geleidelijk uit te breiden. Met daarbij de zekerheid dat de timing zelden ideaal is en met het risico dat de geleidelijkheid ervoor zorgt dat de exposure minder is dan achteraf gewenst. Een klassieke casus voor een value investor als GMO, aldus Inker.

Jeremy Grantham levert twee bijdragen aan deze kwartaalbrief. In het eerste deel beschrijft hij (na in de vorige aflevering kritisch te zijn geweest over de Amerikaanse zelfoverschatting) twee typische karakteristieken die volgens hem de VS een onmiskenbare voorsprong geven: het ongekend optimistische ondernemerschap van de bevolking en de beschikking over een zeldzaam rijke waaier aan natuurlijk hulpbronnen. In zijn tweede bijdrage blikt Grantham vooruit naar 2016. De positieve effecten van de extreem lage olieprijs op de economische ontwikkeling worden volgens hem onderschat. Goedkope grondstoffen bieden dit jaar uitzicht op substantiële economische groei. Maar, waarschuwt Grantham, die lage prijzen zijn niet houdbaar. Wanneer ze weer gaan stijgen, zal dat zijn weerslag hebben op de mondiale economie.

Download PDF: 0802-gmo-qletterpdf_1_hVvcWK.pdf