Financial Investigator 3-2018

Jaargang 10 nummer 3


Financial Investigator 3-2018

Uit onderzoek blijkt dat duurzaam beleggen niet minder rendement oplevert. ‘De belangrijkste conclusie is dat het in ieder geval geen geld kost. Je kunt dus net zo goed beleggen in bedrijven die zich aan de ESG-criteria houden’, zei Hans Schenk, emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht, onlangs in Het Financieele Dagblad.

Wat weerhoudt pensioenfondsen er dan van om de hele beleggingsportefeuille ESG-proof te beleggen? Op deze en op andere vragen als 'is er dwang vanuit de toezichthouder nodig om ESG-beleid te implementeren in de hele beleggingsportefeuille?’, ‘mag ESG-proof beleggen rendement kosten?’ en ‘wanneer wordt ESG-beleggen mainstream?’ gaven 18 professionals antwoord. Diverse respondenten wijzen erop dat het idee dat ESG-beleggen minder rendement op zou leveren, nog steeds hardnekkig leeft. Wellicht worden pensioenfondsen er ook nog van weerhouden hun portefeuille ESG-proof te beleggen omdat zij het lastig vinden om concreet invulling te geven aan het ESG-beleid, waarbij thema’s moeten worden gekozen en keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij kan het ook moeilijk zijn om concreet te maken aan welke maatschappelijke doelstellingen bepaalde beleggingen bijdragen.

Hoe wordt er eigenlijk omgegaan met ESG in Emerging Markets? Deze vraag stond centraal in de ronde tafel die over dit onderwerp gehouden werd. ‘Als actieve belegger in Emerging Markets kan je met ESG in principe veel waarde toevoegen. Er komt steeds meer inzicht in ESG-risico’s en -kansen in opkomende markten, maar voor veel bedrijven in deze markten is het nieuw. Westerse beleggers moeten deze bedrijven bij de hand nemen en ze proberen op te voeden. Het doel is om standaarden in Emerging Markets te verhogen.’

MiFID ll is op 3 januari 2018 in werking getreden. Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. We zijn nu bijna 5 maanden verder. Is MiFID II geslaagd in haar opzet? Tijdens de ronde tafel over dit onderwerp discussieerden zes specialisten over vragen als ‘heeft de introductie van MiFID ll een gelijk speelveld gecreëerd voor pensioenfondsen en hun deelnemers?’, ‘wat staat er te gebeuren met betrekking tot de clearing obligation en de uitzondering voor pensioenfondsen die medio augustus expireert?’ en ’is het aantal research-providers na de invoering van MiFID ll echt gedaald?’.

 • E-mail

 permalink

 

Meer magazines


 • Financial Investigator 5-2018

  Financial Investigator 5-2018

  Jaargang 10 nummer 5

  In deze editie gaat veel aandacht uit naar (ESG in) Fixed Income. Volgens de fixed income professionals die voor deze uitgave een paar vragen over de vooruitzichten van fixed income beantwoord hebben, betekent kwantitatieve verkrapping en minder interventie op de markten door centrale banken mogelijk een terugkeer van een ...

  Lees meer..

  Klik hier om het bestand te downloaden

 • Financial Investigator 4-2018

  Financial Investigator 4-2018

  Jaargang 10 nummer 4

  In deze uitgave besteden we veel aandacht aan een viertal onderwerpen. In de eerste plaats gaan we uitgebreid in op de selectie van externe managers. Tijdens een ronde tafel over dit onderwerp deelden zeven specialisten hun visie over onderwerpen als ‘hoe ziet het selectieproces eruit?’, ‘welke analyses ...

  Lees meer..

  Klik hier om het bestand te downloaden

 • Financial Investigator 2-2018

  Financial Investigator 2-2018

  Jaargang 10 nummer 2

  Uit onderzoek van een van de deelnemers aan de ronde tafel over private debt en direct lending blijkt dat Nederlandse beleggers steeds meer aandacht krijgen voor direct lending en dan met name voor private loans. De belangrijkste reden hiervoor is de illiquiditeits- en complexiteitspremie. Ook de diversificatievoordelen ...

  Lees meer..

  Klik hier om het bestand te downloaden

Terug naar het overzicht

Terug naar boven