KPS Award 2016 uitgereikt aan Prof.dr. T.P. Kocken


KPS Award 2016 uitgereikt aan Prof.dr. T.P. Kocken

Tijdens het 25-jarig jubileumcongres van de Kring van Pensioenspecialisten op 2 december jl. werd onder het oog van 180 pensioenspecialisten voor de zesde maal de KPS Award uitgereikt. Deze award wordt om de twee jaar toegekend aan een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het maatschappelijk pensioendebat.

Prof. dr. Theo Kocken heeft de KPS Award van 2016 in ontvangst mogen nemen. De jury is van mening dat Theo Kocken zich op positieve wijze heeft onderscheiden door complexe zaken simpel te vertalen, waardoor hij veel personen bereikt. Hij probeert de pensioenwereld op originele wijze te veranderen, draagt bij aan oplossingen en spreekt zowel de gevestigde als de nieuwe orde aan.

In haar beslissing heeft de jury de volgende kernpunten mee laten wegen:
• Theo Kocken heeft een frisse blik, is origineel, toont lef en neemt positie in.
• Hij weet complexe materie om te zetten in begrijpelijke taal èn beelden waardoor hij een breed publiek bereikt.
• Illustrerend is de documentaire Boom-Bust-Boom, die hij samen met Terry Jones heeft gemaakt. Daarin geeft hij op toegankelijke wijze inzicht in de geschiedenis van de economie, de beleggingsmarkten en de economische modellen,
• Hij stelt niet alleen de betrekkelijkheid van modellen aan de kaak maar draagt ook oplossingen aan en vertaalt deze naar pensioenen.
• Bij de gedachtenvorming over ons toekomstige pensioenstelsel is een dergelijke ‘down to earth’ benadering en creatieve input zeer waardevol.

De jury acht de voordracht een blijk van waardering voor de toegankelijke wijze waarop Theo financiële thema’s, waaronder pensioen, naar voren brengt en moedigt hem aan om de die rol te blijven vervullen.

Met genoegen reikte Tim Zuiderman, jurylid en voorzitter van de KPS, de Kennisbewaarder aan Theo Kocken uit. De met goudpoeder op zwart glas beschilderde afbeelding is het hedendaagse symbool voor de Kring van Pensioenspecialisten. Theo reageerde bijzonder verrast op deze prijs. Hij ziet deze Award als groot compliment voor zijn werk mede gezien de personen die deze Award al eerder in ontvangst mochten nemen: Dr. Pieter Omtzigt (2014), IJmert Muilwijk (2012), prof.dr. Kees Goudswaard (2010), prof.dr. Guus Boender en drs. Loes van Rijsoort (2008) en drs. Dick de Beus (2006).

De jury van de KPS Award 2016 bestond uit: Joop Rietmulder (erevoorzitter KPS), Mr. Tim Zuiderman, voorzitter KPS, Larissa Gabrielse, Drs. Mariëtte Simons, Mr.drs. Edwin Schop, Mr. Marianne Zweers Volledig juryrapport: lees verder

In een tijdperk waarin we trachten de deelnemer warm te laten lopen voor zijn pensioen en - last but not least - zijn financiële planning, is de roep om versimpeling van de regeling steeds luider. Eenvoud vormde afgelopen vrijdag tijdens het 25-jarig KPS-jubileumcongres de rode draad in de speech van de sprekers: Frank Elderson (DNB), Jetta Kleinsma, Joop Rietmulder (erevoorzitter KPS), Sam Verwaijen (Green DNA) en Merel van Vroonhoven (AFM). Onder de prikkelende leiding van dagvoorzitter Tom van ’t Hek werd het thema: “Pensioen en Eenvoud: een utopie?” vanuit diverse invalshoeken belicht.

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven