Schroders: Hoe reageren traditionele banken op de ontwrichting die fintech in het bankwezen veroorzaakt?


Schroders: Hoe reageren traditionele banken op de ontwrichting die fintech in het bankwezen veroorzaakt?

Nu fintech startups sterk in opkomst zijn, kijken David Knutson, Chris Tams en Harold Thomas, credit-specialisten bij Schroders hoe deze bedrijven de status quo van de betalings- en kredietsector ontwrichten en geven zij aan hoe de traditionele banken zullen reageren.

Bankwezen verandert

Sinds haar ontstaan heeft het bankwezen technologie omarmd om mee te kunnen komen in een continu veranderende wereld. Naarmate technologische vooruitgang de traditionele bankmodellen blijft uitdagen, zullen banken zich blijven aanpassen om aan de behoeften van investeerders, klanten en regelgevers te voldoen.

Mobiel bankieren is de laatste jaren sterk gegroeid. Dit duidt op een veranderende voorkeur voor de manier waarop klanten handelen en hoe banken hun producten leveren. De voorkeur van de consument voor transacties in een bankkantoor neemt gestaag af. Gezien deze trend in de manier waarop banken hun producten aanbieden, gelooft Schroders dat het aantal filialen in de komende 10 jaar met de helft zal afnemen omdat banken hun operationele efficiëntie willen verbeteren en gelijke tred willen houden met de behoefte van hun klanten.

Betalingen - Gemak dient de klant

De technologische ontwikkelingen zorgen voor meer gebruiksgemak voor consumenten. Zij willen veilig en snel bedrijven en particulieren kunnen betalen zonder dat daar cash of cheques aan te pas komen. Fintech bedrijven hebben geprobeerd om deze leegte op te vullen met populaire betaaldiensten, zoals Paypal en Venmo. De banken hebben gereageerd met hun eigen versies, zoals Chase's 'Quick Pay' en meer recent de introductie van Zelle dat door een consortium van Amerikaanse banken is opgezet en waarmee klanten geld onmiddellijk van de ene naar de andere bank kunnen overmaken.

Leningen - Goedkopere alternatieven

Ook de kredietverlening maakt grote veranderingen door. Sinds de financiële crisis zijn P2P (peer-to-peer) en crowdfunding modellen in opkomst, versterkt door de terugtrekkende beweging van traditionele kredietverstrekkers. P2P-bedrijven faciliteren het bijelkaar brengen van voornamelijk particuliere kredietverstrekkers en kredietnemers. Dit model biedt online financieringsdiensten aan en werkt met lagere overheadkosten dan traditionele financiële instellingen. Dit leidt tot lagere tarieven voor kredietnemers en hogere inkomsten voor kredietverstrekkers.

Fintech loopt tegen regelgeving aan

Technologie leidt tot een gestage daling van de kosten en een toename van gemak. Toch blijft Schroders sceptisch over de kans dat fintech-bedrijven een significant marktaandeel zullen veroveren op de traditionele banken. De financiële crisis toonde aan dat financiële instellingen erg kwetsbaar zijn voor een liquiditeitsschok. Een banklicentie verbetert de manier waarop een financiële instelling is gefinancierd, maar regulering en toezicht brengen aanzienlijke kosten met zich mee. En dat beperkt dan het efficiencyvoordeel dat fintechs nu hebben boven traditionele banken.

Samenwerking banken en fintech biedt uitkomst

Banken hebben de financiële slagkracht om fintech-bedrijven over te nemen. Er zijn voorbeelden van gevestigde banken die technologie opkopen, of een partnerschap aangaan met fintech-bedrijven. Het laat zien dat banken pro actief bezig zijn om hun klanttevredenheid en operationele efficiency te verbeteren, alsook hun eigen terrein te beschermen.

Fintech en bankwezen: win-win!

Banken hebben altijd bewezen zich aan te kunnen passen aan nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden. De volgende stap is dat de bankensector haar product- en dienstenaanbod verbetert en dit bij haar klanten weet te brengen.

De financiële middelen van de grootste banken zullen waarschijnlijk leiden tot een aanzienlijke consolidatie van de sector in de komende vijf jaar, aangezien de kleinere banken geen gelijke tred zullen kunnen houden met de snelheid van de vooruitgang en derhalve hun activiteiten zullen staken of door concurrenten zullen worden overgenomen. De banken die blijven bestaan zullen goed gepositioneerd zijn om technologiebedrijven te kopen die de organische ontwikkeling van klantgerichte technologieën verbeteren, terwijl ze hun operationele efficiëntie verbeteren.

De consument zal hiervan profiteren door snellere, transparantere en veiligere producten en diensten, aandeelhouders door een hoger kapitaalrendement en regelgevers door eenvoudigere en efficiëntere bedrijfsprocessen. Een win-win-situatie voor fintech en bankwezen.

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven