BNY Mellon AMNA: Hogere winst en dividenduitkering na belastinghervormingen Japan


BNY Mellon AMNA: Hogere winst en dividenduitkering na belastinghervormingen Japan

Beter bedrijfsbestuur, belastinghervormingen, automatisering en een hogere arbeidsmobiliteit gaan op termijn zorgen voor hogere winsten bij Japanse industriële beursfondsen, die vervolgens ook een groter deel van die winst aan beleggers zullen uitkeren. Dat schrijven onderzoekers Anushree Gupta en ESG-Officer Laura D. Kunkemueller, beiden verbonden aan vermogensbeheerder BNY Mellon AMNA. Volgens hen zijn deze beursfondsen momenteel te laag geprijsd, en zal er een herwaardering plaatsvinden.

De specialisten verwachten dat de Japanse industriële sector uit een jarenlange impasse kan geraken, mede omdat de Japanse overheid heeft aangedrongen op betere regels op het gebied van corporate governance. Die gaan volgens Gupta en Kunkemueller zorgen voor meer financiële transparantie, onafhankelijkere raden van bestuur en meer invloed voor aandeelhouders. “We verwachten dat deze verbeteringen meer rendement op de middellange en lange termijn zal opleveren.”

De Japanse overheid introduceerde in april 2018 een pakket belastinghervormingen, waaronder een verlaging van de vennootschapsbelasting van 30% naar 15% binnen 3 jaar. De hervormingen belonen bovendien ondernemingen die de lonen met minimaal 3% verhogen en investeren in technologieën zoals Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) - beide noodzakelijke veranderingen voor een industriële sector die kampt met een tekort aan arbeidskrachten.

De afgelopen 10 jaar lieten de Japanse industriële aandelenfondsen een opmerkelijk laag rendement op eigen vermogen (return on equity) zien van tussen de 7% en 8%, waar in de Verenigde Staten en Europa percentages van tussen de 16% en 18% de norm zijn. Ook de dividenduitkering was in Japan lager dan bij de Amerikaanse en Europese tegenhangers. Hoewel het land werkt aan een inhaalslag, is er nog steeds een gat van 10 procentpunt.

Japan was het enige land waar industriële bedrijven de afgelopen 20 jaar af en toe negatieve winstmarges hebben laten zien. Een totaal gebrek aan arbeidsmobiliteit is een van de oorzaken. Werknemers brachten doorgaans hun gehele carrière bij dezelfde werkgever door. Promoties geschiedden op basis van gewerkte jaren, in plaats van op prestaties. Zelden kozen werknemers dan ook een baan die beter aansloot op hun talent en prestatie. ‘Nu het tekort aan geschoolde arbeidskrachten toeneemt, verwachten we een verschuiving van deze mentaliteit’, aldus het duo.

Gupta en Kunkemueller zien ‘anekdotisch bewijs’ van bedrijven die het rendement op eigen vermogen verhogen, onder meer door het afstoten van verlieslatende onderdelen. Dit leidt tot hogere uitkeringen aan aandeelhouders, en na een zekere vertraging ook tot een outperformance van het aandeel.

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven