Legg Mason: Topbeleggingen 2018: Opkomende markten, spreadsectoren en Indiase infrastructuur


Legg Mason: Topbeleggingen 2018: Opkomende markten, spreadsectoren en Indiase infrastructuur

Volgens de vermogensbeheerders van Legg Mason en zijn beleggingsdochterondernemingen zouden obligaties en aandelen van opkomende markten, Chinese aandelen, Indiase infrastructuur en Amerikaanse aandelen weleens de sectoren kunnen zijn waarop beleggers zich het best toespitsen in 2018.

Terwijl veel van de bovenstaande activa – in het bijzonder de Amerikaanse aandelen – in 2017 een aanzienlijke winst hebben geboekt en veel andere markten recordhoogten bereiken, geloven de dochterondernemingen van Legg Mason dat er nog steeds kansen verscholen liggen in deze sectoren. Ze gaan er namelijk van uit dat de lage intrestvoeten en schamele rendementen op cash ook in het komende jaar zullen aanhouden.

De vastrentende markten beleefden een lastiger jaar. Schatkistpapier, traditioneel een veilige keuze, zag zijn rendement stijgen nu het uiterst lang aanslepende proces van normalisatie zich verderzet in de VS en aanvangt in het VK. Daardoor leden beleggers verlies. Maar zelfs hier liggen er kansen, in het bijzonder binnen de spreadsectoren met hun hogere rendementen. In welke activa kunnen we dus het best beleggen aan de vooravond van 2018? Hieronder delen enkele dochterondernemingen van Legg Mason hun beste beleggingstips voor het komende jaar.

Dankzij een ‘overvloed’ aan winst zijn opkomende markten de beste keuze
Kenneth Leech, Chief Investment Officer, Western Asset

“Het trage proces waarbij de inflatie haar dieptepunt bereikt nu de wereldwijde economie dit jaar gestaag bleef groeien en de lage groeicijfers achter zich laat, blijft een erg belangrijk thema voor ons nu 2018 eraan komt.

Wereldwijd signaleren de centrale banken een traag, stabiel proces dat zal uitmonden in een normalisering van de intrestvoeten. Staatsobligaties zouden door deze lage beleidsrentes ondersteund moeten blijven en de spreadsectoren zouden het echt beter moeten doen dan Amerikaans schatkistpapier en mondiale overheidsobligaties.

We denken met name dat de grootste kansen voor vastrentende beleggingen op de opkomende markten liggen. Beleggers op zoek naar winst vinden op de opkomende markten rendement in overvloed. In vergelijking met de ontwikkelde markten groeien ze bovendien veel sterker, terwijl de schuldenlast er momenteel veel lager is. Over het algemeen zijn de demografische aspecten er ook positiever, wat betekent dat deze sector de beste risico-opbrengstkans biedt.”

De opkomende markten – en China – kunnen bij uitstek de uitblinkers worden
Francis Scotland, Global Head of Macroeconomics, Brandywine Global:

“De belangrijkste trend in het beleggingslandschap aan de vooravond van 2018 is de breedte, de diepte en de sterkte van de huidige economische expansie. Volgens ons zal die de hardnekkige denkbeelden van financiële repressie en seculiere stagnatie verdringen. Er mogen dan wel andere reflatoire opflakkeringen geweest zijn na de wereldwijde financiële crisis, volgens ons zou deze opstoot weleens een lang leven beschoren kunnen zijn.

Stimuleringsmaatregelen hebben plaatsgemaakt voor een brede, synchrone wereldwijde groei, een milde inflatoire druk en de verwachting dat de centrale banken van de ontwikkelde landen het ‘rustig aan zullen doen’ bij het afschaffen van de monetaire stimuleringsmaatregelen. Een krachtige combinatie van onontbeerlijke ingrediënten om de globale groei een duwtje in de rug te geven en een succesrecept voor de opkomende markten om sterker te blijven presteren dan andere markten.

Veel opkomende markten hebben een ongelofelijke vooruitgang geboekt in het beteugelen van de inflatie, het doorvoeren van broodnodige economische en politieke hervormingen, het versterken van hun lopende rekeningen en het verbeteren van hun niveaus van valutareserves. In tegenstelling tot de ontwikkelde landen hebben de centrale banken op deze opkomende markten ondertussen ook nog wat monetaire vuurkracht over, met ruimte om de rente te verlagen mocht dat nodig blijken. Maar onze constructieve mening over de opkomende markten zou irrelevant zijn zonder eenzelfde gunstige kijk op China. China blijft een belangrijke motor van duurzame wereldwijde groei en we verwachten een constante, stabiele expansie in 2018.”

Amerikaanse aandelen blijven stijgen – maar het is tijd om af te stappen van de FAANG-aandelen
Peter Bourbeau, Portfolio Manager, ClearBridge Investments: 

“We geloven dat de aandelen zullen blijven stijgen op de Amerikaanse en de internationale markten. De aandelenmarkten in de VS bevinden zich op recordhoogtes, maar we denken dat er nog ruimte is voor een verdere stijging aangezien we de fase van euforie nog niet hebben bereikt.

Maar wie de baas is op deze markten, zou weleens kunnen veranderen. Daarom is het belangrijk dat beleggers in 2018 diversifiëren en in een brede waaier aan sectoren beleggen. 

Onlangs zagen we hoe de FAANG-aandelen het veel beter deden dan de algemene markt en toch zien we elders kansen.

Volgend jaar dienen zich mogelijkheden aan voor beleggers die weg willen van deze grote, toonaangevende technologische ondernemingen die in de kijker lopen. Zo voelen we ons aangetrokken tot bedrijven die voor meer controverse zorgen en we zijn ervan overtuigd dat we in 2018 kansen kunnen vinden in de Amerikaanse energiesector, in bedrijven in de gezondheidszorg en bij financiële dienstverleners (banken uitgezonderd), net als in bepaalde consumptiegoederen.”

Supertrendy fintechaandelen zijn de beste keuze op de opkomende markten
Kim Catechis, Head of Emerging Markets, Martin Currie:

“Zelfs na een sterk 2017 menen we dat veel van het positieve beurssentiment dat we nu merken op de opkomende markten, het resultaat is van de duidelijk verbeterde winstgevendheid, die wordt ondersteund door sterke basisparameters. Verbeteringen van de economische groei werken door in de winstverwachtingen, aangezien steeds meer ondernemingen positieve vooruitzichten voor het komende jaar de wereld in sturen. Het mooiste is dat het om een brede verbetering gaat: aanvankelijk geconcentreerd in de energie- en grondstoffensectoren, maar daarna uitgebreid tot de industrie, consumptiegoederen en de financiële sector.

Bedrijven zoals Naspers, Alibaba en Tencent werken aan sterke digitale ecosystemen – competitieve ‘moats’ die ervoor zorgen dat ze kunnen profiteren van de toenemende vraag in het binnenland en steeds meer ook in het buitenland. Er zijn wel meer megatrends, maar dit is een heel boeiende. Bovendien zien bedrijven op de opkomende markten het groeipotentieel van fintech beter in dan hun vergelijkbare concurrenten uit de ontwikkelde landen. Een krachtige combinatie van gunstige demografische factoren, regeringen die erop gebrand zijn de inclusie te versnellen en technologisch onderlegde burgers die het traditionele bankieren achter zich willen laten: al die aspecten zorgen ervoor dat fintechaandelen veel sneller worden omarmd op de opkomende markten dan op de ontwikkelde markten – in bijna elke categorie.”

Blijf flexibel – en globaal – in vastrentende effecten
Gary Herbert, Head of Global Credit, Brandywine Global:

“In dit veranderende macro-economische klimaat kan een actieve en globale benadering van vastrentende activa helpen om buitensporig risico te vermijden, de bezorgdheid over de waarderingen weg te nemen en de veranderende marktomstandigheden het hoofd te bieden. Bovendien ligt er nog een bron van rendement in het verschiet voor beleggers: door een actief valutabeheer kun je voordeel halen uit de wisselkoersverschillen.

Een flexibele en werkelijk globale benadering houdt in dat beleggers de meest aantrekkelijke, ondergewaardeerde obligatiemarkten en valuta kunnen vinden, net als regio’s, landen of sectoren die meer winst bieden of waar het looptijdrisico zou moeten worden beloond – en tegelijk riskante domeinen links kunnen laten liggen.”

In 2018 zijn internationale aandelen aantrekkelijker dan Amerikaanse
James Norman, voorzitter, QS Investors:

“Ook al hebben veel beleggers hun portefeuille bij de start van 2017 misschien niet op zo’n manier samengesteld dat ze voordeel konden halen uit wereldwijde aandelendiversificatie, toch geloven we dat het niet te laat is om een relatieve outperformance te behalen in 2018.

Op de korte termijn vinden we aandelen aantrekkelijk en ons tactische model van activatoewijzing voorspelt dat internationale aandelen uit de ontwikkelde landen het beter zullen doen dan hun Amerikaanse tegenhangers. Een meerjarige ondermaatse prestatie van de internationale markten, die geleid heeft tot relatief aantrekkelijkere waarderingen, de sterke wereldhandel en de belangrijkste economische indicatoren behoren tot de drijvende krachten.

We zien ook steilere rendementscurves in internationale ontwikkelde landen, waaruit beleggers veel kunnen leren. Steilere curves van het rendement op overheidsobligaties gaan vaak vooraf aan sterke opbrengsten op de aandelenmarkten. Lagere kortetermijnrentevoeten kunnen namelijk de economie stimuleren, terwijl ruimere rentevoeten op de lange termijn kunnen aangeven dat de beleggers een sterkere economische groei en een mogelijk stijgende inflatie verwachten.”

Mogelijke belastingverlagingen en blootstelling aan overzeese markten drijven Amerikaanse small caps aan
Bill Hench, Portfolio Manager, Royce Funds: 

“Voor beleggers in small caps is het de moeite waard om oog te hebben voor industriële ondernemingen in de VS. Of het nu gaat om ruimtevaart of commerciële voertuigen, de orderboekjes zijn goedgevuld en we verwachten dat deze trend zich in 2018 doorzet. Bovendien worden de voorraden echt onder controle gehouden. Bedrijven kun dus zeer goede marges behalen zonder de excessen van de vorige cycli.

We zien ook een aantal beleggingsmogelijkheden in de bouw- en defensiesector, waar ondernemingen blootgesteld zijn aan internationale markten. Cumulatief voor het jaar 2017 hebben veel smallcapbedrijven genoten van sterkere zakencijfers buiten de VS, en de huidige omgeving is gunstig voor een procyclische en op intrinsieke waarde gerichte benadering van beleggen in small caps.

Als er in 2018 een belastinghervorming komt, zal dat gunstig zijn voor small- en microcapbedrijven, die nu 30 tot 35 % federale belastingen betalen. Aangezien deze bedrijven geen dochterondernemingen hebben in landen als Ierland, waar ze hun belastingen kunnen halveren, halen zij het meeste voordeel uit een verlaging van de vennootschapsbelasting.”

Frank Gannon, Chief Investment Officer, Royce Funds:
“We denken dat het in 2018 mogelijk is om posities in te nemen in kwaliteitsvolle cyclische bedrijven die zich richten op wereldwijde eindmarkten in een groeiende wereldwijde economie, in combinatie met een zwakkere Amerikaanse dollar. Laten we niet vergeten dat meer dan vierhonderd bedrijven in de Russell 2000 momenteel een derde of meer van hun opbrengsten buiten de VS binnenhalen. Goede tot uitstekende winsten op small caps, in combinatie met relatief aantrekkelijke waarderingen in sectoren zoals technologie, industrie en grondstoffen lijken klaar om de toon te zetten – en we zijn blij dat we veel van zulke aandelen bezitten.”

Europese en Indiase infrastructuur biedt erg veel mogelijkheden in het nieuwe jaar
Nick Langley, medeoprichter en CEO, RARE Infrastructure:

“Een soepel monetair beleid in Europa moet de economische groeiverwachtingen blijven ondersteunen en dus ook de waardering van economisch kwetsbare infrastructuuraandelen, namelijk in tolwegen en spoorwegen. Zo bestaat de kans dat de grootste tolwegoperator ter wereld tot stand komt, als de fusie tussen de Italiaanse groep Atlantia en de Spaanse onderneming Albertis plaatsvindt.

Terwijl waarnemers van de regering-Trump wachten op de sinds lang beloofde wetgeving, zien slimme beleggers ook aantrekkelijke kansen in zorgvuldig gekozen Amerikaanse infrastructuuraandelen. Er liggen onder meer mogelijkheden bij midstream olie- en gaspijpleidingen en bij nutsbedrijven met hogere groeicijfers (met name die bedrijven die zwaar investeren om te kunnen voldoen aan de lokale (per staat) behoefte aan hernieuwbare energie en aan de reglementaire bepalingen).

Ten slotte bieden ook de opkomende markten potentieel, in het bijzonder de Indiase gassector, die een van de grootste onbenutte factoren is in India. In India is de vraag naar aardgas groot, maar het land kampt met leveringstekorten en heeft nieuwe infrastructuur nodig om dat probleem aan te pakken. We verwachten dat het gebruik van sommige pijpleidingen de komende vijf jaar zal verdubbelen.”

Interbancaire leningen in 2018: een nieuwe wind
Mike Buchanan, Deputy CIO, Western Asset:

“Interbancaire leningen beleefden een moeilijk 2017, maar er is verandering op komst. De meeste interbancaire leningen zitten nu boven hun Liborbodemtarief, wat betekent dat ze de Liborstijgingen een-op-een zullen navolgen, en dat het rendement kan beginnen te versnellen.

Interbancaire leningen hebben ook een nooit eerder geziene periode van renteherzieningen doorgemaakt, terwijl bedrijfsobligaties in feite steeds minder opbrachten. Dit gebeurt doorgaans wanneer er een sterke vraag is naar leningen en wanneer een aanzienlijk deel van de leningenmarkt boven pari verhandelt.

Die golf van renteherzieningen zal blijven afnemen. En ook al maken we ons geen zorgen dat de officiële intrestvoeten aanzienlijk zullen stijgen, toch denken we dat er nog een aantal nieuwe verhogingen aankomen die gunstig zullen zijn voor interbancaire leningen.”

Amerikaans vastgoed als afdekking nu de cyclus van lagere opbrengsten voor langere tijd aanhoudt
Tim Wang, Head of Investment Research, Clarion Partners:

 “Op de drempel van 2018 wijzen de macro-economische signalen erop dat de vastgoedcyclus langere tijd trager zal verlopen. De aanhoudende verstedelijking werkt ook gezonde basisparameters op het gebied van vraag en aanbod op de Amerikaanse vastgoedmarkt in de hand, wat geleid heeft tot een stevige groei van de nettobedrijfsinkomsten in de afgelopen jaren.

De demografische aspecten van de VS blijven ook gunstig, met een bevolkingsgroei van ongeveer 1 % en de vorming van 1,2 miljoen nieuwe gezinnen per jaar. De vastgoedmarkt in de VS blijft interessante kansen bieden, vooral in kernactiva – kwaliteitsvolle appartementen die makkelijk verhuurd worden, industriële gebouwen, kantoren en winkelpanden op gevestigde markten, net als hotels en andere niche-eigendommen.”

Kunnen financiële aandelen weer een sterrenstatus krijgen nu de rente stijgt?
Mark Whitehead, Head of Income, Martin Currie:

“Na een decennium van lage groei en lage inflatie zou 2018 een ‘goldilocks year’, een goudgerand jaar, kunnen worden, aangedreven door een sterkere groei en lage inflatie. Nu de wereldwijde werkloosheid op een conjunctureel laag punt is aanbeland, zou de inflatoire druk kunnen toenemen. En als de maatregelen van de centrale banken de geleidelijke rentestijgingen ondersteunen, zullen we een heropleving van sectoren zoals financiële aandelen zien.

Ondertussen lijken in de energiesector de hogere productiviteit van verscheidene oliemaatschappijen, gecombineerd met potentieel en verdere stijgingen van de olieprijs, een positieve invloed te hebben op de winstmarges. Elders zullen de industriële productie en de technologie baat hebben bij de reflatoire vooruitzichten.”

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven