Schroders versterkt capaciteit private debt via investering in A10 Capital


Schroders versterkt capaciteit private debt via investering in A10 Capital

Schroders heeft een investering van 20% gedaan in het aandelenkapitaal van A10 Capital en financiering verstrekt voor de herkapitalisatie van deze Amerikaanse firma, die gespecialiseerd is in het verstrekken van middelgrote leningen voor commercieel vastgoed, waaronder overbruggingskredieten en langlopende leningen. A10 Capital werd opgericht in 2007 en heeft vestigingen in de belangrijkste markten in de Verenigde Staten. De firma heeft twee hoofdkantoren, in Boise (Idaho) en Dallas (Texas).

Schroders doet deze investering samen met Gemspring Capital, een middelgrote Amerikaanse private equity-firma, die gevestigd is in Westport (Connecticut).

In het kader van deze investering hebben Schroders en A10 Capital een overeenkomst gesloten die Schroders de mogelijkheid biedt te profiteren van het uitgebreide financierings- en serviceplatform van A10 om zo voor haar cliënten toegang te krijgen tot de markt van middelgrote commerciële vastgoedleningen. De overeenkomst biedt A10 daarnaast de mogelijkheid haar financieringsbronnen op de balans aanzienlijk breder te spreiden. Beide firma’s werken al vijf jaar succesvol samen en deze nieuwe overeenkomst versterkt de inzet van Schroders om cliënten de mogelijkheid te bieden hun vermogen in dit belangrijke marktsegment in te zetten. Het portefeuillebeheer zal gecoördineerd worden door het Securitized Credit team van Schroders in New York, onder leiding van Michelle Russell-Dowe, hoofd Securitized Credit, in samenwerking met Jeff Williams, fondsbeheerder Fixed Income, die als belangrijkste portefeuillebeheerder bij dit initiatief betrokken is.

Karl Dasher, CEO voor Noord-Amerika en co-hoofd Fixed Income:
“Wij zijn enthousiast dat we samen met Gemspring investeren in de herkapitalisatie van A10 en daarmee onze relatie met deze firma kunnen versterken. A10 heeft een door technologie gestuurd platform ontwikkeld als basis voor een sterke kredietcultuur die uitstekend aansluit bij onze bedrijfscultuur en beleggingsfilosofie. Hun financieringsnetwerk en dienstverlening zullen een belangrijke bijdrage leveren aan ons streven om onze cliënten de mogelijkheid te bieden meer te beleggen in private schuld, in aansluiting op hun behoefte om een beter rendement uit vastrentende producten te behalen, terwijl het kredietrisico strikt in de hand wordt gehouden.”

Jerry Dunn, CEO van A10:
“Deze transactie betekent een belangrijke versterking van de balans van A10 en vergroot onze armslag in het uitbreiden van onze kredietprogramma’s. Het biedt ons bovendien de mogelijkheid om, wanneer dit voor beide partijen voordeel oplevert, toegang te krijgen tot fondsen en afgescheiden mandaten die door Schroders beheerd worden. Dat betekent een aanzienlijke vergroting van onze mogelijkheden om onze kredietnemers meer van dienst te zijn en onze voortrekkersrol in de markt van middelgroot commercieel vastgoed te versterken.”

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven