WisdomTree: Welke richting gaat de euro op in de tweede helft van 2018?


WisdomTree: Welke richting gaat de euro op in de tweede helft van 2018?

Wat doet de euro in de tweede helft van 2018? Valuta's voorspellen is net als het maken van een puzzel, waarvoor creatief denken en harde data nodig zijn, zegt Christopher Gannatti, hoofd onderzoek bij WisdomTree.

Ten eerste, waar komt de euro vandaan?

Alvorens na te denken over de koers van de euro in 2018, doet Gannatti een stap terug en kijkt hij naar de relatieve prestaties van de euro ten opzichte van de US dollar in de afgelopen tien kalenderjaren en in de eerste helft van 2018.

2014 en 2015 waren de jaren van de euro-depreciatie (of dollar-sterkte). Eind 2015 bevond de euro zich op USD 1,08, nadat het begin 2014 op USD 1,37  had gestaan.

2017 was een opvallend jaar waarin de euro apprecieerde. Beleggers wereldwijd waren in 2017 zeer verbaasd over de vrij sterke economische activiteit in de eurozone, en velen speculeerden erop dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn versoepelingsprogramma misschien eerder dan gepland zou moeten stopzetten.

Afbeelding 1: Prestaties van de euro vs US dollar in de afgelopen 10 jaar

WisdomTree: Welke richting gaat de euro op in de tweede helft van 2018?

Bron: Bloomberg. De perioden zijn kalenderjaren die beginnen op 31 december 2007 en eindigen op 29 juni 2018.

De eerste helft van 2018 eindigde de euro op een niveau van ongeveer USD 1,17, (29 juni 2018).

Drie belangrijke stukken van de valutapuzzel

Er zijn drie indicatoren waar Gannatti naar kijkt als het gaat om het voorspellen van valuta's. Geen van de drie concepten vertelt echter precies wat de euro zal doen.

Indicator 1: Momentum - Lezen van de valutatrend

Er zijn vele manieren zijn om naar momentum te kijken. Gannatti concentreert zich op het 10-daags versus het 240-daags voortschrijdend gemiddelde (MA).

Indien het 10-daags MA onder het 240-daags MA ligt, betekent dit dat de euro zich in een dalende trend bevindt. Deze perioden zijn grijs gemarkeerd in figuur 2.

Omgekeerd, als het 10 daags-MA boven het 240-daags MA ligt, betekent dit dat de euro zich in een appreciërende trend bevindt. Deze periodes zijn niet gemarkeerd.

Afbeelding 2: Lezen van de valutatrend

WisdomTree: Welke richting gaat de euro op in de tweede helft van 2018?

Bron: Bloomberg. De perioden zijn kalenderjaren die beginnen op 31 december 2007 en eindigen op 29 juni 2018.

Valuta's vertonen van oudsher trendgedrag, en het is nuttig om de trend te herkennen en na te denken over potentiële katalysatoren die ertoe kunnen leiden dat de trend in de toekomst verandert. Momenteel wijst de trend meer in de richting van een verdere depreciatie van de euro.

Indicator 2: Koopkrachtpariteit, is de valuta goedkoop of duur?

Volgens de "Big Mac Index” zou een Big Mac bij McDonald's, na aanpassing aan de wisselkoersen, over de hele wereld hetzelfde moeten kosten. Aangezien dit in werkelijkheid zelden het geval is, kan worden gesteld dat valuta's ofwel "te goedkoop" ofwel "te duur” zijn ten opzichte van elkaar, waardoor een gelijke prijsstelling van vrijwel dezelfde goederen op verschillende markten wereldwijd wordt belemmerd.

De huidige wisselkoers van de euro (ongeveer USD 1,17 per 31 mei 2018) lijkt sterk op het niveau dat hij zou moeten zijn op grond van de koopkrachtpariteit. Dit is een lastiger indicator: een valuta kan voor langere tijd te goedkoop of te duur blijven. Deze indicator is vandaag de dag in principe neutraal.

Indicator 3: Verschuivende intrestvoeten

De 2-jaarsrente wordt meer beïnvloed door monetair beleid. De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente verhoogd, terwijl de ECB heeft aangegeven dat zij de rente gedurende een periode van ongeveer twaalf maanden niet zal verhogen. Het voordeel van het Amerikaanse 2-jaars rendement ten opzichte van het Duitse 2-jaars rendement is tot nu toe in 2018 uitgebreid van circa 2,5% naar 3,2%.

De 10-jaarsrente wordt meer beïnvloed door inflatie- en groeiverwachtingen. In 2018 is het voordeel van het Amerikaanse 10-jaars rendement ten opzichte van het Duitse 10-jaars rendement uitgebreid van ongeveer 2% naar ongeveer 2,5% tot nu toe.

Afbeelding 3: Vergelijking van de twee- en tienjaars rente tussen de VS en Duitsland

WisdomTree: Welke richting gaat de euro op in de tweede helft van 2018?

Bron: Bloomberg. De perioden zijn kalenderjaren die beginnen op 31 december 2007 en eindigen op 29 juni 2018.

In theorie waarderen wereldwijde beleggers hogere rendementen meer dan lagere rendementen, dus dit zou wijzen op potentieel voor toekomstige koersstijging van de US dollar (zwakte van de euro).

Conclusie

Gannatti ziet op dit moment twee indicatoren (Trend & Rentevoet) die wijzen op depreciatie van de euro, geen indicator die wijst op eurosterkte en slechts een indicator (koopkrachtpariteit) die neutraal is. Gannatti denkt daarom dat de euro in de tweede helft van 2018 zal depreciëren.

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven