Amundi: Sterke groei ETF-markt in september, Europa blijft achter


Amundi: Sterke groei ETF-markt in september, Europa blijft achter

De wereldwijde ETF-markt heeft in september een netto-instroom van bijna €43 miljard laten zien, fors meer dan de toename in augustus (€31 miljard). Aandelen-ETF’s waren goed voor 87% van deze aankopen.

Dat blijkt uit een analyse van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Binnen deze beleggingscategorie waren ETF’s gericht op Noord-Amerikaanse aandelen wederom dominant met een netto-instroom van ruim €22 miljard. Door het afhaken van Amerikaanse beleggers lieten ETF-beleggingen in Europese aandelen juist een lichte daling zien; in Europa zelf was sprake van zeer bescheiden aankopen.

Ook wanneer wordt gekeken naar de locatie van de ETF zelf (dus los in welke regio deze in is belegd) is Noord-Amerika dominant. Van de totale netto-instroom op de ETF-markt (de hierboven genoemde €43 miljard) ging in september bijna €36 miljard richting Amerikaanse ETF’s, tegen een plus van ruim €5 miljard voor de Europese ETF-markt.

De ETF-markt is in de eerste drie kwartalen van 2018 met €308 miljard gegroeid. Ook gemeten over deze periode is de dominantie van de Amerikaanse markt duidelijk, zowel qua oorsprong van de ETF’s als de bestemming van de belegging.

Bijgaand de statistieken (september en YTD), alsmede een analyse van deze geldstromen. Via deze link  is een video te zien, waarin Nicolas Fragneau, hoofd Amundi ETF Product Specialists, zijn visie geeft op de recente ontwikkelingen in de ETF-markt. Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven