Nieuw initiatief long-term investing: internationale newsroom www.shiftto.org


Nieuw initiatief long-term investing: internationale newsroom www.shiftto.org

Inzichten en research op het gebied van long-term investing samenbrengen: dat is waarom prominente Nederlandse pensioendeskundigen, beleggers, academici en vakbondsvertegenwoordigers zich samen met Kempen Capital Management hebben verenigd in de social newsroom SHIFT TO.

Minister Dijsselbloem gaf begin dit jaar aan dat Nederland een gids kan zijn voor langetermijndenken. Op SHIFT TO wordt de discussie vertaald naar de praktijk: hoe kunnen asset managers, pensioenfondsen, maar ook bedrijven, consultants, toezichthouders en vakbonden invulling geven aan hun wens om meer te doen met long-term investing?

De druk om prestaties te leveren, vooral op de korte termijn, is bij beursgenoteerde bedrijven continu toegenomen. Financiële doelen moeten vaak binnen twee jaar gerealiseerd worden, investeringen worden onder druk van aandeelhouders uitgesteld. Het management heeft hierdoor weinig focus op de lange termijn. Terwijl bedrijven met een goede langetermijnvisie meerwaarde kunnen creëren voor zowel aandeelhouders als de maatschappij. Om de focus te verleggen (shiften) naar die lange termijn is verandering noodzakelijk bij drie partijen: asset owners (pensioenfondsen, verzekeraars, etc.), asset managers en de bedrijven (assets) zelf. Maar ook toezichthouders, academici en politici spelen een belangrijke rol bij een betrokken, meer duurzame visie op investeren.

Op www.shiftto.org is plaats voor meningen uit de (internationale) financiële sector en zeker ook daarbuiten. Daarom is qua vorm gekozen voor een Engelstalige ‘non-branded content hub’. Om de relevantie en de urgentie van de bijdragen te wegen heeft de newsroom een editorial board*. Hier maken onder meer Dominic Barton, Global Managing Director van McKinsey & Company en Keith Ambachtsheer, Director Emeritus van het International Centre for Pension Management at the Rotman School of Management, deel van uit, naast prominente Nederlandse pensioendeskundigen, academici en pensioenbestuurders.

“I believe business must lead - nothing less than a shift from what I call quarterly capitalism to what might be referred to as long-term capitalism. This shift is not just about persistently thinking and acting with a next-generation view - although that’s a key part of it. It’s about rewiring the fundamental ways we govern, manage, and lead corporations. It’s also about changing how we view business’s value and its role in society.”
Dominic Barton, Global Managing Director of McKinsey & Company

“The shift to long-term investment is not just possible, not just essential - but profitable. However, making the shift requires both novel thinking and daring action.”
Keith Ambachtsheer, Director Emeritus of the International Centre for Pension Management at the Rotman School of Management

“Als langdurig en betrokken aandeelhouder levert Kempen graag een bijdrage om net dat laatste zetje te geven dat nodig is om een verschuiving teweeg te brengen in de financiële sector.”
Lars Dijkstra, CIO Kempen Capital Management

*Members of the editorial board www.shiftto.org

- Rients Abma (Eumedion)

- Keith Ambachtsheer (Rotman School of Management)

- Dominic Barton (McKinsey & Company)

- Jaap van Dam (PGGM)

- Lars Dijkstra (Kempen Capital Management)

- Anna Grebenchtchikova (CNV Jongeren)

- Constant Korthout (Van Lanschot/Kempen & Co)

- Fieke van der Lecq (VU)

- Marieke de Leede (Kempen Capital Management)

- Danielle Melis (Nyenrode Business University)

- Roel Menken (KPMG),

- Gerard Roest (FNV)

- Frans van de Veen (CNV Vakmensen)

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven