Magazines


Alle uitgaven van Financial Investigator zijn via deze lijst beschikbaar om direct online te lezen en als download in PDF formaat. Sommige artikelen zijn tevens als los PDF-bestand te downloaden. Deze zijn dan opgenomen bij de betreffende uitgave.

 • Financial Investigator 6-2014

  Financial Investigator 6-2014

  Jaargang 6 nummer 6

  De Nederlandse tienjaarsrente is onlangs voor het eerst gedaald tot onder de 1%. Deze extreem lage rente geeft het gebrek aan vertrouwen weer dat beleggers hebben in de economische groei van de eurozone. Waar kunnen institutionele beleggers nog rendement behalen? Wellicht in Vastgoed. Een ander alternatief is wellicht ABS, ...

  Lees meer..

 • Financial Investigator 5-2014

  Financial Investigator 5-2014

  Jaargang 6 nummer 5

  De editie die voor u ligt gaat voor een groot deel over fixed income. Hoe reëel is een stijging van de Europese rente op korte termijn? Welke vastrentende beleggings-categorieën zijn, met het oog op een mogelijke rentestijging, interessant voor beleggers? Heeft u wel eens van cross-overs gehoord? Hoe waardevol ...

  Lees meer..

 • Financial Investigator 4-2014

  Financial Investigator 4-2014

  Jaargang 6 nummer 4

  Wat is eigenlijk de reden voor het bestaan van de value premie? Is het een gedragsfenomeen of een risicofactor? Waarom is de value premie nog niet weggearbitreerd ? En moeten we in value beleggers investeren vanwege het geloof dat zij op basis van hun stijl de benchmark kunnen verslaan of vanwege het geloof in de value ...

  Lees meer..

 • Financial Investigator 3-2014

  Financial Investigator 3-2014

  Jaargang 6 nummer 3

  Nieuwe wet- en regelgeving houdt de financiële wereld al jaren bezig. De gevolgen worden steeds duidelijker en de impact voor alle betrokkenen is enorm. In deze editie treft u heel veel informatie aan over nieuwe wet- en regelgeving. De ronde tafel ging dit keer over AIFMD. Diverse specialisten discussieerden onder ...

  Lees meer..

 • Financial Investigator 2-2014

  Financial Investigator 2-2014

  Jaargang 6 nummer 2

  Vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen staan als gevolg van problemen met de dekkingsgraad steeds meer in de spotlights. Critici vragen zich af of de kosten niet te hoog zijn. Van alle kanten neemt de druk op pensioenfondsen om inzicht te geven in de kosten toe. Reden genoeg om een ronde tafel te organiseren over het ...

  Lees meer..

 • Financial Investigator 1-2014

  Financial Investigator 1-2014

  Jaargang 6 nummer 1

  De toezichthouders dringen steeds meer aan op het ‘in control’ zijn van de besturen van pensioenfondsen. Hoe kunnen pensioenfondsen dit nu specifiek voor vermogensbeheer bereiken? Leo Langenberg, voormalig CFO van Aon, nu bestuurslid van het Aon Pensioenfonds en Coos Luning, CIO van TKP Investments geven hun ...

  Lees meer..

 • Financial Investigator 7-2013

  Financial Investigator 7-2013

  Jaargang 5 nummer 7

  Ons seminar ging dit jaar over Factor Investing. Is de belangstelling voor Factor Investing terecht of is het, zoals professor Josef Lakonishok tijdens zijn interview aangeeft, 'nothing new' Vanwaar al die interesse? Hoe kunnen factor premies bemachtigd worden? En, last but not least: Werkt Factor Investing in de praktijk? ...

  Lees meer..

 • Financial Investigator 6-2013

  Financial Investigator 6-2013

  Jaargang 5 nummer 6

  In deze uitgave heel veel interessante interviews, artikelen en columns over direct en indirect vastgoed, infrastructuur, private equity en venture capital, inflatie en commodities. Mark Burbach, CIO van Blue Sky Group ziet real assets in het coververhaal als 'tangible' ofwel tastbare beleggingen, vermogenstitels waar ...

  Lees meer..

 • Financial Investigator 5-2013

  Financial Investigator 5-2013

  Jaargang 5 nummer 5

  In deze editie gaat veel aandacht uit naar risicomanagement en fixed income. Naast de ronde tafel over diversificatie binnen fixed income werd er door een drietal experts ook van gedachten gewisseld over een relatief nieuwe beleggingscategorie binnen fixed income: infrastructure debt. Net als gebruikelijk komen er in deze ...

  Lees meer..

 • Financial Investigator 4-2013

  Financial Investigator 4-2013

  Jaargang 5 nummer 4

  De thema's waaraan in deze editie veel aandacht besteed wordt, zijn fiduciair management en alternative beta. Twee onderwerpen die meer met elkaar gemeen hebben dan je op het eerste gezicht zou denken, zoals ook blijkt uit het coververhaal met Fons Lute en André van den Berg van BlackRock.

  Lees meer..

Terug naar boven