Aberdeen Standard Investments: Wie van minder risico houdt, en van meer rendement, gaat voor valuta's


Aberdeen Standard Investments: Wie van minder risico houdt, en van meer rendement, gaat voor valuta's

Wie het risico op volatiliteit in een gediversifieerde portefeuille wil verminderen en beter beleggingsrendement wil halen, doet er goed aan ook een stuk van zijn vermogen te beleggen in valuta’s. Natuurlijk kennen valutabeleggingen hun eigen risico’s maar wie daar verstandig mee omgaat, zou er juist van kunnen profiteren, stelt Jason Hepner van Aberdeen Standard Investments in een artikel genaamd ‘Adding Value with currency pairs’. Hij betoogt dat met name ‘pair trades’ of valutaparen, waarbij gelijktijdig in twee verschillende valuta wordt belegd, gunstige kansen bieden. 

Met twee navolgende voorbeelden onderbouwt Hepner de volgende stellingen:

  • Valutabeleggingen in een multi-asset portfolio kan het rendementspotentieel verbeteren en het risico diversifiëren.
  • Valutaparen bieden de mogelijkheid om uitdrukking te geven aan de fundamentele visie op een economie en ook verschillen te kunnen aanbrengen tussen economien.
  • Met valutaparen kunnen we gaan voor rendement uit verschillende hoeken: een verandering in de wisselkoersverhoudingen, maar ook van rentetariefverschillen.

Een voorbeeld: Indiase roepie-Zwitserse frank
Een voorbeeld van zo’n gekoppelde valutatransactie is een belegging in Indiase roepie ten opzichte van de Zwitsers frank. De Indiase regering en de centrale bank heeft gewonnen aan geloofwaardigheid door een vermindering van het tekort op de lopende rekening en het formulering van een inflatiedoelstelling. De groei is robuust en de inflatie relatief laag, en India kan daarnaast profiteren van verdergaande hervormingen en nieuwe buitenlandse investeringen. Al die factoren steunen de roepie.

De situatie in Zwitserland is veel minder rooskleurig. Als vluchthaven is de frank zeer populair geweest en daarmee vrij sterk geworden. Dit heeft de binnenlandse economie geen goed gedaan en het prijsniveau in het land doen dalen, terwijl de concurrentiepositie van de industrie is verzwakt. Op dit moment nemen de beleidsmakers stappen om de frank de verzwakken, deflatie af te wenden en de economie een zetje te geven.

Het verwachte rendement
Maar op welke manier kun je met een dergelijke observatie geld verdienen door positie in te nemen in de beide valuta’s? De eerste rendementsbron is het renteverschil tussen de Indiase en Zwitserse valuta. Het verschil tussen de (negatieve) Zwitserse rente en de Indiase is rond 7%. De tweede mogelijkheid is om te profiteren van het wisselkoersverschil. Zelfs als de verhouding niet verandert is het mogelijk een positief rendement te maken op basis van de carry-trade.

Diversificatie
Diversificatie kan een extra voordeel bieden. Hepner van Aberdeen Standard Investments verkiest de Japanse yen boven de Koraanse won. Een transactie met dit valutapaar biedt naast rendement ook een unieke schokbreker bij marktstress of correcties in de aandelenmarkt.

Als eerste blijkt het valutapaar nauwelijks gevoelig voor fundamentele factoren die normaalgesproken van invloed zijn op valutaparen. Er blijkt namelijk sinds 2000 slechts een hele geringe correlatie te zijn geweest tussen rendementen op deze long-yen/short won-positie en factoren als economische groei, inflatie en rentetarieven.

Als tweede treedt er een zeer sterke en veelal betrouwbare negatieve correlatie op tussen het valutapaar en de wereldwijde aandelenmarkt, en dan in het bijzonder aandelen opkomende markten. Deze positie biedt dus wat verdediging tegen mogelijke aandelencorrecties (hoewel de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat deze bescherming niet optrad was in 2000 toen de techbubbel barstte)

Daarbij komt nog dat volgens onze analyse de yen te goedkoop is, ondanks de recente versterking ten opzichte van de won. De kans op vijandigheden op het Koraanse schiereiland zouden de argumentatie voor een dergelijk valutapaar alleen maar versterken. Lees het volledige verhaal in ‘Adding value with currency pairs’ van Jason Hepner, Investment Director, Multi-Asset Investing bij Aberdeen Standard Investments

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven